Nnoviny

Zbyslavský kostel je starší než Karlův most

Zbyslav – Kostel Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi již dlouhá léta prochází postupnou, ale z důvodu nedostatku financí bohužel také velmi pomalou opravou. Přitom jde o jednu z krásných památek našeho kraje.

První písemná zmínka o farním kostele ve Zbyslavi pochází z roku 1352. Vzhledem k tomu, že Zbyslav sama je ještě o více než 200 let starší, je pravděpodobné, že i historie zdejšího svatostánku bude delší, snad i přes 700 let. Za tu dobu prošel kostel mnoha radikálními i menšími přestavbami a úpravami. V dnešní barokní podobě s dvouvěžovým průčelím a dvouramenným, původně pěti sochami zdobeným schodištěm patří mezi významné církevní památky nejen v rámci okresu a je dominantou širokého okolí. O jeho historii hovoří i listiny, které se v rámci současných oprav našly v makovicích obou bání. Tou nejstarší je zápis o úpravách z roku 1837.

Stavba je to nádherná, bohužel ale ve velmi špatném stavu.
Foto: Karel Kropáček


KOSTEL STRÁDÁ A POMOC JE SLOŽITÁ
Za staletí existence prošel kostel obdobími slávy i úpadku. V 17. století byla dokonce farnost na řadu let přenesena do nedaleké Starkoče. A budiž po pravdě řečeno, že ani naše doba nepatří mezi ty pro kostel nejpříznivější. Stavbu poškozuje spodní voda, silně poničeny jsou krovy střechy i bání. Přesněji severní báně – ta jižní se již dočkala kompletní rekonstrukce. Zasloužila se o to farnost, které od roku 2008 pomáhá i Spolek za záchranu kostela ve Zbyslavi. To pořádáním koncertů, výstav a dalších akcí získává prostředky, ze kterých jsou hrazeny některé přípravné práce (např. projekty, výběrová řízení), drobnější opravy a úpravy interiéru a další činnosti.

Intriér kostela je v žalostném stavu.
Foto: Karel Kropáček

JSOU ZAPOTŘEBÍ MILIONY
Zmíněná rekonstrukce jižní báně probíhala v letech 2011 – 2013 a vyžádala si celkové náklady přes 2,4 milionu korun. Jednalo se především o peníze z prostředků Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje, Biskupství královéhradeckého a farnosti Zbyslav. Pozadu nezůstal ani Spolek za záchranu kostela – ten za desetiletou dobu své činnosti přispěl na opravy kostela částkou přes 500 tisíc korun.

Nádherné historické schody opravili místní obyvatelé svépomocí.
Foto: archiv spolku

MÍSTNÍ KOSTELU POMÁHAJÍ. PŘIDÁ SE NĚKDO?
Rekonstrukce severní báně začala roku 2016, v současné době je hotova většina tesařských prací. V roce 2019 došlo k převozu konstrukce ze Vsetína, kde sídlí dodavatelaká firma, do Zbyslavi a k jejímu usazení na severní věži. Tato etapa si vyžádala náklady ve výši cca 870 000,- Kč.
Je třeba zdůraznit, že činnost sdružení a vůbec sama myšlenka na záchranu kostela, který je zapsán na seznamu kulturních památek, nachází u místních obyvatel značnou podporu. Již mnohokrát ji prokázali při nejrůznějších pracech na úpravě okolí kostela. Zejména se v tomto ohledu vyznamenávají členové místního sboru dobrovolných hasičů.
Zkrátka – Zbyslav by si zasloužila, aby se kostel, který je i významným krajinotvorným prvkem, dočkal oprav, které mu zajistí existenci pro další staletí.

Karel Kropáček

23.05.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky