Nnoviny

Nová politická kultura? Lebky, píšťalky a urážky…

3. duben 2023 – jednání zastupitelů jaké naše město ještě nezažilo. Koalice a oposice – politický spolek “Čáslav pro všechny” s volebním mottem “My jsme Čáslav”, průkopník nové politické kultury, pravdy, transparentnosti, otevřenosti a vlídnosti, podpořený věrnými příznivci, zejména ženami, vyzbrojenými ostrým slovníkem, “vkusnými” transparenty i s umrlčí lebkou a hnáty, “umělecky” nazdobený sál. Výkřiky, vulgarismy a hrubé urážky, sprosté nadávky a osočování koaličních zastupitelů z korupce a maštění si kapes, ohlušující pískot a atmosféra evokující rozvášněný kotel fanatických rowdies. Nová politická kultura?

Kde byly ochránkyně zdraví nás všech i generací budoucích, když naše nemocnice neposkytovala potřebnou zdravotní péči nemocným, převáženým do vzdálených zdravotnických zařízení, když se naše nemocnice zmítala v křeči personálního a ekonomického kolapsu, způsobeného minulým vedením nemocnice a města? Jen díky výsledku voleb, neúnavné, odpovědné a profesionální práci, nemocnice přežije a navrátí se jí dobré jméno ztracené v nedávné minulosti. Výsledky nového vedení nemocnice i města jsou nezpochybnitelné a jasné.

Problém “skládka” bezpochyby existuje, je ale jen aférou zástupnou, sloužící k překrytí problémů jiných! Nemocnice, která se ocitla na pokraji zániku s astronomickým propadem až 100 000 000 korun. Radnice v morálním rozvratu, bossing a žaloby na město, přebujelá administrativa a nehorázné plýtvání veřejnými financemi, klientelismus a záměrně vytvářený strach jako hlavní nástroj personální politiky. Audity v nemocnici a na radnici přinesou odpovědi.

Umím si představit, že v neudržitelně rozbouřené atmosféře jednání zastupitelů vystoupí minulý starosta a bez bouchání do stolu, se alespoň pokusí (!) svoje věrné zklidnit. Muž zralého věku, zaštiťující se mottem “Právo a demokracie”, celoživotními mravními hodnotami a pravdou vítězící, by tak učinit měl.

Slova presidenta Beneše: “Demokracie není jen otázkou dokonalejších demokratických institucí, nýbrž především otázkou dokonalejších demokratických lidí. Ne politická strana jako taková je zlem, nýbrž nevzdělaní, nevyspělí, nevychovaní a nedemokratičtí občané a jejich vůdcové v režimu svobody jsou zlem! Masaryk to vyjadřoval svou známou větou : Krise demokracie je především otázkou mravní”.

Jménem celé mojí rodiny vyjadřuji poděkování internímu oddělení a LDN naší nemocnice za péči o naší stařenku.

ing. Josef Rumlčlen Rady města 

10.04.2023 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky