Nnoviny

Vodovod pro Zbudovice se stává realitou

Zbudovice, Schořov – Ve dvou malých obcích na Kutnohorsku se lidé již dnes mohou skutečně těšit na nový vodovod. Staveniště bylo předáno již v polovině května.

Vodovod a kanalizace v obci jsou dnes již na většině míst samozřejmostí. Stále jsou ale menší obce nebo osady, kde lidé využívají vlastní studniční vodu a kanalizace zde také není vybudovaná. I když jde spíš jen o výjimky, i v těchto místech mají lidé samozřejmě právo na svoje pohodlí, klid a hlavně určitě nezávadnou vodu. Nyní se alespoň nového vodovodu dočkají také ve Zbudovicích na Kutnohorsku, které spadají pod správu radnice ve Zbýšově.

STAVENIŠTĚ BYLO PŘEDÁNO
V pondělí 11. května již bylo předáno staveniště dodavatelské firmě, která má přívod vody do Zbudovic zajistit. „Přípojka povede z okraje obce Březí přes pole právě směrem na Zbudovice. Přesný termín dokončení akce zatím není známo. Jde ale o výstavbu hlavního vodovodního řadu, který bude společný i pro nedaleký Schořov.

Nezávadná pitná voda je základ života
Foto: pixabay

INVESTOREM JE VHS VRCHLICE-MALEČ
„Obec Zbýšov by pro Zbudovice měla přispívat jednou třetinou nákladů s tím, že zbytek bude financovat Schořov. Na návrh senátora Ing. Strnada ale nakonec nastala změna a investorem se stala Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, která snadněji dosáhne na dotační finance. Došlo ale k tomu, že získaná dotace od ministerstva zemědělství pokryla pouze polovinu nutné částky, proto se společnost rozhodla požádat ještě o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, kde jsou dotace ve vyšších řádech procent. Stavba se proto o rok prodloužila, SFŽP finance poskytl, přičemž náklady na výstavbu vodovodu budou kolem 16 milionů a Státní fond životního prostředí přispěje deseti miliony. O zbytek se tedy podělíme se Schořovem,“ přiblížila starostka Zbýšova, paní Květa Němcová.

PŮJDE O MAJETEK VHS
Vodovodní řad bude v majetku Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, stejně jako všechny ostatní v obci. Uvedená společnost zároveň provádí veškerou údržbu a další související práce.
Lidé ve Zbudovicích a ve Schořově se tak mohou již reálně těšit na vodovod, který je již na cestě.

(titulní foto: M. Pecha)

10.06.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky