Nnoviny

Proměna Čáslavi: jak vypadal park u sochy Jana Žižky v minulosti?

Čáslav – Celé město se postupem doby mění a my máme pocit, že se ztrácíme. Kde byly stromy najednou nic není a naopak tam, kde byla jen tráva rostou nyní keře. Někdy máme pocit, že by všechno mělo zůstat tak, jako to bylo vždycky – tak, jako když jsme byli malí. O tom že se Čáslav poměrně hodně měnila i v minulosti, svědčí například dochované pohlednice, vyobrazující park na Žižkově náměstí

V roce 1909 (patrně časné jaro) nebyla kolem sochy příliš hustá zeleň. Jasně bylo vidět na domy v jejím pozadí, podobně jako je tomu nyní. Kolem záhonu měli naši předci ozdobný plůtek a travnaté plochy byly obehnány nízkými sestříhanými keř. Dominovala zde také bříza, kterou dnes v parcích často nevidíme.

Mezi lety 1909 a 1917 park znatelně zarostl. I když je jistě znát rozdíl ročních období, je jasné, že jak keře za sochou, tak i ty, které lemovaly chodníky, měly docela jiné tvary. Celý park byl uzavřenější než před několika lety. A bříza stále na svém místě…
Uběhlo dalších sedm let, psal se rok 1924 a jak je vidět, keře za sochou – kromě tisů, zcela zmizely. Plůtek kolem sochy zůstával, ale celková atmosféra této části náměstí je docela jiná.
Fotografie z válečného roku 1940 ukazuje další změny. Bývalé již staré keře podél chodníku jsou odstraněny a nahradily je keříky mladé. Také za sochou došlo k nové výsadbě, stejně jako na záhonu pod sochou. Brzy uvidíme, co tam naši předci vlastně vysázeli. Ozdobný plůtek je odstraněn. Jen Jan Žižka stále drží palcát v obou rukou.
Po dalších třech letech, v roce 1943, je zřejmé, že záhon u sochy byl pokryt patrně břečťanem. O údržbu této části města tedy bylo postaráno…

A jak budou stejná místa vypadat třeba za dalších dvacet let?

S využitím fotohistorie.cz.

02.07.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky