Nnoviny

Pohled na Čáslav přes Podměstský rybník fascinoval už naše předky

Čáslav – Jak je vidět, pohled na městské dominanty přes hladinu Podměstského rybníku, těšil už naše předky. Také proto se dochovalo mnoho kreseb, maleb i fotografií, které dokumentují proměnu těchto míst v průběhu času.

Psal se rok 1916 a prostor mezi městskými hradbami a Podměstským rybníkem zdobily stromy menšího vzrůstu. Je patrné, že se jednalo i o keře a ovocné stromy. Rozhodně bychom zde nenašli žádné vysoké jehličnany.

Rok 1916 na čáslavských Valech

Na obrázku z roku 1918, tedy z roku, kdy vznikla Československá republika, vidíme tato místa z druhé strany. Je tedy zřejmé, v místech, dne dnes rostou již často dožívající stromy, bylo volné prostranství.

Vala z roku 1918 a z druhé strany

O několik málo let později, konkrétně v roce 1923 byl pohled na stejné místo doplněn o mladé stromky. Můžeme si všimnout několika lidí, kteří se pohybují u rybníka…

Rok 1923

O patnáct let později, v roce 1938, kdy jen jediný rok zbýval do vzplanutí druhé světové války, je vidět, že Vala prošla určitou úpravou. Část stromů a keřů byla zjevně vykácena. O “revitalizaci zeleně” se tedy starali i naši předci. I tehdy byla tato část města více odkryta, než v jiných obdobích.

Vala před druhou světovou válkou

Rok 1963 a sad pod hradbami. Pokud bychom se chtěli nyní vrátit k historické podobě těchto míst – která by to byla?

V roce 1963 vypadala tato místo úplně jinak než dnes

V minulém roce byla Vala plná vzrostlých stromů.

Foto: fotohistorie.cz, archiv a nnoviny

25.07.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky