Nnoviny

Primář chirurgie MUDr. Spáčil podal výpověď. Jaké důvody ho k tomu vedly?

PŘIŠLO DO REDAKCE – MUDr. Jan Spáčil, primář chirurgického oddělení zdejší městské nemocnice, podal výpověď. Co ho k tomuto kroku vedlo vysvětluje v textu, který zveřejňujeme.

„Dne 22. července proběhlo mimořádné zasedání zastupitelstva, kde jedním z bodů bylo projednání současného stavu městské nemocnice. Vystoupil jsem zde za chirurgické oddělení a sdělil, jak vypadá současný stav chirurgie. To, co jsem zde potom vyslechl, bylo pro mě posledním impulzem k mému rozhodnutí, co dál.

To, co zde předvedl současný ředitel nemocnice za podpory vedení radnice, je pro mě neakceptovatelné. Mohl si říkat co chce, překrucovat pravdu, předvádět upravená čísla a hlavně veřejně na kameru někoho pomlouvat, dehonestovat a dělat závěry z donášení drbů. Mluvil o mém bývalém zástupci, kterého vůbec nezná a se kterým já jsem spolupracoval více než 30 let a vím, že je vzdělaný nejen v medicíně, ale i všeobecně a vždy je na něj spolehnutí. Myslím, že to může dosvědčit mnoho Čáslaváků. Argumenty, které zde použil ředitel k tomu, že jej nejmenoval primářem oddělení, jsou přinejmenším nepřijatelné a některá jeho tvrzení žalovatelná. A myslím, že ředitel by si měl zamést před vlastním prahem. Je zajímavé, že to, co šíří z doslechu o jiném, je pravdou a to, co vyplouvá na povrch z jeho anamnézy, je lež a útok na jeho osobu…

V květnu 1994, kdy jsme zde s mým zástupcem nastoupili, proběhlo setkání zaměstnanců nemocnice s krajským hejtmanem Ing. Richterem, který přivedl dr. Macka, tehdejšího ministra zdravotnictví, a snažili se přesvědčit vedení radnice a zaměstnance, že čáslavská nemocnice je zbytečná. Starosta města Ing. Hamral debatu ukončil a řekl, že pokud si nemocnice vydělá na provoz, radnice zabezpečí investice a rozvoj. Proto se tehdy platy snížily na minimum a stejně tak personální zajištění, aby ještě vyhovovalo předpisům zdravotních pojišťoven. S dr. Kunáškem, bývalým primářem chirurgie, a dr. Novákem, tehdejším ředitelem nemocnice, jsme potom kontaktovali a objížděli různé instituce, aby pomohly udržení naší nemocnice. To se nakonec podařilo a nemocnice tuto kritickou fázi přežila. Následovala kompletní přestavba, dostavba některých částí, investice do přístrojového vybavení. Vše se dělalo za provozu a za spolupráce všech oddělení a ke spokojenosti jak pacientů, tak personálu. Mezi tím se na všech velkých odděleních, kromě chirurgie, vystřídali primáři. Za těch 25 let, kdy byl ředitelem dr. Novák a já jeho zástupcem, byla vybudována moderní, dobře vybavená nemocnice, kterou nám mohl kdekdo závidět.

Na chirurgickém oddělení jsme museli postavit zcela nový tým lékařů, protože z původních nezbyl ani jediný. Pokud to ještě postgraduální systém vzdělávání dovolil, atestovalo zde za mého působení několik velmi dobrých lékařů. S některými spolupracujeme dodnes. Co se týče rozsahu chirurgické péče, je ve srovnání s jiými malými nemocnicemi spíše nadstandardní. Od břišní chirurgie přes dětskou chirurgii, urologii, ortopedii, plastickou chirurgii až po traumatologii. Dosud jsme byli téměř soběstační s minimální závislostí na vyšších pracovištích. Nikdy jsme nepočítali hodiny, které jsme v práci strávili, nepočítali jsme víkendy, které jsme neměli (každý z nás nejméně 2 měsíčně), dny a týdny strávené na telefonu, kdy nás zavolají k operaci. Nechápu, jak někdo může tvrdit, že nám na nemocnici nezáleželo nebo nezáleží a že jsme pro ni nic neudělali.

Po nástupu nového ředitele v červnu 2019 bylo náhle vše, co bylo vybudováno za minulého vedení, přežité, vyčpělé a podle jeho slov je třeba “vnést nový vítr do nevětraných prostor” a přivést mladé, perspektivní lékaře. Ano, je nutné postupně obnovit lékařský tým, pokoušíme se o to již dlouhou dobu, ale v takovémto náporu již nikdo z mladých pracovat nechce. Je to zkrátka realita, kterou vedení nechápe.

Když můj zástupce a s ním i další lékař odešli, zůstali jsme na oddělení pouze 3 lékaři. Snažili jsme se zajistit provoz celého oddělení i ambulance a docela se nám to i přes obrovskou vytíženost dařilo. Myslím, že pacienti tento stav vůbec nevnímali.

Od července, od počátku dovolených, se nám již nedařilo sestavit služby na chirurgii. Proto jsem napsal dopis řediteli nemocnice, starostovi a všem zastupitelům, kde jsem označil situaci za kritickou a urgentní. To potom vedlo k tomu, že ředitel arogantním způsobem obhajoval, proč nejmenoval nového primáře, místo aby se řešilo, co dál. Nakonec z jeho prezentace vyplynulo, že vše běží normálně a vlastně se nic neděje. A vše za asistence vedení radnice a zejména dr. Mandákové. Z jejích komentářů pak vyplývá, že za vše vlastně může primář chirurgie. A teď aby všechno řešil nový ředitel, který je podle ní perfektní krizový manažer. Jen si nejsem jist, jestli krize nevznikla až po jeho nástupu.

Je samozřejmé, že kritická situace se netýká jen jednoho oddělení, všechna oddělení jsou propojená a na sobě závislá, a proto postižením jednoho budou postižena i ostatní.


V komentářích k průběhu zastupitelstva jsem se dočetl, že mám prý nějaké své politické cíle, když sedím v zastupitelstvu. Můžu ubezpečit, že nemám. Do zastupitelstva jsem vstoupil již za minulého vedení radnice právě proto, abych mohl podpořit a eventuálně ovlivnit chod nemocnice. Také jsem se nikdy k jiným otázkám, než ke zdravotnictví, nevyjadřoval. A proto také nyní, když to již není možné, respektive když to nemá smysl, uvažuji, že ze zastupitelstva odstoupím.“

MUDr. Jan Spáčil

31.07.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky