Nnoviny

Bývalý tajemník Ing. Ruml píše otevřený dopis městské radě

PŘIŠLO DO REDAKCE – Bývalý tajemník městského úřadu Ing. Josef Ruml zaslal do redakce otevřený dopis městské radě se žádostí o jeho zveřejnění.

adresát: Starosta a Rada města
Čáslav, 6. srpen 2020

Občanská společnost, vlídná a přívětivá, o které někteří z nás v minulém režimu snili, zatímco jiní mu naopak věrně sloužili, společnost založená na sounáležitosti a otevřenosti, na transparentnosti (slovo velmi často vámi používané), společnost, kterou jsem poznal během dlouhodobého pobytu v zahraničí. Společnost založená na racionálním a zejména odpovědném!  řízení věcí veřejných a osobní angažovanosti občanů, kteří se mohou přímo a bez obav o vlastní existenci vyjadřovat zcela podle svého svědomí. Napadá mě otázka – je tomu tak i v našem městě?

V režimu, který zanikl po “převratu” v roce 89, jsem osobně, “na vlastní kůži”, zažíval pravý opak. Za persekuce mi nový demokratický stát poskytl satisfakci oficiální rehabilatací.

Občas cítím a nejsem zdaleka sám, jakoby se temné časy “husákovské normalisace” navracely i do našeho města!

Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, natož pak partaje komunistické! a tak lze logicky dovodit, že jsem ani nemohl měnit příslušnost k partajím jiným – na rozdíl od současného pana starosty, jistě demokraticky zvoleného. Nepovažujte tato vyjádření za osobní útok či dehonestaci, nýbrž a jenom za konstatování nezměnitelné skutečnosti.

Jako občan mám nepochybně neupiratelné právo na svobodné vyjádření pouhého a zjevného faktu. Minulost nelze změnit, lze pouze zastírat a zamlčovat nepříjemné pravdy. Použiji citát – “právo a demokracie, dvě hodnoty……….atd., které mě provází celý život” – frappantní příklad balzacovské kontradikce!

Po komunálních volbách 2018, jsem oslovil Radu města adjektivem “Vážená”, naivně doufaje ve zlepšení poměrů, po trapných hádkách, žabomyších válkách a osobních, nesmiřitelně vyhrocených, animositách v tehdejším zastupitelstvu, které byly v minulosti v Čáslavi zcela nepředstavitelné! S čistým svědomím vysvětlím důvody – je jich celá řada, ale nyní postačí pouze jeden. K dalším se budu veřejně vyjadřovat na příštích zasedáních Zastupitelstva.

22. července t. r. se konalo mimořádné zasedání Zastupitelstva, na kterém byl naprosto arogantně a neurvale dehonestován pan MUDr. Ondřej Šroněk, bývalý lékař naší nemocnice. Ani jeden z radních nedokázal říci jediné slovo o jeho téměř třicetiletých zásluhách vynikajícího lékaře, někteří si dokonce “přisadili”. Nemohl jsem k takové, promiňte, “špíně” mlčet – po skončení jednání jsem byl označen za ………, který se “dal” na stranu “socanů”. Nemám sebemenší potřebu “dávat” se na stranu kohokoli, nejsem oportunistickým převlékačem kabátů, ani jsem jím nikdy nebyl. Ve svém vystoupení jsem naopak vyzýval ke smírnému urovnání konfliktů a k jednotě znesvářených stran!

Je svatým právem každého občana vyjádřit názor, aniž by poté byl označován velmi expresivním výrazem. Kdo není s námi, je proti nám! – doufám, že to už je minulostí! Nikdy jsem nebyl na volební kandidátce “socanů”, ani jsem se nedostal, jenom  díky jejich vynikajícím volebním výsledkům, založených na záslužné práci pro město, na vrcholné posice (radní, místostarosta) ve vedení města!!!

31. července t. r. bylo zveřejněno stanovisko vedení města k rozhodnutí pana primáře, MUDr. Jana Spáčila k podání jeho výpovědi – cituji : “bez udání důvodu”. Onen důvod, je jich bezesporu více, každý soudný občan města  přinejmenším tuší. Vedení města, opět cituji: “dlouhodobé působení MUDr. Spáčila atd. atd…………., které rozhodně nikdo nezpochybňuje”. Ono totiž není co zpochybňovat, právě naopak – upřímně ocenit!!!, stejně jako práci pana MUDr. Šroňka! Ani slovo upřímného poděkování, pouze vágní “úřední” výrazy, totální absence uznání za celoživotní, obětavou a skvělou práci pro občany našeho města a očekával bych snad i projevení trochy lítosti nad odchodem obou lékařů!

Nechci a nebudu dělat laciného advokáta obou vážených pánů doktorů – pánů Lékařů. Nemají toho totiž zapotřebí. Jejich práce, kterou jsem zažil “na vlastní kůži”, hovoří za vše!!! Naprostá většina z nás , členy Rady města nevyjímaje, nesahá oběma pánům Lékařům, po stránce profesionální i lidské ani ke kotníkům.

Nikoli zářivá budoucnost nejen naší nemocnice, snad i zalitá sluníčkem, jak se jí snaží presentovat paní radní pro zdravotnictví, ale činy a slušné jednání, odvaha nazývat problémy pravým jménem!, nikoli podrazy! a léta trvající trapné a nedůstojné “politické” hašteření, nehodné představitelů komunální moci a dehonestace těch, kteří nesouhlasí s “naší”, jedinou pravdou.

Při náhodném setkání s panem starostou (dopoledne 2. srpna), jsme se krátce dostali k tématu “naše nemocnice”- byla mi vysvětlována druhá “naše” pravda . cituji p. starostu : ” v době koronakrize se lékaři nemocnice váleli doma a ještě nás, vedení města vydírali požadavkem na zvýšení platů …………atd”. Každý nechť si udělá  názor!  Použil jsem a to s naprosto čistým svědomím příkrých, ale zcela pravdivých slov, pro někoho až příliš příkrých a až bolestně pravdivých – “kdo seje vítr, sklízí bouři”, dovolím si citovat klasika.

Vedení města přeji mnoho dalších “úspěchů” a jsem s pokorou a pozdravem.

Ing. Josef Ruml

Poznámka: tento přípis samozřejmě zveřejním, nikoli na stránkách Čáslavských novin. Redakční rada by, bezpochyby, zkoumala (censurovala?) jeho “bezzávadovost”.

07.08.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky