Nnoviny

V Kozohlodech oslavili 90 let od založení sboru dobrovolných hašičů

Kozohlody – “Devadesátiny” místního sboru dobrovolných hasičů oslavili v sobotu 22. srpna v Kozohlodech. A slavnost to byla opravdu velká.

SDH Kohozlody byl založen v roce 1930, poté, co v obci historicky proběhlo hned několik velkých požárů. Za zmínku jistě stojí rok 1865, kdy vyhořelo hned několik selských usedlostí, rok 1913, kdy padly za oběť požáru tři dřevěné domky chudých dělníků a malých zemědělců a v roce 1925 vyhořela po úderu blesku místní hospoda. “Protože se ukazuje velká potřeba hasičského sboru, byl v roce 1929 založen nejprve sbor prozatímní, ale brzo porom v roce 1930 založen sbor trvalý,” uvádí kronika. Hned v prvním roce exisence se hasiči pustili do stavby zbrojnice. Prozatím se tedy jednalo o kolnu, v níž našla svoje zázemí nová stříkačka.

PŘED VÁLKOU…
V prvních letech činnosti sboru, ještě před vypuknutím druhé světové války, byli Kozohlodští hasiči živou složkou v obci. Účastnili se soutěží i cvičení, dělali dobré jméno své obci. Rok 1934 pak přinesl první velký zásah, zanesený v kronikách. Jednalo se opět o požár hospody a tentokrát i čtyř okolních domů.

V kronikách se najdou zajímavé věci…
Foto: nnoviny

ZA OKUPACE
Činnost sboru nebyla přerušena ani za okupace, i když šlo o velmi složitou situaci. Dokonce jim bylo povoleno uspořádat divadelní představení, což bylo v té době prakticky nemyslitelné.

KRIZE V ŠEDESÁTÝCH LETECH
Válka skončila, přišla padesátá léta a kozohlodští hasiči prožívali krizi. V roce 1953 ale naopak výrazně vzrostl zájem o činnost ve sboru a bylo přijato dokonce 11 nových členů. V šedesátých letech byly sloučeny sbory obcí Kozohlody, Vlkaneč a Přibyslavice, což mnozí členové nesli velmi nelibě a ztratili chuť do práce. Opět se ale jednalo o přechodnou záležitost.

POŽÁR LESA I JZD
Sedmdesátá léta byla všeobecně zvláštní, ale kozohlodští hasiči měli bohužel práce hodně. V roce 1974 šlo o dva požáry, z toho jednou bylo nutné hasit dokonce les. Na místě tehdy zasahovaly i hasiči z Čáslavi, Kutné Hory a Kolína. Dalším požárem toho roku bylo vznícení slámy v JZD. Další roky sedmdesátých let pak patřily i jiné práci, jako je budování Nového rybníku za Polňákem a oprava hráze Návesního rybníku.

Co by to bylo za oslavu bez zábavy?
Foto: nnoviny

ZLATÁ ÉRA
Osmdesáté roky minulého století označují kozohlodští hasiči za svoji zlatou éru. Jednotka se věnovala požárnímu sportu, vzniklo družstvo žen a dětí, které slavily úspěchy na soutěžích. Jak to ale pokračuje i do současnosti, i tehdy dobrovolní hasiči pracovali na mnoha akcích v obci, věnovali se přístavbě klubovny, opravě hospody, organizovali plesy a další zábavy v obci. Založen byl dokonce hudební soubor sboru. V roce 1988 měl sbor již dokonce 63 členů.

V NOVÉM TISÍCILETÍ
Sbor dobrovolných hasičů v Kozohlodech úspěšně překonal i změnu režimu a vstup do nového tisíciletí. V roce 2008 odkoupila obec do svého majetku objekt bývalé hospody, která byla po listopadové revoluci vrácena v restituci, ale bohužel chátrala až došla do stavu, kdy byla prakticky před zhroucením. Hasiči si vzali její rekonstrukci za svoji a veškeré práce provedli svépomocí. Obec zakoupila materiál a o další se již postarali právě členové sboru.

SOUČASNOST
Dnes sbor pořádá nejrůznější kulturní a společenské akce, stará se o svoji klubovnu i o hasičskou zbrojnici, kterou si také vybudovali, pečuje o rybníky, pořádá sběr železného šrotu a mnoho dalšího… Kromě toho se samozřejmě účastní i hasičských soutěží a je připraven pomoci v případě potřeby. „Akce, které SDH Kozohlody pořádá, začíná hasičským plesem, následují další akce, jako je pálení čarodějnic, posezení pro občany, MDŽ, posvícení, výlety na kole, hasičské babí léto, zájezdy do sklípku, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční koncert v kostele, předvánoční procházku a rok končí silvestrovským posezením,“ uvedl starosta SDH Kozohlody pan Frnatišek Klečák.

SLOVO STAROSTY NA ZÁVĚR
„Hasiči pro tuto obec znamenají velmi mnoho, protože spravují náš obecní majetek a v poslední době to, co obec koupila jako ruiny, vlastními silami zhodnotili. Kromě toho organizují prakticky veškerý kulturní život v obci,“ vyzdvihl zásluhy členů kohozhlodských dobrovolných hasičů starosta Vlkanče Josef Klaus, který za jejich práci poděkoval a do dalších let činnosti sboru popřál mnoho zdaru.

22.08.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky