Nnoviny

Otevřený dopis městské radě – skládka, nemocnice, veřejná zeleň…

PŘIŠLO DO REDAKCE – Redakce Nnovin obdržela další z již početných otevřených dopisů se žádostí o zveřejnění. Svůj názor na dění ve městě v něm opět vyjadřuje Ing. Josef Ruml.

“Jak nakládat s positivními zprávami”
(ČN 09/2020).                                                             10.září 2020
Existují nějaké? – toť otázka!    
Přál bych si upřímně, aby jich bylo co nejvíce!

Pane starosto, pánové a dámy radní,

pozorně sleduji příspěvky představitelů města v Čáslavských novinách, které ve mně vzbuzují rozporuplné pocity. Naše město je myšlenkově rozděleno již několik let. Kdo se o to zasloužil je všeobecně známo. Obsah komentářů na sociálních  sítích zásadně nesleduji a nikdy bych nekomentoval hloupé, možná i hrubé příspěvky anonymních pisálků. Pod svoje názory, vždy opřené o argumenty, se nebojím podepsat. Nikdy, ani ve snu, by mě nenapadlo napsat větu, cituji – “Neznamená to samozřejmě zákaz kritických názorů, omezení diskuse” (slova starosty). Že by snad nostalgická vzpomínka na časy režimu minulého?

Pojďme seriosně, slušně a bez “podpásových úderů” , demokraticky a věcně diskutovat!
ad. 1                   Skládka.
Velmi oceňuji snahu získat možné ! maximum financí pro město od společnosti AVE. Jsem přesvědčen, že je to snaha hodná nejvyššího uznání !, nemyslím si však, že vyvracení imaginárních “mýtů” pomáhá k dosažení kýžených výsledků.
Ono “vyvracení mýtů” považuji spíše za pokus o nečtivé “literární” cvičení.

ad. 2                   Nemocnice.
Cituji z článku “Jak nakládat s positivnimi zprávami?” – „Na jednání Zastupitelstva jsme přijali usnesení, že vyvineme úsilí k personální stabilisaci nemocnice.“ Není to trochu málo – usnesení!?  Nejlepší lékaři naší nemocnice odcházejí z důvodů všeobecně známých a alibistickým řešením je úsilí? Kdo bude to úsilí poměřovat?

Další citace: „Provisorně jsme opravili i železniční přejezdy atd…………stejně jako posun v kvalitě péče o zeleň. Důležitý je výsledek a ten je………….nezpochybnitelný“.

ad. 3                     Posun v “kvalitě péče” o zeleň.
Dovolím si tvrdit, plně přesvědčen, že realisace projektu “Revitalisace zeleně” je absolutním fiaskem! Nehledám viníka současného stavu. Matka příroda je neúprosná a je nad námi všemi! – stav zeleně je v našem městě více než tristní.


Jen několik málo příkladů. Torsa stromů na náměstí, ověšená zbytky vánočních světýlek, nesprávným a hrubým zásahem znetvořené habříky, kdysi ozdoba náměstí, jejichž bezprostřední okolí bylo “ošetřováno” agresivním herbicidem, uschlé stromky nedávno vysazené nad atletickou dráhou, ušlechtilé jehličnany zarostlé náletovým plevelem v uličce od pohřební služby k biografu, uschlé torso břízy, kterou musel porazit až silný vítr a mohl bych ještě dlouho pokračovat. Oceňuji rozhodnutí ponechat některé travní porosty jako louky, ale úroveň seče trávy v centru je více než nedbalá. Spíše ukousaná než posekaná tráva. “Posun” v kvalitě péče o zeleň je, podle mého soudu, spíše negativní.

Pane starosto. Závěrečná věta vašeho příspěvku „Chci věřit, že pokud se kdokoli odhodlá (je tím myšlena asi diskuse), předloží slušnou formou argumenty a důkazy pro svá tvrzení“. Jsem připraven, formou velmi slušnou, předkládat argumenty opřené o důkazy.

Článek druhý – “Kdo se bojí, nic nezmění”. Nevycházím z úžasu když čtu “posunout, převychovat” atd. Svéprávný občan má snad být v demokratické společnosti  převychováván? Kým?  „Pracovní křivdy řešme zákoníkem práce“. Byly-li křivdy spáchány a víme, že na radnici byly, neměli by být potrestáni ti, co je spáchali? . „Koaliční práce nemá dostatečný plošný dopad na občany“. Pochybuji, že jí bylo vykonáno tolik, aby “plošný dopad” na občany, byl alespoň zaznamenatelný.

Článek třetí – ” K návrhu na “preventivní” odvolání ředitele nemocnice”. Nestojí za jedno slovo, uvedenými “argumenty” se zabývat, neboť soudný občan si názor už dávno vytvořil.

Závěrečná poznámka. 
Chceme mít město rakouského či švýcarského typu? (oficiální stránky caslavprovsechny). Kategorie “město rakouského či švýcarského typu” je holým nesmyslem a výplodem snů! Švýcarsko poměrně dobře znám, mám tam i několik přátel. Švýcarská federace, založená r. 1291 a existující dodnes, je svojí různorodostí kultur francouzské, německé, italské a romandské zcela odlišná od všech evropských států. Město švýcarského typu neexistuje, ale všechna města tam mají jedno společné! Způsob řízení a občanskou sounáležitost, vytváření vizí, nikoli snů. Poznal jsem osobnost starosty Opffikonu při jeho návštěvě v Čáslavi a dalšího při naší návštěvě ve Švýcarsku. Oba byli skvělými muži a gentlemany vysokého morálního kreditu, autority a důvěryhodnosti, nezatížení pochybnou minulostí politickou, s nimiž bylo radostí diskutovat. Mimochodem, v jejich zemi je funkce starosty funkcí čestnou a jeho úkolem je vytváření vizí k rozvoji města, nikoli trapné politické  hašteření.

Pokud se chcete “podívat do zrcadla”, uvidíte tváře osob, kterým občané jen dočasně svěřili správu věcí veřejných města, jehož ulice jsou plné lahví a střepů, plechovek a odpadků, volně se povalujících dlažebních kostek, zdevastovaných přechodů i pár metrů od radnice, psích hovínek (některá nesnesou zdrobnělinu), tors stromů na náměstí,  urvaných řetězů před Grandem, vraků automobilů, potulujících se narkomanů, přeplněných odpadkových košů, zbytků potravin a občas i zvratků, shnilých laviček kolem kašny, která evokuje obraz žumpy. Mohl bych pokračovat. Stačilo by sestoupat z výšin radničních komnat, přestat snít a kochat se pohledem z oken kanceláří, sestoupit na chodník, rozhlédnout se a dojít se podívat tam dolů!- do reality a alespoň udržovat to, co jste pouze zdědili po předchozích!!! Budu se snažit věřit a doufat, že to “společně dokážete”!

S přáním prosluněných zítřků a upřímným pozdravem

ing. Josef Ruml

Ještě jedna, aktuální poznámka – spíše ze žertu a vědomím “jemné provokace” jsem požádal redakci Čáslavských novin o zveřejnění mojí odezvy  na článek vážené paní Ženaté. Odpověď byla předem jasná – cituji “Vzhledem k absenci odpovídající rubriky ČN, nebude Váš text zveřejněn.” Pro bláboly (omlouvám se) a zjevné urážky občanů rubrika existuje. Demokracie podle vašich představ, svobodná diskuse a polemika, transparentnost – nic než proklamace a karikatura demokracie, která pláče a rve si vlasy. Nezbývá než psát do nnovin, které bez censury, otevřeně a nezkresleně zveřejňují i texty, které bourají vaší umanutou namyšlenost, “seriosnost” a neomylnost!

11.09.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky