Nnoviny

Kulturní počin nebo hazard se zdravím Čáslaváků?

PŘIŠLO DO REDAKCE – “Čáslavské slavnosti z pohledu zábavy, soudržnosti, solidarity a opatrnosti”, to je nadpis příspěvku starosty města na oficiálním webu města Čáslav.

Můj pohled na “Slavnosti” je diametrálně odlišným od pohledu starosty a ani zdaleka není ojedinělým. Jsem pevně přesvědčen, že uspořádáním (nezrušením) “Slavností” vedení města promarnilo, možná poslední příležitost, býti odpovědným a moudrým správcem města – jehož jediným hlavním úkolem je služba městu a jeho občanům!


     Nejdříve fakta veřejně dostupná ve sdělovacích prostředcích (ČT 24, RAI, BFM TV a dalších):
Česká republika, po Španělsku, druhá nejpostiženější v Evropě. Praha a Středočeský kraj – červená na semaforu. Madrid – nejvyšší povolený počet osob na venkovních akcích ve skupině – 6, stejně tak ve Velké Británii, Paříž – maximálně 10 osob, podobně Dánsko, Finsko, Israel – prakticky zákaz vycházení. Mohl bych pokračovat. Jmenovaná města a země jsou daleko, u nás je však onemocnění koronavirem 10 – 12 x  vyšší !!! v přepočtu na obyvatele, než tam.

Stromek posloužil k ukotvení pódia
Foto: J. Ruml


     18. září 2020 –  Nařízení KHS Středočeského kraje – “zákaz pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků atd. na hromadných akcích typu slavností atd. ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob”. Tuto informaci jsem četl na stránkách města s datem 20. 9. 2020, jeden den před účinností nařízení a den poté co se naše “Slavnosti” uskutečnily, tedy v okamžiku již všeobecně známé reality  možného ohrožení zdraví občanů!


Pouhé dva dny před zavedením rasantních opatření, kdy odborníci i sousední státy varují před alarmující situací, zejména ve Středočeském kraji – Čáslav pořádá “Slavnosti”, kde ochrana dýchacích cest je téměř absolutní raritou!  Obávám se, aby důsledkem nebyly jen potoky hořkých slz. I v našem městě jsou již nemocní.


    Cituji z článku starosty města – “zvažovali jsme všechna pro a proti”. V neděli ráno (20. 9.) je město polepeno předvolebními plakáty s jeho podobiznou, vedle paní radní pro zdravotnictví (jak symbolické). Nebylo snad to jediné “pro” jenom jeho obsedantní snahou o zviditelnění na podiu “Slavností” před blížícími se volbami? Jediné a asi nevýznamné “proti”- virus.


Nechci ani domýšlet možných následků, které mohou nastat, způsobeny neodpovědným rozhodnutím současného vedení města “Slavnosti” uspořádat (nezrušit) a považuji toto rozhodnutí za zcela nezdůvodnitelný a brutální hazard se zdravím spoluobčanů v předvečer blížící se možné katastrofy. Lidsky bych Vám, pane starosto, přál, aby nenastala a nezatížila Vaše svědomí.

Podstavec sochy posloužil také – stan zůstal na svém místě
Foto: J. Ruml


     Závěrečná věta zmiňovaného článku – “Prokážeme tím, že jsme město kulturní” atd. Možná si vzpomínáte jak jsem osobně informoval o vpravdě barbarském počínání pořadatelů, je tomu rok, při oslavě podobné té letošní. K barokním sochám u kašny, chloubě náměstí, v jejich nejtěsnější blízkosti “přikurtované” stánky. Letos pouze “jen” k jejich podstavcům. To jistě o kulturnosti organisátorů “Slavností” vypovídá, ale jen negativně. Učinili jsme tím nový a významný skok na cestě ke splnění snu starosty města – státi se městem “švýcarského typu”. Tolik proklamovaný “posun v péči o zeleň” – zmrzačený habřík , sloužící jako kůl k opoře podia.
      Demokracie je diskuse v níž stojí názor proti názoru. Nechť si každý svobodný občan vytvoří ten svůj.


S pozdravem a přáním všeho dobrého Vám a celému městu
ing. Josef Ruml

22.09.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky