Nnoviny

Představujeme kandidáty pro krajské volby: Drahomír Blažej – zastupitel města Čáslavi

ROZHOVOR – Blíží se volby do krajského zastupitelstva. Postupně jsme požádali kandidáty, kteří mají spojitost s naším městem, o odpovědi na několik otázek. Přinášíme další z nich – představení a názory Drahomíra Blažeje, zastupitele města Čáslav. Kandiduje za ANO ze 16. místa.

Kandidujete do zastupitelstva Středočeského kraje – jaké důvody Vás vedly k tomuto rozhodnutí?
To je poměrně jednoduché. Hnutí ANO nemá v zastupitelstvu Kraje žádné členy z Kutnohorska, což je potřeba změnit. Již nyní jsem členem Hospodářského výboru pro regionální rozvoj, vědu a výzkum Středočeského kraje a tam jsem se setkal s s mnoha zajímavými lidmi, kteří mají zájem o rozvoj a budování Středočeského kraje. Proto jsem se rozohdl, že pokud by to bylo akceptovatelné, kandidoval bych. S kandidaturou jsem pak souhlasil…

Které body vidíte pro příští volební období jako nejdůležitější?
Jednou z mých priorit se posílení čáslavské a kutnohorské nemocnice tak, aby nemocnice Čáslav, Kutná Hora a Kolín pracovaly společně, ideálně aby se maximálně doplňovaly. Jde mi o posílení zdravotnictví v regionu, jak kutnohorské, tak i čáslavské nemocnice, protože – a to jsem řekl i panu Bezděkovi i paní hejtmance – všichni zdejší pacienti jsou Středočeši.

Jistě – o zachování nemocnice v Čáslavi samozřejmě hovoří všichni kandidáti a je to jeden z nejdůležitějších úkolů. Chtěl byste se ale zaměřit i na dlaší oblasti?
Další věc, kterou bych chtěl dokázat, je větší propojení vědy a výzkumu s praxí v regionu. Při výjezdech do vědeckých pracovišť při vysokých školách a podobně jsem zjistil, že provázanost mezi školami a výzkumem není tak špatná, ale zavádění novinek do praxe dobré není. Je nutné zajistit lepší komunikaci s obcemi a vědecký výzkum zavést do praxe. Lidé mají spoustu starostí a tato oblast stojí stranou zájmu, přitom by mohla pomoci. Kolín má například elektronicky hlídané parkoviště a říká se tomu smart city – ale to podle mě není smart city, to je jen základní kámen k takovému označení…

Další částí problému jsou silnice – jsme na hranicích Středočeského kraje a je třeba dále pokračovat v opravách silnic II. a III. tříd – ale nejen látováním, ale celkovou rekonstrukcí nebo alespoň odfrézováním povrchu a položením nového koberce po celé silnici. Podařilo se mi v rámci lokality kolem Červených Janovic prosadit rekonstrukci silnic. Udělalo se už hodně práce – samozřejmě ve spolupráci se starostou zmiňované obce i dalšími.

Opravy jsou určitě nutné, to všichni cítíme. Máte ale nějakou dlouhodobější vizi?
Samozřejně nás pořád straší situace na silnici do Kolína, kde v exponovaných časech pravidelně stává kolona. Chtěl bych dostat do podvědomí, že by se tato silnice měla rozšířit – a to minimálně po hranici kraje – za Horky. Teď se konečně začal budovat obchvat obce Církvice, tak snad trochu pomůže. Je mi jasné, že rozšíření zmiňované silnice není akce na příští volební období, ale je nutné o tom začít diskutovat, připravovat podklady. Bez toho bychom se nedočkali nikdy.

Jaké máte předpoklady pro činnost krajského zastupitele a mělo by zastoupení Čáslaváka nějaké výhody pro město?
V rámci kraje již pracuji ve zmiňovaném výboru, takže znám to prostředí, řadu věcí se mi již podařilo vyjednat. Je možné udělat hodně, ale musíme být u jednání, musíme mít možnost se účastnit diskusí. Jen osobním kontaktem a jednáním přímo na krajském úřadu se nám třeba podařilo významně navýšit krajský příspěvek pro čáslavský domov důchodců a společnost Anima.

Co vám na dosluhujícím vedení vadí a jakou změnu byste si představoval?
Udělala se spousta dobré práce, která byla mnohdy opozicí dehonestována a chtělo by to větší prezentaci provedené práce nejen ve Středočeských novinách, ale i v jiných okresech než přímo tam, kde byla daná práce provedena. Všichni ostatní se maximálně prezentují v médiích a tím se daleko lépe “prodávají”. Lidé jsou omylní, dělají chyby, ale je nutné se z nich poučit. Pro příští volební období bych chtěl pokračovat v tom dobrém, co se daří, soustředit se víc na spolupráci s jednotlivými starosty a být s nimi ještě více ve styku, víc zapracovávat skutečné problémy do budoucí práce a do plánů.

28.09.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky