Nnoviny

Neseriózní, nebo jen málo servilní Nnoviny?

ZAMYŠLENÍ – Nechceme prostor na Nnovinách věnovat osobním redakčním textům. V poslední době byly ale na sociálních sítích Nnoviny několikrát napadeny a hodnoceny jako médium, které neuznává hodnoty jako vyváženost a pravdivost. Bylo také konstatováno, že polovinu jejich obsahu tvoří otevřené dopisy. To samozřejmě vede k zamyšlení a rekapitulaci. Zpětně jsme proto prošli všechny zveřejněné texty a krátký nástin výsledku “pátrání” čtenářům předkládáme – chtělo by se říct otevřeně a transparentně.

KRÁTKÝ SOUHRN
Od počátku června, kdy jsou na webu Nnoviny zveřejňovány informace o městě a okolí, zde vyšlo na 200 textů.
Z nich bylo:
70 zpravodajských z Čáslavi i okolních obcí,
na 30 fotogalerií převážně z kulturních akcí,
30 pozvánek na kulturní akce ve městě i v jiných obcích,
přes 20 dalších zpráv o společenském dění v regionu,
10 rozhovorů a dalších článků o osobnostech či zajímavostech regionu včetně předvolebních představení napříč stranami
a 13 příspěvků, které redakce obdržela od přispěvatelů. Z nich byly 3 věnovány tématům, jako je záchrana toulavých koček, činnost školního divadla či výzvě k podpoře vydání vzácné publikace. Ze všech textů, které byly na webu uveřejněny, je otevřených dopisů, resp. kritických příspěvků 10 – a to opravdu není polovina obsahu, ale 5 %… Ani jeden kritický text přitom nebyl redakční.

KULTURA
Chceme-li se podívat na obsah podrobněji, najdeme zde celkem tři postupné pozvánky na akci Dvorky, pořádanou spolkem Formanova Čáslav a vydatně podporovanou a propagovanou městem. Ze stejné akce jsou zde také dvě fotogalerie. Stejně tak byly propagovány letošní Čáslavské slavnosti – ve dvou zmínkách před konáním a fotogalerií přímo v den akce. Psali jsme o Deadtownu, opět minimálně dvakrát. Zveme i na další kulturní akce, informujeme o jejich průběhu. (Noc kostelů, Banjo jamboree, Mockup, výstava k nedožitým 100. narozeninám scénografa Josefa Svobody a mnohé další.) Samozřejmě za to nepožadujeme žádný příspěvek města za propagaci jeho kulturních akcí. Jsou snad toto lživé informace, které jakkoliv poškozují vedení města, jak je nám podsouváno? Opravdu se málo snažíme podporovat kulturu, na niž město klade takový důraz?

AKCE VE MĚSTĚ
Co se děje ve městě? Informovali jsem o budování přechodu u zimního stadionu – ve dvou textech, o rekonstrukci Komenského náměstí a o záměru umístit sem retenční nádrž, o záměru rekonstrukce Těsnohlídkovy ulice. Přinesli jsme zprávy ze setkání s občany, týkajících se proměny současných zahrádek na park v Husově ulici, o plánované proměně parku u zemědělské školy a Podměstského rybníku či o záměru nové výstavby v Koželuhách. Podali jsme zprávu o průběhu výstavby domů v areálu Prokopa Holého včetně toho, že jdou práce dokonce rychleji, než se předpokládalo. Propagovali jsme hlasování, na jehož základě mělo město možnost získat dotaci na výstavbu psí louky. V rozhovoru se starostou města jsme informovali o záměru vybudovat novou galerii. Vždy šlo o pouhé informace bez vlastního komentáře.
Znovu se ptám: kde jsou v těchto informacích kroky proti vedení města?

ROZHOVORY
V rozhovorech se objevili Ludmila Formanová, bývalá ředitelka mateřské školy paní Renata Mišutková a dva lékaři, odcházející z nemocnice – stejně tak MUDr. Spáčil, který se vyjadřoval kriticky, jako i MUDr. Šroněk, který naopak vyvrátil, že by neodešel z vlastní vůle. Tedy dva rozhovory “neutrální”, jeden kritický a jeden přes veškeré problémy více než smířlivý. Opravdu jde o nevyváženost?

OTEVŘENÉ DOPISY
Nyní se dostáváme k oněm otevřeným dopisům. Ano, jsou kritické ve většině případů vůči současnému vedení města. Stejně tak je zde jeden, mířící do řad nynější opozice. Tady bych se kritiků Nnovin ráda zeptala, zda má redakce v rámci “vyváženosti” za každý kritický dopis povinně získat jeden pozitivní, případně jej napsat? Nebo máme kritické příspěvky odmítat? Možná bychom měli zřídit “seznam rubrik”, kde by některé nevyhovující rubriky zkrátka nebyly… Nikoho nenutíme příspěvky zasílat, na druhou stranu jsme potěšeni důvěrou čtenářů, kteří se chtějí na Nnovinách podílet. Nebudeme ale nikomu nařizovat, jaké má mít názory, které chce prezentovat, prezentuje-li je slušnou a kultivovanou formou.

BEZ ZÁJMU O ODPOVĚĎ
Je třeba podotknout, že ani v jednom případě “napadené” vedení města nepožádalo – dobře, lépe řečeno neprojevilo zájem – o možnost na dopis odpovědět, na což by mělo právo. Pokud jej nevyužije, těžko kritizovat nevyváženost.
Redakce uveřejnila všechny příspěvky, které na její adresu doposud přišly. Pokud kdokoliv doložitelně zaslal do redakce příspěvek, který (patrně v očích kritiků v rámci “snahy o nevyváženost”) nebyl zveřejněn, prosíme o veřejnou informaci o této skutečnosti. Nejsou takové…

PŘÁNÍ NEBO SKUTEČNOST?
Je pravda, že Nnoviny neinformují o dění ve městě způsobem – řekněme – servilním. To ale nemusí nutně znamenat, že jde o informace lživé. Jde tedy skutečně o server tak nevyvážený, jak je lidem podsouváno, nebo je to jen přání těch, kteří by raději viděli jen pochvalné informace? Byly by potom Nnoviny vyváženější, kdybychom odmítali zveřejňovat kritické příspěvky? Nemyslím si. Bylo by správné, abychom o jakémkoliv záměru města nutně automaticky a bezmyšlenkovitě informovali jako o vynikajícím nápadu místo strohého konstatování, z něhož si každý může udělat svůj vlastní názor? Jistě, že by se to mnohým hodilo. Ale to je právě ten princip, který před volbami současné vedení kritizovalo. Proto věříme, že na svém názoru trvá i v polovině volebního období a není třeba, aby jeho příznivci napadali někdy až velmi nevkusně a vulgárně server, který těmto požadavkům vychází vstříc…

MALÝ PRŮŘEZ FOTOGALERIEMI…

01.10.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky