Nnoviny

Jak budou vypadat Koželuhy za pět let? Má vzniknout nová obytná lokalita

Čáslav – Již v září byla zájemcům o případnou koupi nových stavebních pozemků v Koželuhách představana základní studie možné budoucí podoby této lokality a podmínky, které by se měly k připravovaným prodejům pozemků vztahovat. O studii promluvil architekt David Mateásko a o dalších podmínkách prodeje, samotné výstavby a ceně pozemků pak informoval místostarosta města Martin Horský.

Podle architekta Davida Mateáska by se měl v horní části svažujícího se pozemku objevit společný prostor pro trávení volného času nejen budoucích místních obyvatel. Projekt počítá také s úpravou okolí Brslenky, která odvádí vodu z Podměstského rybníku. „Určitě by se nemělo jednat o nějakou strouhu nebo stoku. Myslíme si, že je tam pro tuto lokalitu potenciál,” uvedl s tím, že by zde měla být možnost vytvořit zážitkový park.

ZATÍM JDE JEN O ZÁKLADNÍ STUDII
Představená studie není podle architekta žádné dogma, nejedná se o návrh ani regulaci, jen o návrh. Přesto by měla poskytnout představu budoucí možné podoby Koželuh. Jde o plochu, určenou pro tak zvané bydlení venkovského typu, které je charakterizováno 40% zastavěností a dvěma nadzemními podlažími stavby.

Setkání se zájemci o výstavbu
Foto: nnoviny

NAHOŘE SOLITERY, DOLE ŘADOVKY
V horní části pozemku je v tuto chvíli kromě společného prostranství navrhována zástavba sotiterními domky v zahradách, už jen s ohledem na skutečnost, že se obecně jedná o lukrativnější parcely s ohledem na výhled na kostel svatých Petra a Pavla. V níže položených místech je pak možná výstavba dvojdomků a pravá dolní část, která již souvisí s areálem, v současné době rekonstruovaným na bydlení, je počítáno s řadovými domy. Podle současných úvah je plánováno, že jednotlivé pozemky budou odděleny plotem, a to i směrem ke komunikaci.

KOMUNIKACE A PARKOVACÍ MÍSTA
Ve studii byly představeny také navrhované komunikace, které by měly být oboustranně průjezdné s tím, že by mělo jít o komunikace jasně dělené na vozovku a chodník pro pěší. Po jedné straně komunikace pak návrh počítá se zeleným pásem se stromy a podélnými parkovacími místy. Další parkovací místa jsou plánována na vlastních pozemcích k domu. Uvedená místa na veřejných prostranstvích by tedy měla sloužit převážně návštěvníkům této nové lokality.

Projekce plánované zástavby
Foto: nnoviny

PARCELY I SE ZÁVAZNÝM PROJEKTEM
Prezentace, která byla účastníkům zářijového setkání představena, měla nabídnout hrubou představu o možné budoucí podobě zástavby. Konečné plány včetně projektů budou teprve zpracovány. Pro zájemce o pozemky je v tuto chvíli důležitá informace, že v rámci snahy o sjednocení stylu daného místa budou parcely prodávány včetně projektu. Domy, které si tady budou stavebníci budovat, tedy mají mít danou vnější podobu. Vnitřní úpravy by pak měly být již na budoucích majitelích.

K PRODEJI PŘIBLIŽNĚ ZA ROK
Na dotaz na časové plány odpověděl místostarosta města Martin Horský. „Počítáme s tím, že parcely budou předávány kompletně zasíťované s veškerou infrastrukturou včetně všech komunikací. Prodej pozemků by měl nastat ve druhé polovině roku 2021. Záleží na tom, jak nám vyjde vstříc například ČEZ, protože je zde nutné uložit vedení do země a podobně,“ uvedl místostarosta Horský s tím, že by se tedy mohlo stavět v roce 2022.

VÝJEZD NA BĚLIŠTĚ
Místostarosta upozornil také na jednu nevýhodu Koželuh, spočívající v jediné přístupové komunikaci, která není dost kvalitní pro rozšíření. Mohlo by tak dojít k jejímu přetížení. Město se proto rozhodlo vybudovat výjezd přímo do ulice Na Bělišti a podle slov Martina Horského se také snažilo vykoupit další část pozemku pro jeho rozšíření. To se ale nepodařilo, přesto by podle odborníků měla možná šiře komunikace průjezd zajistit, ačkoliv půjde o jednoproudovou komunikaci s oboustranným provozem a předností v jízdě.

Urbanistická studie nabízí hlavní obrysy podoby lokality
Foto: www.meucaslav.cz

KOSTRA PODMÍNEK PRODEJE
„Rádi bychom udrželi ráz čtvrti, který by zde měla vzniknout. Proto by si měli zájemci kupovat pozemek i s jasně definovaným projektem tak, aby nevznikla situace, že na každém pozemku vznikne něco jiného. Jednou z myšlenek je také časové omezení výstavby s tím, že by v podmínkách prodeje byla podmínka, že je nutné do tří let stavbu zkolaudovat,“ vysvětlil místostarosta s tím, že by mělo jít o opatření proti spekulantům.

JEDNOTNÝ RÁZ LOKALITY
Na dotaz zda bude možné udržet jednotný ráz lokality v případě, že budou majitelé stavebních parcel své domy stavět ve vlastní režii odpověděl architekt Mateásko, který uvedl, že o konečné regulaci se bude ještě hovořit. „Obálka domu by měla být v co nejmenším možném počtu variant závazná, Interiér domu je samozřejmě jiná věc. Čím víc bude podkladů, které budou součástí kupních smluv a závazků, tím lépe. Pokud chceme bydlet v kultivovaném prostředí, tak určitá svobobda končí tam, kde narušuje charakter ostatní zástavby. Abychom charakter udrželi, je nutné nastavit pravidla, která budou závazná,“ konstatoval.

PRODEJ LICITACÍ
Způsob prodeje by měl být formou liciace, protože město počítá s velkým zájmem o pozemky. Místostarosta také prozradil, že základní cena pozemků by se měla pohybovat mezi 2000 – 2500 Kč. Nákupní cena pro město byla 600 Kč, další finance budou vydány na zasíťování pozemků. Průměrná velikost pozemků by pak měla být kolem čtyř set metrů čtverečných.

Úvodní foto: www.meucaslav.cz

07.10.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky