Nnoviny

Vyjádření senátora Jaromíra Strnada k nepravdivému textu, zveřejnému na FB stránce Čáslavské zprávy

REAKCE NA NEPRAVDIVOU INFORMACI – Senátor za náš volební obvod Jaromír Strnad reaguje na nepravdivé informace, které hovoří o vstupu senátorů ČSSD do klubu ANO.

Na facebookové stránce “Čáslavské zprávy” je uvedeno, že senátoři ČSSD “vstoupili do klubu ANO”. Toto je nutné popřít, protože nejde o pravdivou informaci. Skutečnost je taková, že došlo k rozpuštění dvou senátorských klubů – a to jak klubu ČSSD, tak i klubu ANO a následně byl vytvořen zcela nový společný klub. Jeho název bude definitivně schválen v průběhu následujících čtrnácti dnů, kdy bude také podepsána dohoda o vzniku nového klubu.

NOVÝ SPOLEČNÝ KLUB
Ani jedna strana nevstupovala do jiného, již existujícího klubu. Pokud bychom jako senátoři ČSSD chtěli usilovat o zachování vlastního klubu, měli jsme dokonce nabídky dalších senátorů na vstup.
Přišli za námi ale členové dosavadního klubu ANO s tím, že již nemají zájem v něm pokračovat a nabídli nám založení nového, společného klubu, který by nebyl ani klubem ANO ani klubem ČSSD. Zvolená varianta byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

VYJÁDŘENÍ SENÁTORA JANA ŽALOUDÍKA
Proč jsme se rozhodli ke spolupráci právě se členy bývalého klubu ANO? O tom hovořil například další senátor za ČSSD Jan Žaloudík: „V roce 2017 jsme byli jako jeden muž proti vstupu sociální demokracie do vlády s ANO, tak to teď působí trochu rozporně. Ale Senát funguje na bázi bratrských sympatií a s žádným ze šesti senátorů ANO nemáme problém.”

FUNKCE SENÁTNÍCH KLUBŮ
Proč jsou senátoři členy jednotlivých klubů? Jistě je snadné a také pro mnohé čtenáře líbivé hovořit o penězích. To ale svědčí o neznalosti fungování Senátu, což samozřejmě nemůže být a ani není nikomu z čtenářů vyčítáno. Pro informaci tedy uvedu několik základních faktů.

JDE O DŮLEŽITÉ INORMACE
Předně je třeba konstatovat, že ani v Senátu ani v Poslanecné sněmovně prakticky nelze smysluplně pracovat bez zařazení do některého z klubů. Proč? Protože členové klubů jsou zároveň členy jednotlivých výborů, které se zabývají specifickými tématy. V Senátu jde například o Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost,Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a další.

Tyto výbory pak projednávají zákony, které patří do jejich sféry zájmu. Každý senátor přitom může být jen v jednom výboru a tedy by měl informace pouze o jednom tématu. Schvalují se ale zákony ze všech oblasti.

Proto se členové jednotlivých klubů účastní práce v různých výborech a právě v klubu se následně scházejí a i ostatní senátoři mají možnost informovat o tématech, projednávaných ve výborech, jejichž členy sami nejsou. Je to jednoduché a bez takové spolupráce by nebyla možná efektivní a zodpovědná práce senátora. Nemusí přitom jít jen o přísně stranické kluby.

STAČÍ SE ZEPTAT
Je pravda, že zpráva o vstupu členů ČSSD proběhla i jinými médii, jde ale o nepochopení situace novináři. Jak je ale vidět, chybná prvotní informace je bezmyšlenkovitě přepisována, aniž by byla ověřena.

15.10.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky