Nnoviny

Pozor na uzavření železničního přejezdu

Čáslav – Železniční přejezd mezi ulicemi Za tratí a Vrchovská (tedy ten, který je nejblíže nádraží a představuje několik navazujících přejezdů kolejí jak u hlavního, tak i u místního nádraží) je nyní neprůjezdný a je nutné využít objízdnou trasu.

„V případě plánované opravy železničních přejezdů mezi ul. Vrchovská a ul. za Tratí (komunikace č. III/33824), kterou bude v termínu od 18. 10. do 24. 10. 2020 v pozici dodavatele stavby provádět KSPD s.r.o., vyslovila Rada města souhlas s přechodnou úpravou provozu a navrženou objízdnou trasou, jejíř variantu připravila společnost ASIG s.r.o.,“ uvedl na žádost Nnovin o bližší informace k dopravnímu omezení tiskový mluvčí rady města Mgr. Filip Velímský, PhD.

KUDY VEDE OBJÍŽĎKA?
Motoristé musí ve výše uvedených dnech počítat s tím, že zmiňovaný přejezd musí objet při příjezdu do města ulicí Vrchovskou od obchvatu zabočením do ulice Pod Nádražím, následně do ulice Chrudimské, u pošty do Masarykovy ulice, na kruhovém objezdu u Tří svatých do ulice Chotusické a za tamním železničním přejezdem do ulice Za tratí. Stejnými ulicemi je vedená i objízdná trasa v opačném směru.

Město není investorem akce, proto jeho úkolem bylo pouze povolit přechodnou úpravu provozu, což městská rada učinila. Další činnosti již spadají do kompetence stavebníka, tedy Správy železnic, s.r.o.

Úvodní foto: Zdroj: www.dopravniinfo.cz

18.10.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky