Nnoviny

Jak se starosta staral. Městská vyhláška proti šíření infekce

Čáslav – Složitými situacemi procházelo naše město již nesčetněkrát. Přicházely požáry, válečné konflikty i nemoci, s nimiž bylo nutné se vyrovnávat – stejně jako nyní.

Byl konec roku 1914, půl roku po bohužel úspěšném sarajevském atentátu na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este, který rozpoutal první světovou válku. Tu lidé až do toho druhého a ještě strašnějšího konfliktu znali jako Velkou válku.

Kromě střelby se ale lidé v té době obávali také infekčních nemocí, které se šířily nekontrolovatelně krajem. Nešlo ještě o španělskou chřipku, ta si svoje oběti začala vybírat o čtyři roky později, ale i přesto byly infekce nebezpečné. Proto se i tehdejší starosta Čáslavi JUDr. Jan Zimmer rozhodl vydat vyhlášku, která měla zabránit zbytečným problémům. O čem hovořila?

VYHLÁŠKA
Podle návrhu městského lékaře usnesla se rada královského města Čáslavě ve schůzi své dne 7. prosince 1914 na tom, naříditi v nynější mimořádné kritické době následující zdravotní opatření za příčinou zamezení a šíření různých nakažlivých nemocí.

Přísně se zakazuje
OHMATÁVÁNÍ
POTRAVIN
SE STRANY KUPUJÍCÍCH

– jak v krámech, tak i na trzích, zejména pak pečiva, másla, tvarohu a pod. –

Zároveň se usnesla městská rada vydati
ZÁKAZ VYSTAVOVÁNÍ POTRAVIN
na veř. ulici před krámem, kdež potraviny ty jsou vydány značnému znečištění.
Potraviny (pečivo, rohlíky, housky, cukroví a pod.), které bez další úpravy jsou používány, buďtež uchovány pod pokrývkou skleněnou, neb vůbec jinak pečlivě čistými látkami přikryty, aby všeho znečištění uchráněny byly.

V obchodech s potravinami i krámech pekařských budiž vyznačen zákaz ohmatávání potravin vývěsky na nápadných místech připevněnými. Rovněž přebírání doutníků v trafikách a hostincích není připuštěno. V závodech uzenářských budiž dbáno toho, by nůž, se kterým se krájí šunka a salámy nebyl odkládán na různá znečištěná místa a aby byl čistou rouškou otřen. Osoba s krájením šunky a salámu zaměstnaná, nesmí peníze od kupujících přijímati, potažmo vydávati, nýbrž musí k tomu účelu jiná osoba pomocná býti ustanovena.

Přestupky těchto zákazů i nařízení trestány budou, a to v případě ohmatávání potravin – jak proti kupujícímu, tak proti prodavači pokutami peněžitými do 20 K, t.j. dvaceti korun, v případě nedobytnosti do dvou dnů vězení.

PODÁVÁNÍ RUKY SE NEDOPORUČUJE

Z obecního úřadu král. města Čáslavě
v prosinci 1914

Starosta města: JUDr. Jan Zimmer

11.11.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky