Nnoviny

Historický dům na Palackého náměstí vyžaduje rychlý zásah

Kutní Hora – Jaký bude další osud domu číslo popisné 379 ve spodní části Palackého náměstí? Jeho současný stav je skutečně neblahý a jednali o něm i městští zastupitelé na svém listopadovém zasedání. 

Ve zprávě, kterou měli zastupitelé k dispozici, se k příštímu možnému využití objektu vyjádřil městský architekt. Uvedl, že se jedná o krásný příklad barokního třípodlažního měšťanského domu, de významnými prostorovými prvky jsou velkorysá přímá schodiště s oválnými otvory ve zděném zábradlí, klenuté přízemí a enfilady, tedy propojení místností v jediné ose, ve 2. a 3. nadzemním podlaží. Bez zajímavosti nejsou podle jeho vyjádření ani sklepy. Jde tedy o dům bezesporu hodnotný. 

RYCHLÝ ZÁSAH
Bohužel jeho současný stav je podle architekta více než žalostný, spíše lze hovořit o stavu havarijním, který vyžaduje pokud možno co nejrychlejší zásah v podobě celkové rekonstrukce, statického zajištění, odvlhčení zdí, výměny krovu, podlah a samozřejmě i veškerých instalací. 

HLAVNÍ ÚKOL
Jak uvedl městský architekt, bez pomoci bude dům dále chátrat a v průběhu pěti až osmi let by mohly nastat některé nevratné změny. Hlavním úkolem současnosti je tedy záchrana tohoto cenného objektu, o níž by se měl postarat jeho majitel, tedy město. 

DALŠÍ OBJEKT
Ve dvoře objektu pak stojí ještě jeden dům, který také vyžaduje odborný zásah. Podle předběžných odhadů by se mělo jednat o náklady v rozmezí 20 – 32 milionů u hlavního objektu – podle záměru následného využívání a 6 – 8 milionů u stavby ve dvoře. 

VARIANTY NA VÝBĚR
Pro příští roky se nabízí několik variant možného využití domu, a to buď k veřejnému využívání nebo k vybudování bytů. Odprodej domu soukromému investorovi by měl být až tou poslední variantou v případě, kdy by se ukázalo, že skutečně není možné, aby náklady na rekonstrukci neslo město. 

VZNIKLA PRACOVNÍ SKUPINA
Posle slov starosty města Josefa Viktory (ANO) byla ustavena pracovní skupina, která bude předkládat návrhy na řešení stávající situace. Zastupitelé vzali tuto zprávu na vědomí. 

Úvodní foto: google.maps

24.11.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky