Nnoviny

Poslanci schválili zákon o odpadech i s odstavci, proti nimž město bojovalo. Přehlasovali Senát

V úterý 1. prosince se dostal na program jednání Poslanecké sněmovny balíček zákonů o nakládání s odpady, vrácený Senátem s pozměňovacími návrhy. Jde i o zákon, v němž jsou zakomponovány odstavce, proti kterým bojovalo i vedení Čáslavi. Tyto se týkají možnosti nedoplácet zpětně poplatky za uložení odpadů na skládce. Poslanci zákon schválili 130 hlasy. Jak probíhalo jednání?

ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V úvodu daného bodu promluvil ministr životního prostředí, který poděkoval za debatu k projednávanému zákonu, ale uvedl, že i přesto nemůže doporučit pozměňovací návrhy Senátu k přijetí Poslaneckou sněmovnou. Jako hlavní důvod uvedl, že jde mimo jiné o posunutí účinnosti zákona o jeden rok, což by bylo pro ministerstvo zásadním problémem z důvodu tak zvaných transpozičních lhůt, sjednaných s Evropskou komisí. „Dále bychom o rok posunuli celou řadu konkrétních předností, které má zákon na cestě k odklonu od skládkování. Nenajela by třídící sleva, nárůst skládkovacího poplatku a tak dále,“ řekl ministr životního prostředí a doplnil, že i když si uvědomuje, že doba od přijetí zákona do okamžiku začátku jeho platnosti je pouze několik týdnů, „je zde řada přechodných ustanovení je řada věcí, kde je možné se v příštím roce ještě začít přiravovat na to, aby zákony začaly fungovat.“

POŽÁDAL O PŘIJETÍ PŮVODNÍ VERZE
„I když tam bylo ve dvou případech z ministerstva souhlasné stanovisko s návrhy Senátu, konkrétně šlo o vypuštění návrhu skládkovacího poplatku v přechodných ustanoveních a k některým technickým a formulačním úpravám, ale právě z důvodu několika dalších nesouhlasných stanovisek a především nesouhlasného stanoviska k požadavku o posunutí zákona o rok, nesouhlasím s verzí, která přichází ze Senátu a poprosím Vás o podporu verze, kterou jsme schválili v Poslanecké sněmovně,“ řekl na konci své úvodní řeči.

VYJÁDŘENÍ SENÁTORA NYTRY
K návrhu se za senátory vyjádřil Zdeněk Nytra. „Nesdílím optimismus pana ministra že měsíc je dostatečný na to, aby se všechny obce a občané seznámili s podstatou zákona… Je to ale vaše zodpovědnost a vaše kompetence, jen upozorňuji na rizika, která jsou spojena s účinností od 1. ledna,“ sdělil poslancům.

ODLOŽENÍ ZÁKONA NIC NEŘEŠÍ
Podle poslance Ivana Adamce by odložení platnosti zákona o rok nic nevyřešilo. „Na rozdíl od názoru pana ministra chápu senátory, co je k tomu vedlo, na druhé straně dle mého soudu nejen jako zpravodaje ale i člověka, který se pohybuje v této sféře vím, že za rok se nic nevyřeší,” pronesl s tím, že obce se již sice připravují na recyklaci a separaci odpadu, ale jsou zkrátka materiály, které není možné takto zužitkovat a zatím nikdo neví, co s nimi.

PIRÁTI NEPODPOŘILI ANI JEDNU VERZI
Za Piráty vystoupil v diskusi František Elfmark, který uvedl, že Piráti uvedený zákon nepodpoří ani v podobě, kterou navrhuje Sněmovna, ani tak, jak jej vrátil Senát. Zmínil také konkrétně odstavce 4 a 5 §155 novely zákona o odpadech, týkající se problému poplatků za skládkování a tedy i našeho města. „Tento návrh umožňuje skládkovacím firmám vyhnout se placení poplatků obcím a SFŽP tím, že odpady označí za využité v 1. fázi provozu skládky – a to i zpětně až do roku 2015,“ připomněl a doplnil také údaje o Čáslavi: „Jistě znáte nejznámější kauzu Čáslav, která byla vzpomenuta i v médiích, kde bylo v minulosti ukládáno dle veřejných zdrojů v minulosti až 91 % odpadu bez poplatku.“ Hovořil i o nepřesných číslech v oblasti skládkování a o tom, že podle Pirátů není tento balíček zákonů dostatečně ambiciózní.

VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Poslankyně Dana Balcarová postrádá v tak zvaném odpadovém balíčku dostatečnou záruku nastartování cirkulární ekonomiky a to, že se začne odpad skutečně vnímat jako surovina. Nesouhlasila také se zmiňovanými odstavci, o nichž hovořil i František Elfmark. „Ohledně poplatků za skládkování odpadů – měli jsme na to ve výboru pro životní prostředí kulatý stůl, k němuž jsem byla vyzvána přes média. Šlo konkrétně o zmíněnou skládku v Čáslavi, kde firma, která tam provozuje skládku neplatí poplatky obci ani státu a stát tak přichází o 100 milionů korun, které by mohly být přes SFŽP investovány třeba do ŽP, což je, jak si myslím, velká ztráta.

HNUTÍ STAN PODPOŘILO SENÁTNÍ VERZI
Jana Krutáková za hnutí STAN zdůraznila, že poslanci za toto hnutí podpoří odpadové zákony ve znění předloženém Senátem. Hovořila o tom, že podle jejího názoru jsou zmiňované odstavce protiústavní. Kromě toho považuje dobu do začátku příštího roku na uvedení zákona do praxe za příliš krátkou.

MAREK VÝBORNÝ LOBOVAL ZA ČÁSLAV
Čáslavi se zastal poslanec Marek Výborný za KDU-ČSL, který uVedl, že opakovaně komunikoval s osobami z cedení města, a proto podporuje jejich stanovisko. „Ministr životního prostředí sám na půdě Senátu souhlasil s vypuštěním oněch paragrafů. Chtěl bych tedy podpořit senátní návrh. To co se tam dosatlo na návrh pana poslance Staňka je podle vyjádření odborníků protiústavní a dotýkalo by se to práv obcí a šlo by i o snížení příjmů SFŽP.“

JAN ZAHRADNÍK SE OHRADIL
Na jeho slova později reagoval Jan Zahradník, který řekl, že „Paragraf 155 odst. 4 a 5 se týká materiálů, které byly v souladu s integrovaným povolením a provozním řádem skládek využity na zajištění skládky a jako takové nebyly zpoplatněny. Jde o to, že nyní například město Čáslav chce nyní zpětně vymoci zaplacení těchto domnělých poplatků zpátky. Ale nebyly to odpady, byly to materiály na technické zajištění skládky. Nejvyšší soud již několikrát takové návrhy zamítl. Ještě k té ústavnosti nebo neústavnosti. Tvrzení kolegů o neústavnosti se opíraí o jedno vyjádřní ústavních právníků, já se opírám o vyjádření uznávaného ústavního právníka profesora Gerlocha, který naopak shledal tento návrh že není retroaktivním a není tedy v rozporu s ústavou.

HLASOVÁNÍ
Po diskusi poslanci překládanou novelu zákona o odpadech schválili v původní podobě, projednávané již jednou Poslaneckou sněmovnou, tedy včetně oněch diskutovaných odstavců. K přijetí bylo nutné hlasů nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy minimálně 101. Pro nakonec hlasovalo 130 poslanců, proti 6.

01.12.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky