Nnoviny

Demokracie dnes a zítra

PŘIŠLO DO REDAKCE – Tentokrát se se svým názorem a zájmem o jeho otištění obrátil na redakci Nnovin pan Ing. Josef Ruml…

DEMOKRACIE DNES A ZÍTRA
Titul knihy, kterou sepsal druhý president Československa během exilu za druhé světové války jako soubor přednášek na universitě v Chicagu. Spis byl přeložen do mnoha světových jazyků – francouzštiny, němčiny, italštiny, švédštiny, portugalštiny, čínštiny, poprvé vydán v angličtině a v několika přepracovaných vydáních uveřejněn i ČSR, krátce po válce. Stal se světovým “bestselerem” a ideovou pokladnicí demokratů celé planety.

Dovolím si ocitovat několik myšlenek dr. Beneše, myšlenek majících hlubokou platnost i po mnoha desetiletích!

– ” demokratický politik nemá býti prázdný, povrchní oportunista nebo cynický patolízal, nemá to být vyznavač běžného macchiavellismu a lehkomyslného hazardérství (1), nemá to být demagog, který hledá okamžité úspěchy lichocením masám (2) a jde za každou novou a dočasnou vlnou veřejného mínění……….., nemá to být vypočítavec, nebo hochštapler, jdoucí bezcharakterně dnes tam, zítra jinam za osobním nebo stranickým zájmem a úspěchem (3). ……….nezná ješitnosti, nevzhlíží ke své velikosti, nezná honby za lacinou popularitou” (4).

Vtírá se mi myšlenka, jakoby pan president dr. Beneš znal před mnoha desetiletími poměry v jednom malém středočeském městě a dokonce snad i osobně jeho současné nejvyšší representanty! Troufnu si na malý komentář.

(1) – “hazardérství” – nebylo snad pořádání (nezrušení) tzv. kulturních akcí v měsíci září, v době již zuřící pandemie, otřesným projevem hazardérství se zdravím občanů onoho města?, v době počátku exponenciálního nárůstu počtu nakažených!!! Malé město se bavilo a pan starosta vedl z tribuny předvolební boj! ( Důkaz podám v závěru.)

(2) –“okamžité úspěchy lichocením masám” – nejsou snad důkazem plané a velikášské sliby získání stovek milionů korun od skládkové společnosti do městské kasy? Jednou 600 milionů, jindy asi 300 a nevím kolik ještě?. Předem nesplnitelné sliby, podložené jakýmsi “právním názorem” – jaká je asi úroveň “právního názoru”, podepřeného veledílem o “vyvracení mýtů”, jehož hodnota možná koresponduje s cenou papíru, na němž byl sepsán.
Zlatá bublina, dva roky starostou umanutě nafukovaná stovkami milionů –  splaskla! Splaskla přijetím zákona o odpadech, nikoli protiústavnost (JUDr Gerloch), intriky a nečisté hry kohosi, jak se snaží pan starosta vysvětlovat!!

Považuji za nedůstojně nízké to trapné používaní “hlášek” z tzv. sportovní terminologie, zřejmě největšího “šíbra” českého fotbalu a svalování viny na “temné síly” pro zakrytí vlastního neúspěchu! I o tom hovoří dr. Edvard Beneš-
” vůdčí politikové měli by míti neustále na paměti, že přímo jako mor působí v politickém životě ješitnost a prestižnost vůdců, nedostatek sebekritiky, egocentrismus a velikášství”!

(3) –” dnes tam a zítra jinam” – není to přesná charakteristika nejvyššího představitele onoho malého města? Angažovanost v bolševické partaji, poté SNK, příště v ČSSD, kde během několika volebních obdobích zastával za tuto stranu vrcholné funkce, než jí “vrazil dýku do zad”, ČPV a nakonec v nejdemokratičtějším spolku STAN?

(4) –” nezná honby za popularitou”. Honbou za popularitou je určitě rozdávání “česnečky” na náměstí v předvolebním klání a jistě i psaní infantilních “Zpravodajství” ve stylu svazáckého aktivismu husákovské éry, jak “společně to dokážeme”! (velmi dobře tu dobu pamatuji) , jaké máme úspěchy, jaká nás čeká sluncem ozářená budoucnost, jak nabitý máme “zásobník projektů atd. Zpravodajství s krásnými snímky města z ptačí perspektivy, ve skutečnosti města zavaleného odpadky, nepořádku a špíny, všudypřítomných psích hovínek, neudržované zeleně atd.atd., tak jak tomu ještě před nedávnem nebylo. Hlava v oblacích, nohy po kolena v blátě!, řekl bych. Polovina volebního období a investiční aktivita? Tolik zdůrazňovaná výstavba bytů, kde cena bytu dosahuje i  téměř 6 milionů korun, které jsou následně svěřeny k prodeji realitní společnosti, to je snad to co zajímá běžného občana města? To je investice ku prospěchu města? Zvláště ocenění hodnou investicí je asi instalace přechodu pro pěší u zimního stadionu, vybudovaného v nedávné minulosti. Srovnávejme aktivity před a po posledních komunálních volbách a budeme srovnávat nesrovnatelné! (Tomu se budeme věnovat příště).

Měl jsem možnost číst dopis lékařů naší nemocnice, určený starostovi, Radě a zastupitelům. Stav nemocnice je katastrofální jak nikdy v minulosti – píší lékaři. Nejzávažnější problém malého města, zaviněný zcela evidentně totální neschopností a neodpovědností současného vedení!!!!! Odchod zástupce primáře a primáře chirurgického oddělení nemocnice odhalil v plné nahotě diletantství těch, kteří město spravují a řídí, od nejvyššího až po radní pro zdravotnictví. Problémy pokračují – kam až?  Naše nemocnice se, bohužel, stala nejsmutnějším a zároveň realistickým obrazem současného stavu správy města!

Město i radnice v rozvalu.  Úřednické místo obsazeno rodinným příslušníkem, neexistence řádného výběrového řízení na vedoucí post nově zřízeného odboru, snad i jmenování do důležité funkce bez odpovídajícího a potřebného vzdělání a profesionální zkušenosti, podezření na fízlování,” kamarádíčkování”, šikana a brutálně vynucené odchody nepohodlných. Kde je ona kontinuálně propagovaná transparentnost, vstřícnost, otevřenost občanům? –

” všechna ta velká slova o demokracii jsou jen prázdná slova, slova a nic než slova určená k tomu, aby zakryla nejvulgárnější sobecké zájmy stran a jedinců. A důsledkem je pak pád” – i to jsou slova dr. Beneše.

Nejzávažnějším selháním správce věcí veřejných je klamání občanů a vyvolávání falešných nadějí a slibů, předem odsouzených k neúspěchu! Dovolím si uvést, dnes poslední,  myšlenku dr. Edvarda Beneše –

“je-li představitel veřejné moci moudrý, je si vědom těch skutečností, je připraven na úplné zapomenutí, pád a odchod”.

Jsem skálopevně přesvědčen, že čas už vypršel, obávám se však, není-li už příliš pozdě!!!  Budu doufat, asi marně, že starosta onoho malého města bude o předchozím hluboce přemýšlet, je-li moudrým!

ing. Josef Ruml

DODATEK
Počátek exponenciálního nárůstu počtu nakažených započal v měsíci září, v době konání tzv. kulturních akcí. Jejich pořádání (nezrušení) považuji za brutální a nezodpovědný hazard se zdravím občanů. Vlivů na šíření nákazy bylo jistě více, ale “Slavnosti” měly vliv zásadní! Vláda, premier i ministr zdravotnictví byli oprávněně kritisování za to, že tvrdá restriktivní opatření měla přijít už v září. Z logiky věci vyplývá, že Rada v čele se starostou a radní pro zdravotnictví dle mého názoru nesou plnou odpovědnost za rozhodnutí ony akce pořádat. Co dělalo malé město v měsíci září? – hromadně jásalo.


Následující graf ukazuje vzrůst počtu nakažených covidem-19 v čase v našem městě.
– od 15. do 29. září a poté do 7. října nebyly informace zveřejňovány.
– nákaza se projevuje i dva až tři týdny – počátek exponenciálního růstu nákazy spadá do třetí dekády měsíce září.

11.12.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky