Nnoviny

Město má rozpočet na rok 2021. Definitivní podobu tentokrát získá až rozpočtovým opatřením

Čáslav – Na svém posledním zasedání tohoto roku zastupitelé města jako již tradičně schvalovali také rozpočet města na příští rok. Sestavovat jej v roce, kterým otřásl covid, nebylo podle slov místostarosty města nic jednoduchého…

Poděkoval všem vedoucím odborů, kteří pomáhali rozpočet sestavit a hlavně pak vedoucímu odboru financí Ing. Zahradníkovi. „Sestavovat rozpočet v době, kdy není ukončen proces státního rozpočtu jsme museli vycházet ze všech známých i neznámých údajů, abychom mohli zodpovědně sestavit tento návrh rozpočtu,“ uvedl místostarosta města Martin Horský.

SLOŽITÉ OBDOBÍ
„Rozpočet je navržen ke schválení s příjmy ve výši 226 414 000 Kč a s výdaji ve výši 200 799 000 Kč a je tedy navrhován s přebytkem ve výši 25 615 000 Kč, který je určen ke splácení jistin úvěrů, přijatých v předchozích letech,“ konstatoval Martin Horský s tím, že rozpočet zajišťuje všechny stálé a potřebné výdaje rozpočtových organizací města a jeho chod. Prozatím musely být odebrány peníze na veřejnou správu, kam budou rozpočtovým opatřením č. 1 příštího roku doplněny.

REZERVA V ROZPOČTU
„V porování s predikcí Vlády ČR daňových příjmů obcí pro rok 2021 jsou naše příjmy rozpočtovány s rezervou 10 750 000 Kč. Pokud by prošla senátní verze daňového balíčku, jednalo by se už o rezervu 14,43 procent, což by pro náš rozpočet činilo 20 589 000 Kč,“ konstatoval místostarosta

PŘEDPOKLÁDANÝ POKLES PŘÍJMŮ
V porovnáním se schváleným rozpočtem na rok 2020 je očekáván pokles příjmů o 22 milionů, tedy o 8, 86 %. Jde jak o příjmy z výnosu daní, tak i o otázku, týkající se zrušení superhrubé mzdy. Místostarosta také hovořil o tom, že město bude sledovat změny a vývoj, které by mohly mít vliv na příjmy města a aby bylo možné reagovat na nestabilitu, vyvolanou tímto rokem. Konstatoval, že je do příjmů na příští rok zahrnuta i suna 20 600 000 korun, která by do rozpočtu města měla přijít na základě smlouvy s firmou AVE.

ZÁKON O ODPADECH
„Nový zákon (o odpadech) mění způsob platby, což znamená že i město bude plátcem poplatku za směsný komunální odpad, a také má vliv na jeho výplatu vůči městu. To znamená, že by se měl vyplácet čtvrtletně obci, která má skládku na svém katastru. K dnešnímu dni (14. 12. 2020) mám epříjem od skládky 38,5 milionu korun a do konce roku ještě přijde platba za měsíc listopad, i tady můžeme očekávat, že náš rozpočet bude posílen až do výše 20 milionů korun. To jsou ale věci, které se budou vyvíjet a město má ve čtvrtek (17. 12. 2020) jednání s firmou AVE, aby byl projednán dopad nového zákona na město.

Zpráva, která hovoří o novém rozpočtu je každoročně velmi obsáhlá a odborná. Celou zprávu, na jejímž základě zastupitelé rozhodovali, je možné najít na webu města.

15.12.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky