Nnoviny

Starosta města informoval o stavu nemocnice. Co se zastupitelé i veřejnost dozvěděli a proč nepřišel její ředitel?

Čáslav – Prosincové zasedání městského zastupitelstva města Čáslavi mělo podle usnesení z července (tehdy proběhlo mimořádné zasedání, věnované nemocnici a skládce) přinést informace o stavu nemocnice a výsledcích snahy o stabilizaci personální situace. Jak tato část zasedání proběhla?

Přednesení informace o stavu městské nemocnice se ujal starosta města JUDr. Vlastislav Málek, který konstatoval, že jde o záležitost vypjatou, jež netrvá krátce. Vrátil se k letnímu zasedání a zrekapituloval jeho usnesení – to nepřijaté, v němž opoziční zastupitelé požadovali odvolání ředitele nemocnice Ing. Bubly a stabilizaci personální situace, i to, které bylo nakonec přijato a hovoří o závazku “vyvinout společné úsilí k personální stabilizaci městské nemocnice a výsledky mělo vedení města předložit právě na prosincovém zasedání zastupitelstva.”

OCENĚNÍ PRÁCE ZDRAVOTNÍKŮ
Ve svém proslovu starosta města následně zhodnotil vynikající práci zdravotníků při zvládání covidové situace, vyzdvihl Kutnohorský deník za kladné informování o naší nemocnici a poznamenal také, že Nnoviny uveřejnily i jiný pohled na fungování nemocnice (viz poznámku na konci textu).

KOMUNIKACE S PRIMÁŘI A ZKLIDNĚNÍ SITUACE
„My jsme zde v červenci jednali o situaci zejména ve vazbě na chirurgické oddělení. Já se k tomu nechci vracet, tuto situaci jsme velmi podrobně rozebírali a vzbudilo to mnoho vášní, emocí a myslím si, že ta situace byla velmi vypjatá. Na druhou stranu se nám paradoxně přes všechny potíže tu situaci na chirurgii podařilo zklidnit. Komunikuji s panem primářem Bělehrádkem, jsme v neustálém kontaktu a nezaznívají žádné výtky nespokojenosti a nic k tomu, co by bylo tak katastrofální.

BEZ KONKRÉTNÍCH ÚDAJŮ
Situace na jiných odděleních – o těch by mohli hovoři spíše zastupitelé, kteří zde sedí a pracují na jiných odděleních. V žádném případě bych nechtěl vyvolávat zde emoce a rozbroje,“ uvedl starosta města bez dalších konkrétních údajů o počtu lékařů, kteří na chirurgii v současné době působí, případně jejich úvazků. Pozitivním faktem je ale jistě skutečnost, že je situace podle jeho vyjádření zklidnila.

PROBLÉM INTERNÍHO ODDĚLENÍ
„Pokud jde o situaci, která je aktuálně na stole – tedy o situaci na interním oddělení – a o dopis, který byl poslán zastupitelům, starostovi, místostarostovi, radním a zastupitelům – tak na základě tohoto dopisu jsem skutečně jednal se všemi primáři – s primářem Rafajem, který je zároveň náměstkem ředitele, s primářkou Běhounkovou, která je v dopise zmiňována jako žena, která je naprosto kompetentní a na svém místě a která je tou, která byla velmi nápomocna a je kladně hodnocena. Hovořil jsem s primářem dětského oddělení, hovořil jsem s primářkou Tvarohovou, která je zde přítomna.
Skutečně bych chtěl slovy pana Ing. Urbana zklidnit emoce a dát sportovní řečí balón na zem. Já bych ten balón na zem rád dal, a proto jsem se všemi těmito primáři oddělení jednal, včetně primáře Bělebrádka a pana Prchala, který je součástí vedení. Ta situace určitě není tak černobílá a jednoznačná, jak je podávána,“ uvedl JUDr. Málek další bod informace o stavu nemocnice.

JAK PROBLÉM VZNIKL?
Dále bylo konstatováno, že současná nespokojenost (snad již částečně zažehnaná, podle slov starosty) lékařů interního oddělení pramení z nepřijetí jejich návrhu na umístění covidového oddělení v prostorách LDN, jako tomu bylo v případě první vlny. „Já jsem hovořil i s panem ředitelem Chudomelem, který je respektovaným ředitelem kolínské nemocnice a on říkal, že měl také představu, že zvolí řešení, které se mu zdálo optimální z hlediska izolace infekčního oddělení na jednom místě, ale pracovníci se vzepřeli. To řešení, které on považoval za optimální, bylo nakonec revokováno a přijato řešení jiné. Co tím chci říci? Je to o úhlu pohledů, které musely být vzaty na zřetel než bylo rozhodnuto tak, jak bylo rozhodnuto. To rozhodnutí nebylo jednoduché a dodnes ho lékaři interního oddělení stále považují za chybné. Ale tak to někdy chodí, že se rozhodnutí musí učinit někdo – že k dohodě mezi jednotlivými odděleními nedošlo a pokud k dohodě neodjde, musí rozhodnout statutár. Ten to rozhodnutí přijal a skutečně ho nezpochybňuje ani zmiňovaná primářka Běhounková,“ řekl JUDr. Málek a doplnil, že: „rozhodující je, že jsme se sešli s lékaři interního oddělení a od čtvrtka do neděle jsme vedli celou řadu velmi intenzivních jednání k tomu, abychom řečeno slovy inženýra Urbana dali balón na zem.“

VEDENÍ MĚSTA A LÉKAŘI PŘIJALI USNESENÍ
Nebylo to jednoduché a myslím si, že jsme přijali usnesení. Mohu ocitovat z dnešního dopisu pana primáře Kersche, který mi napsal: Poslední verze stanoviska, kterou jste poslal včera (v neděli) – interní lékaři s ní souhlasí. Interní a infekční oddělení funguje normálně, péče o pacienty je zajištěna. Nikdo mi neoznámil, že by nyní podal výpověď,“ uvedl starosta města s tím, že se lékaři dále podepsali pod prohlášení, které konstatuje, že dopis, zaslaný zastupitelům a vedení města, nezvažovali zveřejňovat.

TĚSNÝ VÝSLEDEK NA STRANĚ LÉKAŘŮ
„Nebudu ale zatajovat ani další část e-mailu, kdy mi pan primář sděluje, že výsledek byl velmi těsný, že s tímto názorem rozhodně nesouhlasili všichni lékaři a že je potřeba ve věci dále jednat, abychom na tu pokračující druhou nebo třetí vlnu covidu byli dobře nebo lépe připraveni. Myslím si, že jsme si stanovili úkoly, které jsme přijali jako rada – protože to odsouhlasili všichni radní – i s lékaři, kdy jsme si řekli postupné úkoly, které budeme plnit tak, aby komunikace byla i ke spokojenosti lékařů interního oddělení. Mohu citovat: ‘Účastníci jednání se shodli na tom, že jejich hlavním cílem je poskytovat kvalitní lékařskou péči občanům města a regionu a ujišťují veřejnost, že nemají zájem na destabilizaci nemocnice.’“

JSOU LÉKAŘI OPRAVDU RUKOJMÍMI?
Po úvodní informaci, kde starosta města představil proběhlá jednání s lékaři nemocnice, dostali prostor další zastupitelé. Jako první promluvil Ing. Urban, který se ohradil především proti částem dopisů MUDr. Mandákové a MUDr. Rafaje, v nichž lékařům podsouvají, že se stali rukojmími politického boje. Požadoval omluvu MUDr. Mandákové za takové tvrzení. Ta ve svém následném vystoupení okomentovala svůj dopis a vysvětlila pohnutky, které ji k jejímu sepsání vedly, poděkovala veškerému personálu nemocnice, ale k dotazu Ing. Urbana, kdo by měl být tím, jehož rukojmími se lékaři údajně stali, se nevyjádřila. Poděkovala ale všem, kteří se podíleli a podílejí na vyrovnávání se s covidovou situací.

NEDĚSIT LIDI VENKU
Promluvil i místostarosta města Martin Horský, který zkritizoval Nnoviny za titulek k článku, týkajícímu se krajské pomoci s financováním provozu nemocnice. „Už ten nadpis vyvolává emoce a zase je v tom nemocnice a té nemocnici vůbec nepomáhá, když ji pořád propíráme.“ Zkritizoval také zveřejnění dopisů lékařů. Označil to za vyvolávání paniky. Požádal zastupitele o to, aby dali prostor pro klidnou práci. „Neděste ty lidi venku, kteří nemohou těm informacím rozumět,“ dodal.
Dalších slov se pak ujal MUDr. Tichý, který mimo jiné vyjádřil pochopení pro pracovníky interního oddělení, konstatoval, že on sám nemá s komunikací se současným ředitelem problém.

KDE BYL ŘEDITEL NEMOCNICE?
Zastupitel Drahomír Blažej se následně zeptal, proč není na jednání, kde měla být podána zevrubná zpráva o městské nemocnici, přítomen také ten nejpovolanější, její ředitel Ing. Rudolf Bubla. „Chybí mi informace od toho nejpovolanějšího, kterému jsme dali čas do dneška, aby jednal nejen na interně, ale i na chirurgii a teď ho tady nikde nevidím…“ Odpověděl starosta města, JUDr. Vlastislav Málek: „Pan ředitel Bubla byl dnes omluven, je v Brně na celostátním setkání ředitelů nemocnic. Tento aktiv byl opakovaně odkládán a dnes se koná. V této celkem hektické době i z hlediska nemocnic a dalšího zařazení nemocnic, úhradových vyhlášek a dalších záležitostí, které s tím souvisí, jsme předpokládali, že je potřeba, aby na tomto jednání byl a také jsme si věřili, že jsme schopni na dotazy, které tady zazněly, odpovídat…“ uvedl starosta města na omluvu nepřítomnosti Ing. Bubly.

Bylo by to jistě pochopitelné vysvětlení. Jedinou “drobností”, která do tohoto prohlášení vnáší pro zastupitele i veřejnost zmatek, je skutečnost, že celostátní setkání, o kterém starosta města hovořil a na kterém měl ředitel nemocnice tou dobou být, bylo přeloženo na 15. ledna příštího roku. Zůstává tedy stále stejná otázka – proč nepřišel ředitel nemocnice a kdo řekl nepravdu?

Celou diskusi si můžete poslechnout zde.

Poznámka – Nnoviny nikdy neuvedly žádnou informaci, jak je podsouváno, která by jakkoliv dehonestovala či dokonce likvidovala práci zdejších zdravotníků. Naopak – jejich práce si velmi vážíme a spolu s ostatními děkujeme za jejich neuvěřitelné výkony. Jejich práce je nedocenitelná a o to obdivuhodnější, pracují-li v podmínkám, které nejdou ideální. Pokud některé texty, případně jen jejich titulky vyznívají kriticky, není to nikdy vztahováno k práci lékařů, sester a ostatních pracovníků nemocnice, ale například k předvolebním slibům, které se již několik týdnů po volbách ukazují jako – jemně řečeno – značně nadnesené.

17.12.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky