Nnoviny

Čáslav je členem Svazu měst a obcí České republiky. Co to městu přinese?

Čáslav – Ještě před koncem minulého roku schválili zastupitelé vstup města do Svazu měst a obcí České republiky. Městu to podle vedení města přinese určité výhody, včetně právní poradny.

Podle místostarosty města Martina Horského, který zprávu přednesl, jde o výhodné členství, které městu umožní podílet se prostřednictvím svazu na přípravě legislativních i dalších vládních opatření. Ta mohou mít podle důvodové zprávy dopad i na místní samosprávy. „Jeho zástupci (Ssvazu) se účastní celé řady jednání se zástupci exekutivy, poslanci a senátory Parlamentu České republiky, stejně tak i s celou řadou dalších subjektů s cílem dosáhnout co nejlepších podmínek pro činnost místních samospráv v České republice,“ uvádí zpráva.

PORADENSTVÍ A ČASOPIS
Součástí členství je také možnost využít některé služby. „Nadto je členům Svazu poskytováno bezplatné právní poradenství formou portálu www.poradnaproobce.cz, je jim rozesílán tištěný časopis InS (Informační servis) a elektronický zpravodaj,“ dozvěděli se zastupitelé před hlasováním.

38 000 KORUN ROČNĚ
Zároveň byla sdělena suma, kterou město za tyto možnosti a služby zaplatí. Jde o částku, která pro Čáslav představuje přibližně 38 000 Kč ročně ve formě členského poplatku. Ten se skládá z paušální částky 5 000 Kč a dále sumy 3,12 Kč za jednoho obyvatele města.

NÁZOR OPOZICE
K návrhu na vstup do Svazu měst a obcí ČR se vyjádřil také inženýr Milan Urban s tím, že nepochybuje o tom, že jde o svaz vlivný, který se podílí na tvorbě legislativy, ale na druhou stranu má svaz už tolik členských obcí, že vstup Čáslavi do něj nesehraje žádnou roli. Informace, které bude mít město po vstupu do Svazu může mít i kdyby členem nebylo. Považuje proto členský příspěvek ve výši 38 000 Kč za zbytečně utracené peníze, protože Svaz zastupuje i ty obce, které nejsou přímo jeho členy. Vedení Svazu také považuje za spíše politické.

SCHVÁLENO…
Návrh byl přesto po diskusi, v níž vystoupil i bývalý místostarosta města Mgr. Daniel Mikš, jednomyslně schválen a Čáslav je od tohoto roku členem uvedeného svazu. Zda a jaké konkrétní přínosy z této skutečnosti městu vyplynou, uvidíme časem.05.01.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky