Nnoviny

Plánovaná rekonstrukce vlakového nádraží přinese změny v budově i na nástupištích

Čáslav – Ještě před koncem minulého roku vyslovila rada města souhlas „se stavebním záměrem veřejně prospěšné stavby ‘Rekonstrukce žst. Čáslav’, kterou bude provádět investor Správa železnic, s.o.“. Jaké práce a kdy tedy mají proběhnout?

Zeptali jsme se zástupce investora akce, tedy společnosti Správa železnic, státní organizace, na podrobnosti plánované rekonstrukce. Podle sdělení společnosti se v tomto roce ještě bude provoz na čáslavském nádraží odehrávat “ve starých kolejích” a k první fázi plánovaných prací by mělo dojít v polovině roku 2022.

DVĚ FÁZE REKONSTRUKCE
Nela Friebová, tisková mluvčí z odboru komunikace úseku generálního ředitele společnosti uvedla, že jde o rozsáhlý projekt, který má být rozdělen na dvě části. V toce 2022 bychom se měli nejprve dočkat opravy nádražní budovy.

PROMĚNA NÁDRAŽNÍ BUDOVY
„Projekt řeší celkovou rekonstrukci budovy. Náplní stavby bude kromě celkového uvedení objektu do odpovídajícího stavebně-technického stavu především přesun veřejných toalet do budovy, příprava prostor pro komerční využití, zřízení prostor pro zaměstnance Správy železnic a výstavba podkrovního bytu. Start realizace předpokládáme v polovině roku 2022,“ sdělila Nela Friebová.

Hlavní a místní (na snímku) nádraží propojí nově podchod
Foto: wikipedia, Rolf Dresden, CC–BY-3.0

NÁSTUPIŠTĚ A PODCHODY
Další částí projektu tak budou proměna nástupišť a související kroky. „Pro zajištění odbavení cestujících se ve stanici vybují čtyři bezbariérová nástupiště s mimoúrovňovým přístupem, což zajistí nový podchod,“ sdělila tiskový mluvčí investora celé akce s tím, že dále dojde k úpravě kolejového uspořádání a začlenění místního nádraží pod jednotné řízení stanice.

VYŠŠÍ RYCHLOST VLAKŮ
„Díky tomu se zjednoduší a zkrátí přestup na vlaky ve směru na Třemošnici. Maximální rychlost vlaků v obvodu stanice se zvýší z dnešních 80 až 100 km/h na 120 km/h,“ nastínila budoucnost čáslavského nádraží Nela Friebová a doplnila, že projekt počítá s rekonstrukcí železničního spodku i svršku v celé stanici, s rekonstrukcí dvou železničních mostů a úpravou trolejového vedení. „Start realizace předpokládáme v roce 2025,“ doplnila na závěr ke druhé části projektu.

NOVÁ PODOBA NÁDRAŽÍ
Jak by tedy mělo vypadat nádraží po rekonstrukci? Opravená budova bude doplněna novými nástupišti s přístupem z podchodu, a to včetně propojení hlavního nádraží s tím místním, z něhož odjíždějí vlaky ve směru na Třemošnici. Vše bude upraveno tak, aby areál vyhovoval i osobám se sníženou pohyblivostí. „Pro zajištění bezbariérového přístupu se na zadním nástupišti vybuduje přístupový chodník, na ostrovním nástupišti a nástupišti u 1. koleje se zřídí výtah.“
Současná přechodová lávka po rekonstukci nádraží tak podle vyjádření tiskové mluvčí Správy železnic, s.o. nebude potřeba.

Úvodní foto: wikipedia, Adam Sporka, CC-BY-2.0


07.01.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky