Nnoviny

“Res, non verba” – Skutky, ne slova.

Ing. Josef Ruml reaguje na text statorsty města ze středy 3. února…

Minulého týdne byl zveřejněn článek na stránkách “Nnoviny.cz” paní ing. Zdeňky Nezbedové, redaktorky. Neshledal jsem v jeho obsahu ani náznak! manipulace veřejným míněním, či jeho ovlivňování, jedinou nepravdu, ba dokonce lež, ani jedinou urážku nebo osočování kohokoli. Pouze a jenom oprávněné dotazy a žádosti o poskytnutí informací od vedení města!

Následovala neomluvitelně podrážděná reakce starosty města na stránkách “caslavprovsechny”. Příval dehonestujících, hrubých a urážlivých ataků a poučování! vůči slušné ženě, navíc ve veřejném prostoru, svědčí o morálních kvalitách pisatele textu, “gentlemana”, představitele moci veřejné – po léta pečlivě pěstovaná maska – spadla! Vrcholem “demokratičnosti” pana starosty je napadání “Nnovin” za zveřejňování názorů občanů!!!

Jakási anonymní osoba prý nálepkuje, pomlouvá a osobně uráží představitele města, včetně osoby starostovy. Dostává se jí (té osobě) již několik měsíců a navíc opakovaně, prostoru v “Nnovinách” a na základě jejích příspěvků se šíří nevraživé komentáře na sociálních sítích! Co se šíří na sociálních sítích je jistě oné “osobě” zcela jedno. Prý musí i komunální politik kritiku unést! Měl by! Vynasnažím se zjistit, kdo je onou záhadnou osobou, která tolik irituje pana starostu a dám mu vědět.


Poukázání na veřejně pronesenou lež není urážkou, nýbrž ostudou toho kdo lež pronesl! Osvětlení politické minulosti bývalého majitele rudé legitimace není pomluvou, nýbrž pouhým konstatováním faktů. Získávání finančního profitu za právní služby pro město (cca půl milionu korun ročně, po dlouhá léta) v souběhu s veřejnou funkcí radního a vrcholného představitele města, nemůže býti považováno za pomluvu či urážku, ale spíše za zneužití veřejné funkce a snad i za střet zájmů.

Vše co ona anonymní “osoba” napsala jsou doložitelné skutečnosti a holá fakta, včetně poukazování na dramaticky se zhoršující stav správy města a jeho úřadu. Šikana jeho zaměstnanců je naprosto prokazatelná a tragická úroveň řízení radnice je už více než “veřejným tajemstvím”! Pokud by starosta nebyl zbabělec (omlouvám se), jistě by dokázal onu “osobu” pojmenovat a veřejně prokázat, že se mýlí. Ona by se potom veřejně omluvila.


Nemohu nepoužít (nikoli poprvé ani naposled) citát dr. Edvarda Beneše (Demokracie dnes a zítra) –
“psychologie špatné demokracie a špatného stranictví je především psychologií jejího tisku. Tisk strany bývá takový. jaká je strana sama; v něm se činnost strany nejlépe zobrazí, je jejím představitelem, jejím vtělením, jejím výrazem…….
Denně jsme svědky, jak na správné obvinění odpovídá se v tisku odpůrcově lhaním, špiněním a skandalizováním toho, jenž obvinění vyslovil………..

nehájiti se proti obvinění, nýbrž obviniti žalobce z činů ještě horších a znehodnotiti ho”!

Co na to pan starosta? “Nnoviny” nejsou “tiskem” stranickým, jsou zcela nezávislým informační zdrojem a mají svaté právo požadovat informace od vedení města, zejména od jeho starosty! Mají nezadatelné právo!!!, ba dokonce povinnost upozorňovat na nešvary a nedostatky a zveřejňovat bez censury názory jeho přispěvatelů! To je demokracie a svoboda tisku!!!

Oficiální stránky “caslavprovsechny” jsou bezesporu “tiskem” stranickým, kde hlavním (téměř jediným) přispěvatelem je starosta města. A právě on se dopouští dehonestace nepohodlných a “nedokáže se hájiti proti obvinění”.

Lze uvést příklad : na prosincovém zasedání zastupitelů (2020) starosta veřejně lhal, byl vyzván, aby lež vysvětlil, event. se omluvil a zcela zbaběle nereagoval – proč? Nechám promluvit dr. E. Beneše :
“Demokracie žádá kritiku a diskusi, to znamená argumenty, fakta, důvody a důkazy”! Demagogické bláboly (omlouvám se) o tom kolik má město informačních kanálů asi málo občanů zajímá, domnívám se. Kde všude byly uvedeny reportáže s panem starostou, s jakým poslancem či senátorem se setkal, kolik ústavních žalob zařizuje a kolik už vyzval ministrů k resignaci – to považuji pouze za snahu zviditelnění se exponenta STAN před nadcházejícími volbami. Občana zajímá kvalita informací v městských mediích a odpovědi, odpovědi pravdivé, na otázky, které občan pokládá!

Otázek se nabízí mnoho, příkladně:

-jaké finanční prostředky města už byly nebo budou na ony informační zdroje vynaloženy (včetně dotací na externí)?

-jaké náklady se vydávají na Čáslavské noviny, navíc po zvýšení počtu výtisků (včetně nákladů na celou redakci)?

-jaké finanční náklady už byly a budou vynaloženy na projekt “Revitalisace zeleně”? (považuji ho za absolutní fiasko)

-kolik stála alternativní a nepoužitá projektová dokumentace na výstavbu domů v areálu bývalých kasáren?(kompletní dokumentaci město mělo již z minulosti). Zda do ceny bytů byla započtena cena pozemků? (v minulosti získalo město pozemky gratis)

– proč se byty prodávají přes realitní kancelář?

– jaké finanční prostředky byly vynaloženy na externí právní služby v tzv. odpadkové kause?, je-li tomu tak, která kancelář služby vykonávala?

– jaké finanční prostředky vydává městská pokladna na platy vrcholných představitelů? (u starosty odhaduji na cca jeden milion Kč ročně)

– kdy budou opraveny komunikace (kruhové objezdy), když doprava byla odkloněna na obchvat již před mnoha měsíci?

Mohl bych ještě dlouze pokračovat, ale to zase příště. Odpovědi přijdou? To je otázka, ale občané na ně mají nezadatelné právo!

ZÁVĚREM

“MY jsme Čáslav”!, motto?, heslo?, snad jen slovní spojení?, které má cosi charakterisovati, vystihnouti, sděliti? Ohraničená skupina lidí – “Čáslav pro všechny” – zvolila jako svojí devisu “MY jsme Čáslav”.

Pokládám si otázku – kdo jsou ti, co nejsou “MY”? kdo je on?, nejsa “MY”, jsem i já “MY”? Jenom někteří jsou “MY Čáslav”, ostatní zřejmě nikoli. Ono slovní spojení, devisa, patří podle mého soudu do stejné intelektuální kategorie vznosných hesel minulého režimu – “Svět patří nám….”, “Proletáři všech zemí spojte se……”, někteří tu dobu ještě pamatujeme. “MY jsme Čáslav” je ze samé podstaty věci nedemokratické. Deset tisíc občanů města je Čáslav!

“MY jsme Čáslav” informovalo 17. ledna 2018 občany :
-Rozvoj města si představujeme ve spolupráci s veřejností na základě diskuse!
-Slušnost a respekt k odlišným názorům!!! Otevřenost a transparentnost!
-Jsme spolek, který chce spojovat lidi, kteří nejsou lhostejní………. atd. (zajímavé použití slova “spojovat” -to používali i ti proletáři).

Platí tyto proklamace i po třech letech? Nebo to byla jen “parole, parole, parole” jak zpívají Italové (slova, slova , slova)?


Res, non verba!- vážení.


Přeji pevné zdraví všem
ing. Josef Ruml

08.02.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky