Nnoviny

Opravy hlavního tahu městem po objížďce obchvatu se dočkáme po polovině roku

Čáslav – Ředitelství silnic a dálnic vydalo tiskovou zprávu, v níž zveřejnilo hlavní plánované akce pro tento rok. Protože se tento dokument nezmiňuje o opravách komunikací v Čáslavi, obrátili se na Nnoviny někteří obyvatelé města se žádostí o zjištění skutečných plánů s opravou hlavního tahu městem po objížďce, která tudy vedla v letech 2019 a 2020 při opravě obchvatu města.

Podle informací, které poskytl tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Mgr. Martin Buček, „již proběhlo vyhodnocení pasportů komunikací využitých v rámci rekonstrukce mostů jako stanovené objízdné trasy. Na základě těchto výsledků byla bezodkladně před zimním obdobím provedena I. etapa opravy nejvíce poškozených míst, tak aby se minimalizovala další degradace vozovek během zimního období.”

PLÁNUJE SE DIAGNOSTIKA
„V nejbližší době, za klimaticky vhodných podmínek, budou ještě provedeny sondy a diagnostika zbývajících poškozených úseků, dle jejichž výsledků bude určen rozsah prováděných oprav. Na základě těchto diagnostik zahájíme přípravu výběrového řízení na zhotovitele jejich oprav, tak aby došlo k jejich uvedení do původního stavu,“ uvedl tiskový mluvčí ŘSD.

ČASOVÉ PLÁNY
Podle dalších informací bude po provedení potřebných průzkumů vypracován plán opravy komunikace a pak už bude možné stanovit konkrétní podmínky a požadavky na dodavatele oprav. Výběrové řízení na dodavatele prací by mělo proběhnout ve druhém čtvrtletí tohoto roku a ve druhé polovině roku by pak ve městě mělo dojít k potřebným opravám tak, aby byly po jejich dokončení silnice zase ve stavu, jako před objížďkou, vedenou městem.

Úvodní foto (nnoviny): Kamiony už více než půl roku znovu jezdí po obchvatu. Teď je ještě potřeba opravit komunikace ve městě

17.02.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky