Nnoviny

Město chce sekat trávu vlastními silami. Zeptali jsme se v AVE na vyšší cenu: Jaké vysvětlení má město a jaké firma?

Čáslav – Únorové zasedání městského zastupitelstva přineslo několik otázek, na které je dobré hledat odpovědi. Jednou z nich je i důvod navýšení ceny, kterou oslovená společnost AVE nabídla za údržbu zeleně ve městě v tomto roce. Na základě toho bylo rozhodnuto, že se město o údržbu zeleně postará vlastními silami. Bude to možné?

Právě na položku tří milionů korun, které byly v rámci prvního rozpočtového opatření tohoto roku určeny na péči o zeleň, včetně nákupu dvou traktůrků a dvou křovinořezů se ptal zastupitel a bývalý starosta města Jaromír Strnad: „Pochopil jsem, že chce město sekat trávu samo. Budou na to stačit dva traktůrky?”

VEDENÍ MĚSTA CHCE VLASTNÍ TECHNICKÉ SLUŽBY
Na jeho dotaz odpověděl místostarosta Martin Horský, který uvedl, že město usiluje o vytvoření technických služeb, které z jeho pohledu ve městě chybí a je nevýhodou být odkázáni na externí služby. „Udělali jsme výběrové řízení na sekání zeleně pro rok 2021, kdy nárůst ceny byl ohromný a dostali jsme se z 1,2 na 2,9 milionů. Je pravda, že došlo k nárůstu plocha živých plotů, ale nicméně to rozhodně nebylo zásadní k takovému nárůstu ceny. Rozdíl mezi 1,2 a 2,9 milionu bez DPH je zásadní,“ uvedl místostarosta města s tím, že se do výběrového řízení přihlásila i další firma (kromě AVE – pozn. red.), ale ta má zkušenosti z lesnictví a v oblasti úpravy zeleně zkušenosti nemá.

VLASTNÍ TECHNIKA A NOVÍ ZAMĚSTNANCI
„Vyhodnotili jsme, že bude nejlepší mít vlastní techniku, zaměstnanci úřadu objeli okolní města, zjistili si jak se tam seká, máme zkušenosti i od AVE, kolik potřebovali techniky dokud pro nás sekali a na základě toho jsme zjistili, že se po nákupu techniky dostaneme na zhruba milion ročně,“ konstatoval a doplnil, že to není tak, že by společnost AVE v minulosti špatně sekala. Současné náklady budou tvořit přes milion na nákup techniky, další finance na mzdy tří zaměstnanců, kteří budou využíváni i na drobné opravy. Ve vypočtené ceně na údržbu zeleně v příštích letech podle Ing. Strnada ale nejsou rozpočítány náklady na pořízení nutné techniky, což místostarosta města potvrdil.

PÉČI O ZELEŇ VE MĚSTĚ MAJÍ V ZÁKLADU ZVLÁDNOUT TŘI LIDÉ
K otázce zeleně se vrátil v závěrečné části ještě jednou dotazem Ing. Strnad, který se tázal na velikost týmu lidí, ktří by se měli sekání trávy věnovat. Podle místostarosty města to zvládnou dva nově přijatí zaměstnanci města spolu s jedním dalším na úrovni VPP, což se Ing. Strnadovi zdálo jako nedostatečné, ale Martin Horský podotkl, že je vše propočteno a porovnáno. „Když pro nás AVE sekalo za 1,2 milionu korun, tak to také fungovalo. Chápu, že vzrůstají ceny, ale je to i o DPH, protože samozřejmě započítávají i náklady na mzdy včetně DPH…“ řekl s tím, že město DPH v této souvislosti počítat nemusí.

CO STOJÍ ZA VYŠŠÍ CENOU OD AVE?
Ptal se i Mgr. Daniel Mikš, který si přál odpověď na dotaz, co konkrétně bylo příčinou skokového navýšení ceny za sekání, kterou nabídla společnost AVE.
„Tato otázka nepatří nám, ale tomu, kdo takovou cenu nabídl,” řekl místostarosta Martin Horský. Mgr. Mikš položil doplňující otázku, zda tedy cena za metr čterečný vzrostla prakticky dvakrát.
„Ano, soutěží se to na metr čtverečný roviny a svahu a ta cena byla tak výrazně vyšší, že se takto zvedla.“
„Parametry obsahu pro smlouvu tedy byly stejné, jen se nevýšila cena?“ „Řekl jsem už před tím, že narostly nějaké metry čtvereční, protože byly plochy v nepořádku, nyní se to dalo do pořádku – i živé ploty. Došlo tedy k určitému navýšení i u živých plotů, ale to rozhodně nebylo zásadní u navýšení ceny,“ vysvětlil Mgr. Mikšovi Martin Horský.
——————————————————————-

ZEPTALI JSME SE V AVE
Otázky na konkrétní důvody navýšení ceny za sekání trávy jsme – tak, jak odkázal místostarosta města, položili také společnosti AVE. Ta prostřednictvím svojí tiskové mluvčí odpověděla:

Jaké byly důvody tak výrazného navýšení nabídkové ceny za údržbu zeleně v Čáslavi pro rok 2021?

Hlavním důvodem navýšení ceny sečení pro město Čáslav je navýšení ploch určených k údržbě pro rok 2021. Zadávací dokumentace udává navýšení sekacích ploch o 70 % oproti minulému roku – jedná se o cca 130 000 m2. Ke stávajícím plochám byly přidány zcela nové. Je důležité také zmínit, že stávající plochy k sečení byly špatně zaměřené. Po jejich přeměření došlo k navýšení jejich velikosti o 42 722 m2.
Dalších 87 818 m2 tvoří nové sekací plochy, jejichž údržba se v minulosti řešila zvlášť. Jde například o cyklostezku, park Filipov, park Vodranty, Lochy, psí loučka apod. Cena byla rovněž ovlivněna stavem některých nově přiřazených ploch (Lochy, či cyklostezka), které byly v minulosti minimálně udržované.

V případě kalkulace ceny za tyto služby pro město Čáslav se tedy jedná o běžné ceny, se kterými musí počítat i další obce?

Fakturovaná cena pro město Čáslav je příznivější než tržní ceny obvyklé v této oblasti. Cena je tvořena s ohledem na naši dlouholetou spolupráci a zohledňuje i veškerou připravenost techniky a personálu nutnou vzhledem k smluvnímu požadavku na pravomoc města určovat aktuální termíny a rozsah sekání.

O jakou plochu zeleně se konkrétně jedná a kolik pracovníků na tyto služby AVE dříve využívalo?

V předchozích letech se jednalo o 179 000 m2 a nyní 310 000 m2. Společnost AVE přitom údržbu zeleně v dřívějším menším rozsahu prováděla na základě předem stanoveného harmonogramu prací městem Čáslav. V případě údržby mimo tento plán, naše společnost provedla dodatečnou seč dle instrukcí zadavatele bez časového prodlení. Údržbu zeleně denně provádělo zpravidla 5 pracovníků. Z techniky se využívaly především traktůrky na větší plochu, pojezdové sekačky na menší plochu, křovinořezy na dosekávání a svahy. Dále se využíval fukar na začištění chodníků a kontejnerové vozidlo na odvoz zeleně.

18.02.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky