Nnoviny

Novinky z výstavby obchvatu Církvice: Motoristé se musí připravit na objížďky, dojde i na odstávku ropovodu Družba

Čáslavsko – Kdykoliv jedeme do Kutné Hory (což třeba za prací můžeme i při současných opatřeních) nemůžeme si nevšimnout stavby obchvatu Církvice. Co všechno o postupu prací prozradil tiskový mluvčí společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Buček?

„Zhotovitel, společnost Strabag a.s., se zavázal stavbu zhotovit za za 444, 82 milionů Kč bez DPH s uvedení do provozu za 680 dnů od data zahájení prací“ uvedl Martin Buček základní čísla.

OD ŘÍJNA DO ŘÍJNA
Práce na stavbě obchvatu začaly 30. října minulého roku a od října 2022 by tedy měl být nový obchvat zprovozněn a dán do užívání veřejnosti. To ale podle tiskového mluvšího uvedené společnosti samozřejmě neznamená, že budou práce zcela dokončeny.

DOKONČENÍ ZA PROVOZU
„Nadále zde mohou být dílčí omezení provozu související s dokončovacími pracemi mimo hlavní komunikace. Především se bude jednat o rekultivace dotčených ploch, výsadby a terénní úpravy v okolí atd. Finální dokončení stavby je plánováno na jaro 2023.“ Hlavní zprávou ale je, že tou dobou už bude v Církvici od hlavní části dopravního ruchu klid.

DOJDE I NA ARCHEOLOGISKÝ PRŮZKUM
Od listopadu loňského roku do konce ledna 2021 se prováděly hlavně přípravné práce jako vytyčení a zaměření stávajících sítí skrývky ornice a práce na realizačních dokumentacích stavby. Od února 2021 probíhalo hlubinné zakládání mostu přes potok Křenovka a Klejnarka a skrývky podorničních vrstev v místech přeložek inženýrských sítí a v místech mostů. Součástí těchto skrývek je také označení archeologicky hodnotných lokalit, na kterých bude následně prováděn archeologický výzkum.

PRÁCE NA NADJEZDU
Momentálně se provádí práce na přeložkách a úpravě trakčního vedení za částečných výluk na souběžné železniční trati Kolín-Čáslav. Provedení přeložek drážních kabelů bude přistoupeno k zakládání budoucího nadjezdu na silnici III/03321 vedoucího z Kutné Hory do Církvice, který bude navazovat na mimoúrovňovou křižovatku.

ODSTÁVKA ROPOVODU DRUŽBA
„Pokud se podíváme ještě dále, co nás v tomto roce na stavbě čeká, tak nejnáročnější budou přeložky inženýrských sítí. Bude třeba přeložit ropovod Družba, kdy je plánována krátkodobá odstávka na listopad letošního roku, a také vysokotlaké vedení plynu, které kříží hlavní trasu budoucí silnice I/38.

POZOR NA PLÁNOVANOU UZAVÍRKU
„Současně se bude letos pracovat na mostních objektech přes oba již zmíněné potoky a od druhé poloviny roku i intenzivně na nadjezdu u železniční zastávky Církvice. Zde je plánovaná uzavírka silnici III/03321 na celkem 450 dnů od července 2021, ve které by měla být dokončena výstavba nadjezdu a související okružní křižovatky a napojení na silnici I/38.

MOŽNÉ KOMPLIKACE
„Po dobu výstavby musí řidiči počítat s určitými dopravními komplikacemi způsobenými zmíněnou uzavírkou silnice z Církvice na Kutnou Horu a staveništní dopravou přes silnici I/38 nad Církvicí, odkud bude transportována ze zářezu zemina pro násypy na ostatní části trasy.
Určité drobné komplikace nám způsobuje zahájení modernizace železniční trasy mezi Brnem a Českou Třebovou, neboť po železniční trati Kolín-Havlíčkův Brod bude vedena veškerá železniční doprava mezi Prahou a Brnem. To samozřejmě povede k výraznému navýšení vlakové dopravy a bude klást mnohem vyšší nároky  na koordinací výluk potřebných pro realizaci stavby. Nicméně zatím i přes tyto drobné komplikace běží stavba podle plánovaného harmonogramu a neregistrujeme žádná významná rizika, která by ohrožovala průběh výstavby nebo termín zprovoznění,“ může konstatovat tiskový mluvší ŘSD Mgr. Martin Buček.

Foto: ŘSD

22.03.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky