Nnoviny

Hanba a fuj, znělo na zasedání čáslavského zastupitelstva. Vypjatá atmosféra při projednávání majetkového bodu

Čáslav – Skutečně vypjatou diskusi zažili účastníci dubnového zasedání čáslavského zastupitelstva při projednávání bodu, který řešil možnou směnu části pozemku pod městskými hradbami za pozemek nad nimi v místech poblíž Žižkovy brány tak, aby bylo možné je opravit. V čem je problém?

Současný vlastník spodního pozemku ale požaduje výměnou část pozemku pod okny další místní obyvatelky, seniorky, která s tímto nesouhlasí, ačkoliv nejde přímo o její majetek. Má jej ale dlouhodobě v nájmu. Jednoduše se obává o svoje soukromí a bezpečnost. Je to nepochopitelné?

SITUACE NENÍ NOVINKOU
Diskuse se rozeběhla ve chvíli, kdy Anna Krúpová (ODS) přednesla zprávu o možném řešení situace ohledně plánované opravy hradební zdi, na které má město Čáslav zájem. Podle názoru vedení města je třeba scelit pozemek, který není plně v majetku města, tak, aby s ním mohlo město počítat. Problém byl přitom již v minulosti projednáván, ale souhlas zastupitelé nedali, a to včetně představitelů současného vedení.

PROBLÉM S POZEMKEM
Další část pozemku v daných místech má v pronájmu další místní obyvatelka, paní J. která podle prohlášení paní Krúpové v rozhovoru s místostarostou města ústně souhlasila s prodejem pozemku. Část pozemku by jí byla dále pronajímána, ale další by byla přístupná i panu P. jako průchozí na jeho pozemek.

“JAK MŮŽETE ŘÍCT, ŽE SOUHLASÍM?”
V diskusi jako první vystoupila paní J., jíž se plánované změny podle jejích vlastních slov dotknou tím, že další občan bude mít pozemek přímo pod jejími okny. Navíc nesouhlasila s tvrzením, že ke směně dala souhlas. „Jak můžete říct, že s tím souhlasím. Nikdy jsem s tím nesouhlasila. Byla jsem i na radě, projednávali jsme to, domluvili jsme se, že to zůstane mně, tak jak můžete říct, že jsem s tím souhlasila? Proč tady lžete?” ptala se předkladatelů s tím, že se po nedávné smrti manžela obává dalších změn a problémů.

Oprava je jistě nutná, jde o to, jaké řešení zvolit…
Foto: Nnoviny

SLIBY A SKUTEČNOST?
„Vy sám, pane starosto, jste mi sliboval, že se to nebude prodávat, asi pětkrát jste u mě byl a řekl jste to, než jste byl starostou a teď říkáte něco jiného. Proč?…” ptala se s tím, že sousedské vztahy s panem P., který by měl přístup až k jejímu domu nejsou dobré a navíc se obává ztráty hodnoty vlastního domu v případě, že na pozemek bude mít přístup další osoba. Uvedla také, že až doposud neměla s předchozími vedeními města žádné problémy…

JAK ZABRÁNIT NEŠTĚSTÍ?
„Je mi líto, že se to dostává do osobní roviny, nikdy jsme nevystupovali jako advokáti pana P., nemáme zájem ubližovat Vám, ale chceme zabránit neštěstí, které by mohlo vzniknout tím, že by se hradby sesunuly…. Dali jsme prostor i proto, aby se našlo nějaké jiné řešení… ale jiné jsme neslyšeli,“ uvedl starosta s tím, že sice chápe sousedské vztahy, ale že jde o něco, za co by mohli maijtelé nést zodpovědnost. Za navrhované řešení se postavil také Filip Velímský (Čáslav pro všechny) s tím, že opravy budou zahájeny “čtvrt hodiny po dvanácté”. Jde podle něj o ochranu památky hradebního pásma.

“HLEDEJME JINÉ ŘEŠENÍ”
Bývalý starosta města Jaromír Strnad (ČSSD) uvedl, že jej mrzí, že nebyl přizván k jednání a projektantem, ačkoliv bylo avizováno, že koalice bude spolupracovat. Je si zcela jist, že projektant neřekl, že jde o jediné možné řešení opravy hradební zdi. „Pojďme najít jiné technické řešení,” apeloval na koaliční zastupitele. „Památkovému ústavu to vysvětlíme, pojďme vyvolat nové jednání.” V diskusi pokračovali i zastupitel Drahomír Blažej (ANO) ve snaze najít schůdnější řešení, které by nemuselo narážet na nevůli obyvatelky této části města. Připojili se i Jitka Polmanová (KSČM), Tomáš Hasík a Bohumila Chalupová (ČSSD)

KDE JE PRAVDA?
Zastupitel Milan Urban (ČSSD) se zajímal o otázku, proč je v oficiální zprávě pro zastupitele, podle níž měli schvalovat daný návrh, uvedeno, že paní J. s tím souhlasí, když ona říká, že to není pravda. „Je to hanba a já chci vědět, jak se toto stanovisko dostalo do oficiálních podkladů pro jednání zastupitelstva zřejmě s cílem jednání zastupitelstva ovlivnit. Jinak si to neumím představit. Považuji to za nehorázné,” uvedl s tím, že se to může týkat i dalších předkládaných materiálů.

STAROSTA SE OHRADIL
Proti tomu se ohradil starosta města. Místostarosta připustil, že paní J. souhlasila s prodejem pozemku, ale debata se týkala hradeb a ne míst, o nichž se nyní hovořilo. Vyjádření paní J. prý bylo přílohou zprávy. Trval na tom, že paní J. s návrhem souhlasila, v materiálu podle něj není žádná nepravda.
Diskutovalo se také o zodpovědnosti současného majitele pozemku.

SENIORKA SOUHLASILA S NĚČÍM JINÝM
Nakonec ještě jednou vystoupila paní J., která potvrdila jednání s místostarostou města, ale dodala, že se jednalo o jinou záležitost, než o které se na zasedání zastupitelstva jednalo, šlo tehdy pouze o odkup části hradebního pásma a ona už v té době odmítala současnou variantu. Požadovala potvrzení, že k projednávané směně nedojde, to ji bylo přislíbeno, ale poskytnuto jí nebylo.

Hlasování o tomto bodu…
Foto: Nnoviny

I přes veškeré žádosti a několikeré protesty a obavy paní J. a nesouhlas opozice koaliční zastupitelé návrh pouze svými vlastními hlasy schválili.

Opoziční zastupitelé poté dali jasně najevo svůj nesouhlas se schválením tohoto bodu jednání.

20.04.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky