Nnoviny

Totální ztráta paměti nebo jen polopravdy a lži?

Ing. Josef Ruml reaguje na dění na zasedání městského zastupitelstva 19. dubna 2021

19. duben 2021 – den jednání zastupitelů v Čáslavi. Jeho počáteční části jsem byl účasten osobně, ostatní jsem sledoval z televisního záznamu.
Projednávání záležitostí souvisejících se současným stavem naší nemocnice bylo tak šokující, že nemohu netečně mlčet.

VZPOMÍNKY VERSUS SOUČASNOST
“Objasňování” problémů nemocnice, lze-li to tak vůbec nazvat, panem starostou a paní radní pro zdravotnictví, stojí za krátký komentář – totální ztráta paměti a nehorázné překrucování! Vzpomínám si živě na mimořádné zasedání zastupitelů (22. červenec 2020), kde byl hrubě a nevybíravě dehonestován bývalý zástupce primáře chirurgického oddělení a kde velmi věcně a srozumitelně vystoupil tehdejší primář chirurgie.

HLEDÍME DO BUDOUCNOSTI!
Paní radní pro zdravotnictví, dr. Mandáková, tehdy pronesla moudrosti hodné vytesání do mramoru – možná nepřesně, dovolím si citovat její “myšlenky” – “páni doktoři, zástupce primáře a primář chirurgie se dohodli, že si vymění funkce. Nás to však neuspokojuje (vedení města), to je řešení snad na tři pět let, my (vedení města) hledíme do budoucnosti!

TROSKY CHIRURGIE
Táži se, paní doktorko, kde je po mnoha měsících vaší činnosti a slibech ona sluníčkem prozářená, vámi přímo řízená budoucnost nemocnice? Nechci použít expresivního výrazu. Oba páni Lékaři, vynikající chirurgové a širokou veřejností vysoce uznávané osobnosti z nemocnice odešli a v současné době je ve výpovědi lékař chirurg, současný primář. Co zůstalo? – jenom smutné trosky z kdysi elitní chirurgie. Netíží vás, pane starosto a paní dr. Mandáková svědomí a stud?

LÉKAŘE JSME MÍVALI
19. dubna 2021 odůvodňuje problémy naší nemocnice pan starosta – v celém Česku je nedostatek lékařů chirurgů, což je také problémem naším. Boží prostoto, nevěřil jsem vlastním uším. Naše nemocnice vynikající lékaře chirurgy měla několik desetiletí až do té doby, než nové vedení nemocnice a města začalo “pracovat”, ti ale odešli, protože nebyli ochotni snášet současné způsoby řízení nemocnice, zapříčiněné naprostým diletantstvím vedení města. Taková je pravda!

ZTRATILI JSME PAMĚŤ?
Ztratili jsme všichni paměť? –  to zřejmě jen pan starosta a jeho rádci. Dovolím si v této souvislosti znovu citovat dr. Edvarda Beneše:

“V takovém prostředí mohou se uplatniti lidé dvojího druhu: na jedné straně nepoctivci, bezohlední sobečtí dobrodruhové, prospěcháři, demagogové, lidé nevybíraví v prostředcích, hrubí, všem útokům odolávající a na vše připravení; cynikové, jimž čest vlastní i cizí není ničím!
Pro lidi poctivé, inteligentní, vzdělané a slušné povahy, znamená veřejný život v dnešní demokracii úžasné oběti, strádání, utrpení, plýtvání energií, duševní útrapy a stálé rozechvění; proto stále uvažují, zda nelze lépe pracovati jinde”.


Nepoznáváme Čáslav, její nemocnici i radnici? Někteří již odešli, další byli odejiti, někteří brutálním způsobem, na “vlastní žádost”!

ODPOVĚDNOST…
Pane starosto, pane místostarosto, paní radní pro zdravotnictví a ostatní, kteří rozhodujete v radě – současný tristní stav nemocnice a správy města i radnice “řízené” tajemníkem, padá na vaše hlavy, vy jste odpovědní. Jste odpovědní nejen za vlastní rozhodování, ale i za dosazování neschopných do důležitých funkcí v řídících strukturách města i úřadu!

JE MI SMUTNO, JSEM ROZHOŘČEN
Vaší povinností je pečovat o město, rozvíjet ho a snažit se, jste-li toho vůbec schopni, neničit a alespoň udržovat to, co vybudovali vaši předchůdci (viz závěrečnou poznámku). Je mi nesmírně smutno, zároveň jsem pobouřen z toho jakým způsobem mučíte naši nemocnici, kdysi záviděníhodný klenot města! Snažím se věřit, snad ne marně, že ji nezničíte úplně až do trpkého konce – prozatím se vám to, ke škodě občanů města, velmi úspěšně daří!

“Lhaní je sprostá otrocká nectnost, hodná opovržení a nenávisti všech lidí”. – Plutarchos.
Tato slova by si měl neustále opakovat pan starosta, jakožto představitel veřejné moci.

Občané ztrátou paměti netrpí!

S pokorou a přáním zdraví všem

ing. Josef Ruml

Závěrečná poznámka – typický příklad jednání “odpovědného hospodáře”.

Nefunkční okap, který zapříčinil škody na hlavní budově koupaliště Vodranty  zatopením vodou. Pan jednatel Čáslavské servisní, zřejmě se souhlasem vedení města, řeší problém výstavbou nového venkovního stánku občerstvení. Kocourkov? Nikoli. Markantní ukázka způsobů správy věcí veřejných, jak je aplikuje současné vedení města. Dalších příkladů lze uvést bezpočet.

23.04.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky