Nnoviny

PAT a MAT – a je to!

“Opravy” koupaliště pokračují a jejich průběh sleduje Ing. Ruml, bývalý dlouholetý tajemník městského úřadu, který se v době svého působení na radnici zabýval tehdejší rozsáhlou rekonstrukcí tohoto areálu a s tím i spojené obnovy historického objektu, v němž je umístěn i zničený bufet. 

 “Legendární neumětelové, hrdinové televisního seriálu pro děti, Pat a Mat, provedli rekonstrukci poškozeného dešťového okapu na městském koupališti. Z důvodu časové naléhavosti jim byla zakázka svěřena transparentně bez výběrového řízení. Radniční odborníci jsou jejich prací tak nadšeni, že Patovi a Matovi byla nabídnuta další spolupráce a odpovědná pracovní místa v řídících strukturách města. Ze spolehlivých zdrojů unikla informace, že budou navrženi na čestný titul “Týmový hráč roku”, za uplatňování netradičních inovativních postupů a významný posun v kvalitě péče o veřejné statky.”

Tak, nebo podobně, by asi vyzněl text v satirickém magazínu “Dikobraz”, který bavil čtenáře už v minulém režimu. Realita dneška je velmi prostá – několik desítek minut po zveřejnění článku “Totální ztráta paměti atd.” na webu nnoviny.cz, 23.4., byl okap “opraven” (viz foto). Ten okap, který způsobil zatopení hlavní budovy koupaliště.

Vnitřní bufet je poškozen, postavíme nový venku, dokonce ze dvou lodních kontejnerů, které si necháme poslat až z Hamburku (to už bohužel není humorná vsuvka, ale skutečnost), a budeme tak moci lépe konkurovat okolním koupalištím – taková je logika odpovědných! Věřte nevěřte, jak jsem slyšel, tak sděluji.

Nebudu opakovat slova  o diletantství, neumětelství o neschopnosti vedení města řádně spravovat věci veřejné. Naprosto postačí prohlédnout si fotografie, které o tom vypovídají mnohem více, než pouhá slova.

Přeji všem úspěchy a zejména pevné zdraví.

ing. Josef Ruml

Úvodní foto: fotohistorie.cz

26.04.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky