Nnoviny

Schyluje se k dalším opravám Dusíkova divadla. O co se při jeho stavbě zasloužil Jan Písek?

Čáslav – Městská rada na svém zasedání, které se uskutečnilo 5. května, schválila dodavatele prací pro další, již 3. etapu rekonstrukce Dusíkova divadla. Tentokrát by se mělo jednat o kompletní repase divadelních křesel a čalouněných prvků v hlavním sále budovy divadla. Tyto práce provede společnost RENO DESIGN z Černé Hory. Zároveň byla schválena pražská společnost AKANT ART jako firma, která dostane na starost 4. fázi úprav divadla, tedy repase hodnotných prvků interiéru v hlavním sále historické budovy.

Proměna zdejšího Dusíkova divadla, hodnotné a nádherné památky, probíhá už řadu let a kromě úprav v historické části se jeho dnes již samozřejmou součástí stala i vkusně řešená moderní dostavba, jež dokonce získala cenu odborné veřejnosti jako současná stavba vhodně začleněná do historického prostředí. Budova, o jejíž existenci se postarali naši předci, si takovou péči jistě zaslouží. Jak ale Dusíkovo divadlo před více než 150 lety vznikalo? O tom poměrně podrobně hovoří dobové zápisy v městské kronice…

Dusíkovo divadlo na obrázku, datovaném rokem 1870. Tehdy tedy ještě vonělo novotou
Foto: fotohistorie.cz

OCHOTNÍCI HRÁLI V HOSTINCI

O vznik divadla se zasloužilo jak tehdejší vedení města, tak ale z hlavní části místní ochotníci, kteří až doposud hráli v sále restaurace U Kralevice a museli svoje kulisy vždy po zkouškách a po každém z hojně navštěvovaných představení bourat, aby mohl hostinec normálně fungovat.

RYCHLÝ SLED UDÁLOSTÍ

O výstavbě divadla bylo rozhodnuto už v květnu roku 1867, kdy bylo 5 dne toho měsíce ustaveno divadelní družstvé – a od toho okamžiku šlo všechno velmi rychle. Tak třeba o zasedání obecního zastupitelstva dne 23. května kronika uvádí: „Bylo usnešeno vydati divadelnímu družstvu 749 zlatých a 19 krejcarů s dalšími vycházejícími úroky, aby jich bylo upotřebeno ku stavbě divadla Dusíkova, kteréž by bylo důstojným pomníkem tomuto umělci, což stalo se s dorozuměním Alexandrem Dryschockem a Ferdinandem Laubem, kteří dotčený obnos svými koncerty v Čáslavi k účelu postaviti důstojný pomník J. L. Dusíku vytěžili. Prvý koncert zde byl uspořádán Dreyschockem r. 1838, druhý Laubem 1863.“ Z toho je jasné, že i když bylo definitivně o stavbě rozhodnuto v roce 1867, Čáslavští po svém divadla toužili již po dlouhá desetiletí. Také o tom, že bude věnováno právě Janu Ladislavu Dusíkovi už v té době nebylo pochyb.

V roce 1901 již mělo trochu jinou podobu a po požáru, který divadlo téměř zlikvidoval, zde bylo i lepší protipožární zabezpečení
Foto: fotohistorie.cz

PENÍZE NA STAVBU

Peníze se snažili vydělat i sami ochotníci úsporami ze vstupného, ale jak dále hovoří kronika, „Nepatrný tento výtěžek byl by dosáhl zajisto výše dvojnásobné, kdyby provozování divadelních her v nedostatečných místnostech najatých v hostinci “U Kralevice” nebylo spojeno s výlohami značnými. Snažilo se tedy nově vytvořené divadelní družstvo, aby město naše domohlo se vlastního stánku Thalie, a tím vstoupilo v řadu vlasteneckých měst pokročilých.“ Stavbu nového a tak toužebně očekávaného divadla podporovali i sami místní občané. „Provolání dne 9. května mezi občanstvo městské a okolní rozeslané nezůstalo bez účinku a štědře podporován byl důležitý podnik. Na prvém místě sluší se jmenovati záložnu, jež přispěla darem 2000 zlatých a odtud nejpřednějším podporovatele divadla do r. 1887 více než 19 000 zl. stavebnímu fondu věnovala.“

KDO SE O DIVADLO ZASLOUŽIL?

Předsedou celého sboru byl purkmistr pan Vojtěch Fiala, jednatelem p. dr. R. Jablonský a pokladníkem Kliment Čermák. V odboru stavebním působil předseda pan Ferdinand Šťastný a jednatel p. Leopold Želina. Je tedy jasné, že právě v době, kdy ve městě působili tito pánové, jejichž jména dodnes nesou zdejší ulice, město skutečně vzkvétalo.

Dusíkovo divadlo v roce 1952
Foto: fotohistorie.cz

ZÁSAH JANA PÍSKA

Pak už došlo ke koupi pozemku v místech, kde dodnes Dusíkovo divadlo stojí, a vyměření pozemku. I tady se můžeme pozastavit nad některými zprávami z kroniky. Nebýt totiž vynalézavosti a snad i svéhlavosti tehdeších zastánců stavby divadla, byla by jeho původní budova mnohem menší, než jaká brzy nato vyrostla. „Při vyměřování základů popostrčil kolíky Jan Písek na délce ze 7 sáhů na 12 a na šířce ze 4 sáhů na 7. Tím byl popuzen stavitel, ale zůstalo při tomto zvětšení…“ Až při samotném vyměřování tak došlo ke zvětšení půdorysu divadla bezmála na dvojnásobek. Takové změny doslova v poslední chvíli by dnes zkrátka nebyly možné.

RYCHLÁ STAVBA A PÉČE O DIVADLO

Samotná stavba probíhala velmi rychle, a tak i když o ní bylo definitivně rozhodnuto teprve v květnu 1867, již 28. října příštího roku proběhla její kolaudace a od 28. února 1869 se tady hrálo a koncertovalo jako dnes. Ani ne půl druhého roku tak naši předci potřebovali na výstavbu jednoho z prvních skutečných divadel na našem území, jímž se mohli pyšnit právě Čáslaváci. Bohužel jeho další osud si prošel i těžkými okamžiky, kdy prakticky lehlo popelem, ale místní lidé se osudu nepoddali a svoje divadlo vždy znovu zvelebili. A děje se tak dodnes.

16.05.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky