Nnoviny

Proměna parku na Valech: Jak by mělo místo vypadat a co všechno tam bude?

Čáslav – Park na Valech má v poměrně blízké budoucnosti projít zásadní proměnou. Informoval o tom na internetové schůzce se zájemci z řad občanů města místostarosta města Martin Horský a architektka ze společnosti Land05 inženýrka Martina Forejtová. Celý park by měl být věnován dílu zdejšího rodáka a světoznámého scénografa Josefa Svobody.

Co všechno se podle plánů radnice na Valech změní? Nepůjde jen o úpravu současného stavu, po proměně se z těchto míst pravděpodobně stane docela jiný prostor.

CESTY

Cesty mají být podle plánu zachovány ve stejných místech jako doposud. Spodní cesta se má ale proměnit v promenádu, a to jejím rozšířením do současného rybníka tak, aby se sem vešlo více lidí a přesto se netlačili a nedocházelo by tak ke kolizím. Rozšířit by se měla i horní cesta v místech pod Diakonií, a to směrem do její zahrady. Povrchy cest by měly být vytvořeny z bezpečných materiálů. Změnou by pak měla projít i cesta od Diakonie k rybníku, který by nově mohla mít podobu schodů dlážděných kamennou dlažbou s rampou pro kočárky.

Cesty povedou stejně jako doposud, spodní se rozšíří do současného rybníku
Foto: projekt rekonstrukce lokality Vala, firma Land05, prezentováno na internetové diskusi

BOROVICE ZATÍM ZŮSTANOU, PŘIBUDE RYBNÍČEK

V první části představení projektu architektka Forejtová konstatovala, že ačkoliv zde rostou borovice, které cloní pohledu na hradby, což vnímá jako negativum, budou prozatím zachovány. V případě, že se dostanou do špatného stavu se pak bude počítat s jejich odstraněním. Dále bylo zjištěno, že v jednom podmáčeném místě u hradeb je pravděpodobně pramen, který by měl být využit pro vznik menší vodní plochy – rybníčku v horní části lokality Vala těsně pod hradbami.

MÍSTA NA SEZENÍ

“Měl by to být reprezentativní promenádní park, kam se lidé přijdou projít, stráví tam čas, budou se potkávat, kochat se pohledem na hladinu rybníka i okolní zeleň,“ konstatovala Martina Forejtová. Pro to je podle jejích slov nutná instalace mobiliáře. Architektka hovořila o lavičkách s područkami, o pobytových dřevěných palubách a molech, vyvedených nad hladinou rybníka. Lavičky jsou přitom zamýšleny jak krátké, tak u dlouhé, které by podle slov předkladatelky měly vybízet lidi, aby seděli pospolu.

Lavičky, mola, dřevěné podesty, schody na sezení…
Foto: projekt rekonstrukce lokality Vala, firma Land05, prezentováno na internetové diskusi

SVĚTLO

„Scény Josefa Svobody byly velmi výrazné, hodně pracoval se schodišti a rampami, se světlem, věnoval se stínohře, projekci a zrcadlení. Všechny tyto prvky dokážeme v nějaké transformaci v parku využít a dílo Svobody tak připomenout,” řekla Martina Forejtová. Stejně jako pracoval Josef Svoboda se světlem, pracuje s ním i projekt, který nabízí různé osvětlení hradeb, bašt, nasvětlení stromů a jako nadstavba bylo zmíněno i probarvení světla nebo promítání jako slavnostní třešničky na dortu. Samostatnou kapitolou je osvětlení cest, mol, schodišť.

SCHODY, SCHODY, SCHODY…

„Dalšími prvky, odkazujícími na dílo Josefa Svobody jsou různé platformy a široké schodiště mezi dolní a horní cestou, které by mělo sloužit k posezení a sledování děje na promenádě,“ uvedla architektka ke schodišti, “vypůjčenému” ze scény ke hře Oidipús vladař, a zmínila i další zamýšlené schody – tentokrát úzké dřevěné – jež byly představeny jako fit stezka, po které by lidé mohli běhat nahoru a dolů a zlepšovat si kondici.

V hlavní roli schody…
Foto: projekt rekonstrukce lokality Vala, firma Land05, prezentováno na internetové diskusi

LODIČKY, BISTO, TOALETY

Co dál na Valech najdeme, pokud dojde k realizaci tohoto projektu? Podle slov zástupkyně společnosti Land 09 se zde počítá s půjčovnou lodiček včetně jejího zázemí a sociálního zařízení, možná i s bistrem, které projekt umišťuje do přilehlého parku R. Těsnohlídka. Chybět nemají ani stojany na kola. „Počítáme zde s velkou koncentrací lidí, kteří se zde budou zastavovat,“ vysvětlila Martina Forejtová.

STROMY, KEŘE, CIBULOVINY

Jak to bude s vegetací? Stromy by v této fázi proměny měly zůstat včetně jehličnanů, které budou v dalším období redukovány, dále zde mají být založeny květnaté louky, jež budou lákat různé druhy hmyzu, s novými stromy se pak počítá i v místech u Hlaváčových domů, které by tak podle architektky měly získat důstojné předpolí. Na Valech se pak počítá i s výsadbou ovocných stromů. Jako odkaz na řeku Brslenku počítá projekt s vysazením několika brslenů. V trávníku by mohli Čáslaváci i turisté na jaře najít kvetoucí cibuloviny.

Keře, ovocné strony, cibuloviny a louka na Valech
Foto: projekt rekonstrukce lokality Vala, firma Land05, prezentováno na internetové diskusi

KDY A ZA KOLIK?

Na dotaz ohledně možné ceny takového projektu odpověděl místostarosta města Martin Horský, který uvedl základní odhad, pohybující se kolem 30 milionů korun, rekonstrukce by přitom byla rozdělena do několika let a snahou by bylo získat dotace. V ceně byly započítány i prvky na hladině rybníka, tedy vodní opona a molo, spojující oba břehy Podměšťáku.

Schodiště, molo a nový rybníček s lavičkou…
Foto: projekt rekonstrukce lokality Vala, firma Land05, prezentováno na internetové diskusi

Jak se na tento projekt díváte vy?

25.05.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky