Nnoviny

Ředitel nemocnice končí

Čáslav – V pátek 28. 5. 2021 podal rezignaci ředitel čáslavské nemocnice Ing. Rudolf Bubla. Ve vedení nemocnice skončí k poslednímu květnu tohoto roku. Končí po dlouhém období, kdy se proti jeho působení v čele tohoto zdravotnického zařízení stavěli nejen lékaři, ale i další pracovníci nemocnice. Nemocnici v příštím období povede Petr Prchal, dosavadní provozně technický náměstek.

Rudolf Bubla působil na pozici ředitele, kam byl vedením města dosazen i přes připomínky opozice, 23 měsíců.

Oficiální vyjádření nemocnice:

Tisková zpráva k situaci v Městské nemocnici Čáslav (MN)

Rada města Čáslavi zveřejňuje tímto zásadní informace k aktuální situaci v MN Čáslav

 • – 17.5.2021se zaměstnanci interního oddělení obrátili e-mailem na starostu města spožadavkem na odvolání ředitele nemocnice k 31. 5. jako předpoklad stabilizace této instituce. V případě nevyhovění tomuto požadavku podepsaní zaměstnanci, včetně zastupitele města a bývalého ředitele nemocnice MUDr. Martina Nováka, oznámili svůj úmysl rozvázat pracovní poměr, což by zásadně zasáhlo do chodu nejen interního oddělení, ale významně by tím byl ovlivněn chod celé nemocnice.
 • – Primář chirurgického oddělení oznámil vedení nemocnice, že jednání o jeho dalším působení vnemocnici od 1. 6. bylo podmíněno setrváním ředitele nemocnice v jeho funkci a z toho důvodu jednání ukončuje a k 31. 5. v nemocnici končí. Ostatní lékaři chirurgického oddělení vyjádřili podporu pro názor svého primáře.
 • – 23. 5. 2021 bylo uveřejněno oficiální prohlášení starosty města JUDr. Vlastislava Málkakaktuální situaci v nemocnici v oblasti ekonomické a řešení koronavirové pandemie. Odkaz na text prohlášení:https://www.meucaslav.cz/23-5-2021-vyjadreni-starosty-mesta-judr-vlastislava-malka-k-aktualni-situaci-v-mestske-nemocnici/d-18873
 • – 24. 5. 2021obdržel starosta města další e-mail obsahující výzvu podepsanou dalšími zaměstnanci MN, vyjadřující podporu předchozí výzvě ze strany interního oddělení.
 • – Vedení města vedlo v mezidobí několik jednání se zástupci zaměstnanců, kteří měli mandát pro jednání, tj. s MUDr. Janem Havelkou (interní oddělení) a MUDr. Petrou Běhounkovou (ARO) a následně i s Petrem Prchalem (provozně technický náměstek) o vzniklé situaci a možném řešení, které by vedlo ke zklidnění a stabilizaci situace, zejména interního a chirurgického oddělení.
 • – Tato jednání byla završena setkáním vedení města s primáři jednotlivých oddělení MN na pracovní poradě. Z jednání vyplynul převažující závěr, že zklidnění situace vyžaduje změnu ve vedení nemocnice a to zejména pro zachování interního oddělení, jako důležitého oddělení nemocnice spolupracujícího s ostatními odděleními nemocnice.
 • – Z dalšího jednání s představiteli výše uvedených zaslaných výzev na odvolání ředitele vyplynul návrh, aby po odvolání ředitele byl do doby ukončení výběrového řízení na nového ředitele nemocnice pověřen řízením nemocnice pan Petr Prchal.
 • – 27. 5. 2021pan Prchal doložil listinu s převažující podporou primářů pro jeho dočasné pověření řízením nemocnice.
 • – Přes všechna uskutečněná jednání a vyjádření vedení města směřující k ukončení působení stávajícího ředitele nemocnice ve funkci, podali před uplynutím termínu 31. 5. výpovědi další dva lékaři interního oddělení. Tento jejich krok situaci na interním oddělení nestabilizuje.
 • – 28. 5. 2021se uskutečnilo pracovní jednání zastupitelů města, na kterém je vedení města informovalo o všech dosavadních jednáních a aktuálním stavu na jednotlivých odděleních nemocnice.
 • – Ředitel nemocnice zaslal radě města rezignaci na funkci k 31. 5. 2021.
 • – Vedení města vědomo si své zákonné odpovědnosti dále povede jednání s cílem stabilizace chodu nemocnice, kterou si všichni vytkli jako zásadní cíl s vírou, že zúčastnění aktéři by si měli uvědomovat následky jejich jednání pro všechny zaměstnance nemocnice a občanů města.
 • – O dalších krocích vás budeme v nejbližších dnech informovat.
 • Rada města Čáslav

28.05.2021 Zdeňka Nezbedová
 • Další články
 • Rubriky