Nnoviny

Zavede dostavba Dukovan kamiony zpět do města? Tentokrát se hledá řešení, které minulý rok neexistovalo…

Čáslav – Zastupitelé města jednali v pondělí 21. června na svém zasedání o mnoha bodech, důležitých pro město. Jedním z nich byla také skutečnost, že přes naše město, lépe řečeno snad kolem našeho města, povede v příštích letech trasa, jíž mají využívat kamiony, převážející nadměrné náklady na stavbu další části jaderné elektrárny Dukovany. Co to bude pro Čáslav znamenat?

Na zasedání se tentokrát dostavili i zástupci elektrárny, kteří mají na starosti mimo jiné právě dopravu tohoto nadrozměrného nákladu. Podle slov starosty města bylo vedení města již seznámeno se základními informacemi ohledně tohoto projektu a hned v úvodu se vyjádřil v tom smyslu, že není pravděpodobné, že by zastupitelé dali souhlas k průjezdu nákladu městem nebo jiným zatížením nadměrnou dopravou. Jaké jsou možné cesty dopravy tak ohromných objektů a jaká jsou úskalí?

NADMĚRNÝ NÁKLAD DO MĚSTA?

Podle jedné (zastupiteli zavržené) varianty, by kamiony s díly pro jadernou elektrárnu měly projíždět přímo městem. Vzhledem k neobyčejným rozměrům převáženého materiálu by ale v takovém případě bylo nutné město náležitě upravit a připavit – například odstraněním semaforů nebo úpravou křižovatek, respektive kruhových objezdů. Tuto variantu zastupitelé zavrhli, tak věřme, že si své rozhodnutí před vyššími orgány obhájí.

Jaderná elektrárna Dukovany “pojede kolem Čáslavi”
Foto: Wikimedia commons, Public domain

ŠLO BY TO PO OBCHVATU, JENŽE…

Pak přichází v úvahu i další možnost, kdy by neobvykle velký náklad projížděl po obchvatu města. Byla by to jednodušší varianta, kdyby… Kdyby byla dostatečná nosnost nedávno opravených mostů. Co to znamená? Před každým takovým průjezdem (kterých by mělo být podle informací odborníků v průběhu přibližně dvou let pět až šest) by bylo nutné mosty vyztužit či lépe řečeno “podložit” tak, aby zátěž vydržely. To by znamenalo vždy několik týdnů omezení provozu na obchvatu a tedy i možný znovu zvýšený provoz ve městě. Dále by šlo i o výluky na železničních tratích v okolí města. Jinou možností by mohla být i výstavba jakési provizorní komunikace kopírující obchvat v místech mostů. Jak se k tomu zastupitelé postavili?

KRITIKA REKONSTRUKCE OBCHVATU

Byla připomenuta nedávná rekonstrukce mostů s tím, že již při její přípravě se vědělo, kudy by měla trasa transportu nadrozměrných dílů jaderné elektrárny vést. Došlo tedy i na kritiku provedeného díla. “Je to pro nás nevýhodná situace, energetická budoucnost je spojena s Dukovany, o transportu bude rozhodovat orgán, který není místní, bude to pravděpodobně ministerstvo dopravy a my jsme rukojmími situace, která nevím, jestli mohla být připravena lépe,” uvedl starosta Čáslavi. Provedenou rekonstrukci obchvatu, která nezajistí možnost plánovaného transportu dílů jaderné elektrárny, kritizoval i zastupitel Milan Urban s tím, že ale rozhodně nelze schválit průjezd městem. “Přes obchvat náklad jet může, ale nesmí to znamenat žádné omezení pro Čáslav,” konstatoval.

Podaří se tentokrát najít trasu, která by nezatížila město?
Foto: nnoviny

PŘIJATÉ USNESENÍ POTĚŠÍ
“Zastupitelstvo města Čáslavi 1) neschvaluje transport nadrozměrných a těžkých komponentů pro výstavbu nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany přes město Čáslav, z důvodu uvedených v důvodové zprávě, 2) neschvaluje jiné varianty transportu nadrozměrných a těžkých komponentů pro výstavbu nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany, které by představovaly ohrožení poškození majetku města i jiných vlastníků ve městě Čáslavi. Pro zastupitelstvo města je nepřijatelné převedení tranzitní dopravy do města, způsobené trvalým nebo dočasným uzavřením obchvatu města Čáslavi na silnici I/38, z důvodu budování nových mostů nebo jejich objezdů nebo podepření.

K ZAMYŠLENÍ

To je jistě dobrá zpráva. Možná jen stojí za to se zamyslet: kamiony mohou jet po obchvatu, který by ale bylo nutné upravit a tedy zde omezit, respektive zastavit, provoz. Zároveň je podle usnesení nepřijatelné vést tranzitní dopravu městem. Bude se tedy hledat varianta, která i přes uzavřený obchvat města nepustí kamiony a další “zbytečnou” dopravu do Čáslavi… Je tu ale jeden problém – při nedávné opravě obchvatu taková varianta podle všech prohlášení nepřicházela v úvahu, zkrátka nebyla realizovatelná.

HLEDÁNÍ NEEXISTUJÍCÍ VARIANTY – NEBO SE PŘECE JEN NAJDE?

Pokud tedy “Pro zastupitelstvo města je nepřijatelné převedení tranzitní dopravy do města, způsobené trvalým nebo dočasným uzavřením obchvatu města Čáslavi na silnici I/38, z důvodu budování nových mostů nebo jejich objezdů nebo podepření,“kudy doprava povede a pokud se ukáže, že taková varianta existuje, tak proč nemohla být využita v minulých dvou letech? Je to jen krátká otázka k zamyšlení.

Nyní tedy budeme doufat nebo spíš věřit, že tentokrát se ukáže, že jiná možnost, než průjezd kamionů městem, přece jen existuje…

23.06.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky