Nnoviny

PŘIŠLO DO REDAKCE: Lékaři nejsou loutky. Svádět vlastní neúspěch na politiku je dětinské

PŘIŠLO DO REDAKCE: Reakce zastupitele Ing. Jaromíra Strnada na komentář Mgr. Tichého na sociálních sítích.

Téma neuspokojivého stavu zdejší nemocnice je bohužel stále živé, a proto jsme se jako opoziční zastupitelé rozhodli znovu přibližně po roce iniciovat svolání mimořádného zasedání městského zastupitelstva, které se bude věnovat právě a jen tomuto tématu.

Bohužel se v průběhu doby, která uplynula od posledního zasedání k danému problému, situace v naší nemocnici nezlepšila – spíše naopak. Proč tomu tak je? Důvodů je jistě mnoho, ale musím se pozastavit nad vysvětlením, které se koaliční zastupitelé snaží Čáslavákům předkládat. Například podle nedávného vyjádření radního Davida Tichého na sociálních sítích jde patrně o situaci, vyvolanou čistě politicky. Podle něj za vším stojí “touha to znovu rozložit”, která je, jak patrně skutečně ředitel zdejšího gymnázia věří, „dána volebním neúspěchem”. Má jít o “prostředek, jak vše vrátit do zajetých kolejí minulosti”. K tomu opravdu není možné mlčet.

S jednou z těchto myšlenek je dokonce možné souhlasit, i když je jasné, že v ji pan Tichý mínil v jiném smyslu. Ano, pokud by se podařilo vrátit nemocnici do kolejí, v nichž byla ve chvíli, kdy ji současné vedení přebíralo, jistě by to nejen její pacienti uvítali. Znovu by měli zajištěnu dostupnou péči na všech jejích odděleních, lékaři by nepodávali hromadné výpovědi a neodcházeli by do jiných nemocnic a budoucnost zdravotnického zařízení, jehož historie sahá již bezmála 130 let do minulosti by byla mnohem jistější. Obávám se ale, že je to dnes už prakticky nemožné.

Další “myšlenky” zastupitele, jehož úkolem je vychovávat další generace mimo jiné i ke schopnosti logického úsudku a pravdomluvnosti, jsou již ale mírně řečeno na hraně, spíš ale za únosnou hranicí. Úvahy, že lékaři a další zdravotnický personál jsou ovlivňováni politikou, že jsou manipulováni z důvodu zahořklosti z volebního neúspěchu – to snad ani nemůže být míněno vážně.

Opravdu si může někdo opravdu představovat, že ti, kteří v minulých obdobích nemocnici budovali, udržovali v chodu a snažili se zajistit její rozvoj a budoucnost se najednou z jakési pomsty nebo protestu rozhodnou veškerou minulou snahu a úspěchy pohřbít a s nimi i celou nemocnici, poskytující péči nejen místním obyvatelům, ale i lidem ze širokého okolí? To je opravdu myšlenka z říše špatných filmů, myšlenka nehodná člověka, působícího ve vedení prestižní střední školy.

Je potřeba si uvědomit, že podsouváním myšlenky o politické manipulaci zdravotníky jsou tito lidé, znevažováni, ponižováni a uráženi. Jsou stavěni do role loutek bez vlastní vůle a myšlenek, do pozice lidí, snadno podléhajících ovlivňování. Jsou to ale přece ti samí lidé, kterým jsme nedávno tleskali za jejich obětavost a péči o nemocné v době silných pandemických vln. Lidé, kteří musí spoléhat na svoje vlastní rozhodování ve chvíli, kdy jejich další krok může zachránit nebo zmařit lidský život.

Apeluji proto na zdravý úsudek a rozum nejen koaličních zastupitelů, ale všech obyvatel města. Doufám, že takových lidí, kteří by věřili podobně manipulativním komentářům, jejichž hlavním cílem je zastírat pravé důvody rozpadu zdejší nemocnice – tedy její špatné vedení, je minimum. Děkuji každému, kdo věří našim zdravotníkům, že jsou schopni rozhodovat se sami za sebe a že ke svým krokům mají vlastní uvážené pádné důvody.

I když by si to někteří přáli, za současný stav nemocnice skutečně nemůže opozice, stejně jako ani za další problémy, které jsou nyní vidět. Dnes už jen čekám, kdy někdo opozici “přisoudí” také vinu za nepořádek, který vidíme ve městě na každém kroku.

Jaromír Strnad

25.07.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky