Nnoviny

PŘIŠLO DO REDAKCE: Otevřený dopis Ing. Rumla místostarostovi města: Slavík a vrabec

Obdivuji odvahu polemisovat, uvádět věci na pravou míru a bít se za pravdu, není-li překročena neúnosná  hranice drzosti a jde-li o rovnocenné soupeře.  Vrabčák, který chce poučovat slavíka jak se má zpívat, je drzoun.  Má-li neznalá a v oboru nevzdělaná osoba, byť ve významné funkci, odvahu polemisovat s  vysoce kvalifikovanou lékařkou a primářkou oddělení , chová se stejně jako ten vrabčák. Jaký je rozdíl mezi slavíkem a vrabcem? – Slavík vystudoval konservatoř, vrabec nezná noty a navíc zpívá falešně!

Pane Horský,

Přečetl jsem Váš článek “Pravda nekřičí” – podobné “dílo” třeba zarámovat. Myslím, že  onen příspěvek se měl spíše jmenovati – “Pravda se nedá překřičet, přelhat ani promlčet”.

Neznám paní doktorku Běhounkovou – s jejími vyjádřeními souhlasím a ještě mnohé bych dodal. Přestaňte, prosím, lakovat na růžovo skutečnosti, které jsou dlouhou dobu naprosto zřejmé!  Nemocnice má těžké a závažné problémy a rozumní jsou si toho vědomi. Rozklad nemocnice nezpůsobila ani oposice, ani politika, ani lékaři a sestry, ani nikdo jiný, ale pouze a jenom vedení města a Radou města jmenovaný bývalý ředitel Bubla – jmenovitě starosta Málek, místostarosta Horský, dr. Mandáková a Rada města, v níž hlavní slovo a moc má váš spolek Čáslav pro všechny!!!!

Nejenom nemocnice, nýbrž i radnice a celé město, staly se obětí vaší neodpovědnosti, amatérství a aktivismu. Občané sledují vaše kroky – přestaňte už, prosím “pracovati pro město”, které pouze ničíte (nebudu pro stručnost vyjmenovávat příklady), na to bude ještě prostor a čas, a věnujte se něčemu co snad umíte a máte k tomu předpoklady.

Destrukci chirurgického oddělení jste zapříčinili nejmenováním dr. Šroňka do funkce primáře a lavina se dala do pohybu! Stačilo to jediné a nikdy nenastaly následné problémy. Zaseli jste nesváry a zlo a nyní, my občané, sklízíme plody vaší “práce”!

Dlouhou dobu jsem se domníval, že problémy nemocnice jsou způsobeny diletantstvím vedení města, které neustále dosvědčujete. Dnešní otázka zní – není ještě něco v pozadí, než jen ono pouhé diletantství? Komu prospěje blížící se kolaps nemocnice, kterou budovaly předchozí generace a kterou současné vedení města likviduje během několika měsíců?  Blízká budoucnost odpoví. Občané, a není jich málo, vás sledují a mají vlastně jen jediné přání – odejděte a přestaňte škodit!

      Nebudu komentovat jednotlivě výroky z Vašeho článku – nejde to – jsou nehodné vrcholného představitele správy věcí veřejných!! 

S pozdravem

ing. Josef Ruml

Úvodní foto: pixabay.com

06.08.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky