Nnoviny

PŘIŠLO DO REDAKCE: Tonoucí se stébla chytá

Komentář Ing. Josefa Rumla se tentokrát týká mimořádného zasedání městského zastupitelstva, které mělo na programu jediný bod – krizi v městské nemocnici.

„Jediným předmětem mimořádného jednání zastupitelů 9. srpna byla zpráva o současném stavu naší nemocnice. Nic nového, nic povzbuzujícího, pramálo naděje do budoucnosti. Také nic překvapivého.

NEMOCNÁ NEMOCNICE

Nemocnice je v těžce kritickém stavu! To všichni víme déle než dva roky, víme kdo tuto skutečnost způsobil a kdo nese odpovědnost – zcela jednoznačně vedení města, v míře nejvyšší starosta Málek, místostarosta Horský, rovněž radní pro zdravotnictví dr. Mandáková.

ZÁCHRANA Z MORAVY

Průběh jednání zastupitelů byl jen velkým absurdním představením. Jakási komerční společnost z města vzdáleného několik set kilometrů od Čáslavi má během několika měsíců vyřešit existenční problémy naší nemocnice? Lze si představit  teatrálnější zbavení se   o d p o v ě d n o s t i  ze strany starosty našeho města? Mělo to býti překvapení ? Vlastně nebylo. Za téměř tříleté působení starosty Málka v čele města se asi nedalo nic “překvapivějšího” očekávat! “Zvykli” jsme si, bohužel, na polopravdy, nepravdy, na neodpovědnost, manipulace, osočování, intriky a zejména na alibismus!

UTAJENÉ “PŘEKVAPENÍ” PRO ZASTUPITELE

Marketingová společnost získala (de facto v utajení) zakázku za milionovou částku bez výběrového řízení a bez projednání se zastupiteli! To ona má býti oním zázračným záchranným stéblem naší nemocnice? Ona má býti  spíše záchranným stéblem starostovým, jehož důvěryhodnost je dávno ztracena. Co přijde, s velkou mírou pravděpodobnosti, až záchranná mise a práce agentury skončí, až opětovně zjistíme, že lékaře naše nemocnice nemá a mít nebude ? Odpověď se sama nabízí  –   “já nic, já muzikant, za vše může agentura”!    

POD “KŘÍDLY” KRAJE?

Naše nemocnice se patrně stane “pobočkou” (podobně jako v minulosti kutnohorská) sousední velké krajské nemocnice, v níž čáslavský starosta Málek zastává funkci předsedy Dozorčí rady: přímá linka Kolín – Čáslav. Možná existují i jiná řešení. Nechci býti prorokem a doufám, ne snad marně, že se tak nestane.

SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

Nepotřebujeme komerční agenturu, ani hledání silných a slabých stránek nemocnice, města a jeho úřadu. Máme zdravý selský rozum a slabé i silné stránky známe. Ta nejslabší je dlouhou dobu notoricky známa. Má-li býti vyléčena choroba, musí býti nalezena její příčina! Tou fundamentální příčinou všech současných “nemocí” našeho města je neschopnost vedení města! Okamžitá a bezpodmínečná resignace starosty a místostarosty je základním předpokladem “léčby” všech problémů města  a může snad ještě vrátit naději na návrat alespoň některých lékařů a sester zpět do naší nemocnice!

Ing. Josef Ruml

11.08.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky