Nnoviny

Lůžková péče na interně dočasně končí

Vedení města dnes na svém webu informovalo o dočasném omezení provozu interního oddělení MN Čáslav následující zprávou:

V současné době prochází MN Čáslav personální krizí, kdy dochází k výměně lékařů a zdravotního personálu. V důsledku toho bude od 1.9.2021 dočasně pozastavena LŮŽKOVÁ PÉČE NA INTERNÍM ODDĚLENÍ. V této souvislosti dojde s účinností od 18. 8. 2021 až do odvolání k pozastavení příjmu nových pacientů na toto oddělení. 

Péče o stávající pacienty interního oddělení bude plně zajištěna a provozy ostatních oddělení, tj. gynekologicko-porodnického, chirurgie, dětského a novorozeneckého oddělení, následné péče a oddělení komplementu budou koordinovány tak, aby dočasný stav neomezil jejich fungování. Nemocnice bude v této záležitosti v intenzivním kontaktu se Zdravotnickou záchrannou službou a okolními poskytovateli zdravotních služeb. 

Současně probíhají intenzivní jednání a aktivity, které by měly nemocnici ve výhledu pěti měsíců stabilizovat. 

AMBULANTNÍ INTERNÍ PÉČE pro vyřešení akutního problému bude od 1.9.2021 zajištěna v rámci Interní příjmové ambulance ve všední dny v čase 7,30-15,30 hodin.

V rámci specializovaných interních ambulancí bude pro předem objednané pacienty i nadále zachován provoz Gastroenterologické ambulance (pondělí až pátek) a Diabetologické ambulance (od 1.9. každé úterý a čtvrtek). 

Od 1.9.2021 budou až do odvolání UZAVŘENY: kardiologická, cévní (angiologická) a revmatologická ambulance. 

Pro dispenzarizované (tj. chronické neakutní) pacienty bude pracovat interní ambulance i nadále v nové budově. Pacienti zde budou po předchozím objednání ošetřeni ve všedních dnech od pondělí do pátku v čase 7,30-15,30 hodin. 

O dalším vývoji situace na interním oddělení a aktuálně poskytovaných službách pro pacienty Vás budeme nadále průběžně informovat.

Děkujeme za pochopení.

17.08.2021 V.Nezbeda
  • Další články
  • Rubriky