Nnoviny

“Teď už máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela…”

PŘIŠLO DO REDAKCE: Ing. Ruml se tentokrát zamýšlí nad odpovědností odpovědných i nad anonymním prohlášením, které se týká nás všech…

“Teď už máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela…”
Úvodní slova písně, kterou zpívali chrabří budovatelé a aktivisté nové, lepší společnosti za minulého režimu. Velmi aktuální v současné Čáslavi. Máme to, co víme již dlouhé měsíce, máme to, co je velmi tristní skutečností a také víme kdo nese vinu a odpovědnost za současný stav naší nemocnice!

Dnes, 17. srpna 2021 byla zveřejněna zpráva na stránkách města “meucaslav.cz” o omezení provozu Městské nemocnice Čáslav. Počínaje 1. dnem měsíce září bude dočasně omezena lůžková péče na interním oddělení. Dočasně? – “dočasnost” jsme zažívali v minulosti – trvala celou věčnost – déle než dvacet let! Jak dlouho bude trvat ta naše, čáslavská? Vše prý bude koordinováno a na “rachotu” máme ještě dlouhých pět měsíců. O všem budete včas informováni, zní opakovaně z úst představitelů města. Zjistili jsme, že máme hlubokou personální krisi, máme ji už mnoho měsíců. Vedení města si ji všimlo až nyní, kdy situace se stala neudržitelnou.

Obsah zprávy je hrubým políčkem do tváří občanů Čáslavi a jejího regionu a výsledkem “usilovné práce” vedení města!!! Přijdou další sdělení (chirurgie, ARO, rehabilitace atd.) a nelze očekávat, že budou příznivá a ku prospěchu nás – občanů. Nepříjemné zprávy je zapotřebí dávkovat a občas sdělit i něco positivního – postará se asi zázračná agentura.

Jsem pobouřen nikoli pouze obsahem zprávy. Ta byla očekávatelná a končí dvěma slovy  –  “Děkujeme za pochopení”! Ani slovo litosti a pokory, ani slovo omluvy.

Zcela mi navíc chybí: Kdo komu děkuje! Máme, my občané, chápat tragickou neschopnost vedení města udržet v chodu naší nemocnici???, která byla desítky let chloubou města, a která se během několika měsíců hroutí a otřásá v personálních základech?

Nepodepsaný dopis či zpráva je sdělením  a n o n y m n í m ! Pisatel anonymu je vždy zbabělcem, který se obává převzít za obsah sdělení odpovědnost, proto se nepodepsal a vždy škodí. Bývá to také alibista, který odpovědnost odmítá, aby ji v budoucnu přehodil na jiného.

My děkujeme za pochopení – kdo jsou ti co děkují? Asi ti co jsou “My jsme Čáslav”. “My jsme Čáslav” je sloganem spolku “Čáslav pro všechny”.

Za správu věcí veřejných každé obce i města odpovídá, ze zákona, starosta! Informace o omezení provozu interny naší nemocnice měla býti podepsána:  JUDr. Vlastislav MÁLEK – starosta, Martin HORSKÝ  – místostarosta

S úctou a přáním pevného zdraví

Ing. Josef Ruml

17.08.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky