Nnoviny

Špatnou paměť hravě nahradí staré články: Strašení veřejnosti nebo správný odhad?

PŘIŠLO DO REDAKCE Bývalý starosta města Ing Strnad reaguje na současnou situaci v nemocnici. Není pravda, jak několikrát uvedli členové koalice, že by se opozice nesnažila zabránit nynějším problémům. Jak se k názorům opozice ale tehdy stavěl starosta města JUDr. Málek?

„Snad každý se rád občas přesvědčí, že má nebo měl v tom či onom pravdu. Nejsem jiný, ale tentokrát musím konstatovat, že mě opravdu velmi mrzí, že jsem se před dvěma lety nemýlil, když jsem se obával o další osud naší nemocnice.

Jak tehdy na moje výtky k výběru ředitele a dalšímu předpokládanému vývoji v nemocnici reagoval starosta města Vlastislav Málek? Není nic jednoduššího, než se prostřednictvím Čáslavských novin a webu spolku Čáslav pro všechny ohlédnout do minulosti a porovnat tehdejší a současná vyjádření, názory koalice a opozice. Je to opravdu zajímavé čtení, které by nemělo zapadnout.

PRO PŘIPOMENUTÍ

Z Čáslavských novin č. 7-8/2019 – Názor zastupitele Ing. Jaromíra Strnada: Ředitel nemocnice.
Mimo poděkování odcházejícímu řediteli MUDr. Martinu Novákovi za jeho dlouholetou práci pro nemocnici jsem se v tomto příspěvku vyjádřil také k volbě ředitele nového a nastínil jsem obavy o další osud naší městské nemocnice.

Ve výběrovém řízení zvítězil Ing. Bubla, který ve své kariéře prošel již mnohá a mnohá pracoviště v republice. Ačkoliv jsem se o jeho osobu jako o budoucího ředitele nemocnice zajímal, nedostaly se ke mně bohužel žádné podstatné informace, které by mě přesvědčily o jeho vhodnosti pro tuto pozici. Rádi zdůrazňujeme, a současné vedení města se k tomu často připojuje, že je zdejší nemocnice „rodinného typu“. To nevyjadřuje jen její velikost, ale hlavně přístup k pacientům i personálu. Jsem přesvědčen, že k tomu, aby ředitel i nadále vedl nemocnici v tomto duchu, musí s ní být spjatý a propojený. Člověk, který je zvyklý řídit každých několik let jiné zdravotnické zařízení, si může k další nemocnici těžko vybudovat tak osobní vztah, vzít ji opravdu za svoji. Takový je můj názor. V životě se jen velmi nerad mýlím, ale tentokrát upřímně doufám, že budoucnost ukáže, že jsou tyto moje velké pochybnosti zbytečné. Jde nejen o provoz nemocnice a pracovní místa, jde hlavně o zdraví a dostupnost zdravotní péče pro obyvatele našeho města i poměrně širokého okolí. Proto přeji novému řediteli ve funkci mnoho štěstí.“

Věřte, že bych se nyní mnohem raději za svoje pochyby omlouval, než když musím konstatovat, že jsem měl tehdy pravdu. Jak na tento text tehdy reagoval starosta města JUDr. Málek?

Kromě mnoha dalších výhrad se v textu „O růžových brýlích a nastaveném zrcadlu” věnuje také právě mému hodnocení výběru ředitele nemocnice:
Za nevkusné považuji, pokud zpochybňuje Ing. Strnad nastupujícího ředitele Ing. Rudolfa Bublu již před nástupem do funkce s neurčitým odůvodněním, že prošel, cituji z článku :…. „mnohá a mnohá pracoviště v republice (jako by byl fluktuant a zastávání významných postů nebylo naopak důkazem o jeho schopnostech – moje poznámka) …. a ačkoliv jsem se o jeho osobu zajímal, nedostaly se ke mně bohužel žádné podstatné informace, které by mě přesvědčily o jeho vhodnosti pro tuto pozici. “ Záleží, jaké informace Ing. Strnad hledal a jakých a od koho se mu jich dostalo. Žádné konkrétní neuvedl.  Škoda, já osobně jsem zveřejnil stanoviska řady osob, poskytujících mi reference o novém panu řediteli, které ho rozhodně nediskvalifikovaly z možnosti post zastávat. Ty však zřejmě Ing. Strnad vnímat nechtěl. Znevěrohodnit nového ředitele, výběrové řízení, nahlodat důvěru veřejnosti a pak novému řediteli popřát hodně štěstí ve funkci, mi přijde opravdu cynické.

Dále si starosta města tehdy pochvaloval první kroky spolupráce radnice s Ing. Bublou a dodal:
„…Pokud tedy Ing. Strnad ještě před nástupem nového ředitele městské nemocnice vyslovuje obavy z nevratnosti jeho rozhodnutí ohrožujících podobu nebo rozsah poskytované zdravotní péče a pracovní prostředí pro personál, tak takové výroky neodpovídají realitě a jsou strašením veřejnosti, které není na místě.“ Opravdu šlo jen o strašení a výroky, které se nezakládaly na realitě?

A nakonec: Neobyčejně zajímavé je také další vyjádření starosty města, na které asi v běhu času zapomněl. Pro připomenutí tedy ještě jednu část jeho odpovědi:

„Z celého článku jsem pochopil jednu věc. Ing. Strnad vnímá dlouholetý vztah k vykonávané funkci jako zásadní výhodu, jako předpoklad vybudování osobního vztahu, kdy dané místo a instituci vnímá vedoucí pracovník za svoje. A se svými věcmi i funkcemi se ne každý je ochoten rozloučit.  A ještě jednu věc jsem v tyto dny pochopil a ve zmíněném článku v Čáslavských novinách je též autorem zmíněna. Nerad se mýlí. Což o to, neznám člověka, který by se hlásil k opaku. Cennější, než vlastní prohlášení, že se nerad mýlím, je podle mě schopnost připustit, že se tak stalo, že někdo jiný, může mít pravdu, kterou doloží argumenty.“ Co k tomu dodat?

Jaromír Strnad

upraveno 22. 8. 2021 – redakce se omlouvá za původní záměnu slov koalice a opozice v perexu, kterým je redakčně uveden text Ing. Strnada.

20.08.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky