Nnoviny

Komentář Ing Rumla: Ryba páchne od hlavy

Ing. Ruml se znovu zamýšlí nad děním ve městě:
„Vedení města v čele se starostou Málkem “objevilo Ameriku” – srpen 2021-  čáslavská nemocnice se nachází ve stavu personální krise.

Není to personální krise, dovolím si podotknout, nýbrž personální kolaps! Kdo jej způsobil víme už dlouhou dobu a je třeba to neustále připomínat a nazývat skutečnosti pravými jmény. Každá krise je stavem přechodným a může znamenat nové i lepší příležitosti budoucího rozvoje. Podmínkou nutnou je pojmenování chyb, které krisi způsobily. Kolaps je stavem tragickým, po němž neexistuje možnost návratu do stavu původního, pouze snad za pomoci zázraku.

PŘÍČINY A DŮSLEDKY

“Personální krise nemocnice” je pouhým a očekávatelným důsledkem personální krise vedení města a jeho tragické impotence řešit problémy města, které samo zapříčinilo. Starosta Málek může tisíckrát “vysvětlovat” nevysvětlitelné, není toho schopen, poukazovat na problémy minulosti – sám byl dlouhou dobu v nejužším vedení města i ve funkci místostarosty, osočovat oposici a “zlobivé” pisatele na sociálních sítích, kteří píší “nevraživé komentáře” na jeho adresu a vinit z neodpovědnosti lékaře a sestry, kteří z naší nemocnice odešli a odcházejí.

MILIONY A ZASE MILIONY

Přiznat sebemenší vlastní chybu, omluvit se, či projevit alespoň lítost ? – to očekávat nelze. V žalostném stavu, ve kterém se nemocnice nachází, vyzdvihuje úspěchy! Nebude mít stejný osud 100 000 000 korun pro nemocnici jako oněch 616 000 000 , které neúnavně sliboval v kause “skládka”? Sliby, oportunismus, demagogie, alibismus, totální absence sebereflexe! V současné době starosta “tvrdě vyjednává”. Nevíme co, ale brzy nám dá vědět a hoříme nedočkavostí. Bubla je pryč, tak co ještě chcete? Dozvěděli jsme se , že má starosta “vřelý vztah” k nemocnici – slučují se tato slova s těmi, která pronesl před svědkem 2. srpna 2020 (dovolím si je připomenout): “v době koronakrise (jarní vlna) se lékaři nemocnice váleli doma a vydírali vedení města požadavkem na zvýšení platů”. 

NÁSTROJ A PŘÍČINA

Bývalý ředitel odešel, problémy jsou vyřešeny, zapomeňte. On byl jenom nástrojem, bytˇ špatným,  nikoli hlavní příčinou problémů – tou nejhlavnější je neschopnost vládnoucí koalice (Čáslav pro všechny, ODS, Šance pro rodinu – KDU ČSL) v čele se starostou Málkem, místostarostou Horským a paní radní pro zdravotnictví dr.Mandákovou! Lékaři a zdravotní sestry podávají výpovědi i po odchodu bývalého ředitele – co za tím asi je? Zamyslelo se vedení města proč tomu tak je? Odpověď nalezneme velmi snadno u dr. Beneše, bývalého presidenta:
“Pro lidi poctivé, inteligentní, vzdělané, slušné a jemné povahy znamená veřejný život v dnešní demokracii úžasné oběti, strádání a utrpení, plýtvání energií, duševní útrapy a stálé rozechvění ; proto stále uvažují zda nelze pracovati jinde”.

10 000 : 11

Nejlepší lékaři a zdravotní sestry odešli pracovati jinam, myslím s bolestí na srdci, další odcházejí, neboť nevidí naději do budoucnosti pod současným vedením města! Deset tisíc občanů Čáslavi a další desítky tisíc jejího regionu jsou oběťmi rozhodování pouhých 11 (jedenácti) “osobností”, zastupitelů vládnoucí koalice v čele se starostou Málkem.  Je na čase pochopit!

JEDNO VELKÉ DÍKY

Naše nemocnice jistě zcela nezanikne, vložilo se do ní mnoho úsilí a peněz, ale už nikdy nebude sloužit občanům v té podobě jak sloužila ještě v nedávné minulosti, možná se stane voňavou kořistí. Měli bychom asi poděkovat, my občané, za usilovnou práci a plodné, těžké vyjednávání a uspořádat veselici u táborového ohně, nejlépe uprostřed náměstí.

Živě a v barvách si umím představit událost podobnou té naší čáslavské v kterémkoli městě jinde, např. ve Francii – to by byl úprk, pane starosto, nepostačil by ani zadní východ z radnice. V našich žilách nekoluje dostatek jižní krve, můžete být v klidu a snít, tentokrát o vůdci Indů a nezapomeňte na jejich občanskou neposlušnost.

 Přeji pevné zdraví všem.

Ing. Josef Ruml

23.08.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky