Nnoviny

Vypjatá atmosféra na zastupitelstvu: Projednány byly jen tři body ze třinácti. Nad dalšími se zastupitelé sejdou znovu

Čáslav – Tak vypjatou atmosféru na zasedání městského zastupitelstva město už dlouho nepamatuje. Padala slova obviňování, mluvilo se o trestních oznámeních, na řadu přišly i politické rozdíly. Ukázalo se, že projednávání hned několika zásadních otázek života města bylo na maximálně čtyřhodinovou schůzi až příliš. Zastupitelé se tak budou muset v září potkat ještě jednou…

Nebývale dlouhé jednání městského zastupitelstva se odehrálo v pondělí 13. září na Nové scéně Dusíkova divadla. Po čtyřech hodinách od zahájení se zastupitelé nedostali ani ke čtvrtému z celkem třinácti předložených materiálů. Další jednání tak muselo být odloženo, protože jednací řád umožňuje zastupitelům zasedat jen čtyři hodiny. Nad neprojednanými body se zastupitelé sejdou na mimořádném zastupitelstvu, které se musí uskutečnit do čtrnácti dnů. Už podruhé v jednom měsíci tak na zastupitelskou židli zasedne i paní Renata Vaculíková, která se stala nástupkyní z kandidátky ČSSD za odstoupivšího Milana Urbana.

LETIŠTĚ A NEMOCNICE
A co jednání tentokrát tak zdrželo? Po části, věnované dotazům přítomných občanů, kde prvních deset minut starosta města věnoval veliteli zdejší letecké základny k vysvětlení činnosti letiště a jeho významu nejen pro město Čáslav, přišla na řadu zpráva o aktuální situaci v naší městské nemocnici. Slova se proto ujala členka interim krizového týmu, který má za úkol dovést nemocnici na lepší cestu, Mgr. Radka Šušková.

JEDNÁNÍ A ZASE JEDNÁNÍ
Mgr. Šušková uvedla některé body, kterými se tým za dobu svého měsíčního působení v nemocnici zabýval. Mimo jiné šlo o jednání s lékaři, kteří podali výpovědi, dále jsou podle jejích slov přijímány sestry a rozjednané jsou i některé smlouvy s novými lékaři. Na jejich příchod si ale budeme muset ještě počkat. Pro nové lékaře je také upravováno zázemí nemocnice. Mimo práce přímo v nemocnici zmínila Mgr. Šušková také velmi intenzivní činnost v mediální oblasti, které si ostatně můžeme prakticky denně všímat na internetu. Věřme tedy, že tak intenzivní aktivita probíhá i uvnitř nemocnice.

KOALICE vs. OPOZICE
Už k tomuto bodu se rozeběhla velmi živá diskuse, v níž starosta města obvinil opozici a její příznivce z eskalace napětí u veřejnosti, která se podle jeho slov následně na sociálních sítích uchyluje k hrubým urážkám, až výhrůžkám fyzickou likvidací. Ukázal dokonce vytištěný sestavený soupis nesouhlasných výroků diskutujících, které jej pohoršily. Seznam předal opozici s tím, že na jednu osobu podal trestní oznámení z důvodu, že mu opakovaně vyhrožuje zabitím.

„POMÁHEJTE NÁM TÍM, ŽE BUDETE MLČET“
Po starostovi města vystoupil dnes již bývalý zastupitel Mila Urban, který poukázal na nekonkrétnost prezentace členky krizového týmu a dožadoval se termínu, kdy bude znovuobnoven provoz na interním oddělení.
Slova se ujala take radní pro zdravotnictví MUDr. Mandáková, podle jejíhož vyjádření krizový tým hledá lékaře po celé republice. „Vidím tady spoustu zdravotníků, kteří ve zdravotnictví strávili celý život a spolupracovali s nemocnicí. Já bych chtěla moc poprosit: Pomáhejte nám jenom tím, že budete mlčet, že nebudete říkat, že se nemocnice rozpadá…“ řekla s tím, že noví lékaři nemají mít pocit, že by šli do rozpadající se nemocnice.

513 NOVÝCH BYTŮ?

Po přestávce, která následuje vždy po dvou hodinách jednání, přišlo na řadu představení záměru na výstavbu celekm 513 nových, převážně malometrážních, bytů v areálu Prokopa Holého Za tímto účelem navrhuje vedení města odprodat společnosti Trigema rozsáhlou plochu v dané lokalitě. Na ní by potom oproti studii z roku 2006, jež řešila celé území bývalého vojenského areálu, měly vzniknout jinak koncipované i pětipodlažní bytové věže.

NÁPAD NEMĚL ÚSPĚCH

S postupem, jaký zvolilo vedení města ale nesouhlasila ani opozice a ani přítomní občané. Kritice byla podrobena hlavně skutečnost, že by se o záměru prodeje mělo rozhodovat na základě zájmu jediné společnosti o developerskou výstavbu. Po prakticky dvouhodinové diskusi byl nakonec – už po deváté hodině večerní – tento materiál prozatím odložen a zastupitelé k němu nepřijali žádné usnesení. Schválili naopak záměr uvažovat o obdobné nabídce společnosti Profistav, která má zájem vystavět 28 nových domů v lokalitě Vyhlídky, tedy v Koželuhách. Na další body jednání pak již z časových důvodů nedošlo.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA – DÍL DRUHÝ…

První část zářijového zasedání městského zastupitelstva se tentokrát nesla v poměrně vzrušeném tónu, padala slova kritická i mnohá obvinění, otevřeně došlo i na politické rozdíly mezi zastupiteli. Jak dopadne pokračování, které se musí uskutečnit do 14 dnů? Věřme, že vše proběhne tak jak má a podaří se projednat všechny nedokončené body.

14.09.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky