Nnoviny

Cui bono? Komu prospěje rychlý prodej pozemku a ignorace již hotové studie?

PŘIŠLO DO REDAKCE Základní otázka při objasňování činů v trestněprávním řízení, kterou si vyšetřovatel klade už od antických dob (Marcus Tullius Cicero). Cui bono? – komu ku prospěchu?  Otázka při hledání motivů činů i v prostředí politiky – Cui bono? – komu prospěje? Za politickými činy může být skrytý motiv, většinou je jím obohacení určité skupiny, politické strany, nezřídka i jednotlivce.

Zastupitelstvo města Čáslavi 13. září 2021 – místostarosta Horský předkládá návrh na spolupráci s developerskou společností na novou výstavbu v bývalém armádním areálu  Prokopa Holého. Bez předchozího veřejného projednání s občanskou veřejností má být záměr okamžitě zastupiteli schválen. Proč ten překotný spěch? Cui bono? – jednoznačně ku prospěchu developera, možná i ve prospěch někoho dalšího. Pokud by záměr byl zastupiteli schválen následovalo by schválení spolupráce s investorem a rozhodnutí by se tak stalo závazným. 

JEDNU URBANISTICKOU STUDII UŽ MÁME

V roce 2006 byla orgány města (Rada, Zastupitelstvo) projednána a schválena urbanistická studie (závazná pro budoucí výstavbu) zástavby zmíněného areálu, zveřejněna na úřední desce města i na stránkách Čáslavských novin. Realisace projektu byla rozčleněna na několik etap s výhledem na 20 až 25 let s ohledem na finanční možnosti města a zájem občanů o nové kvalitní bydlení. Část bytů byla realizována jako byty nájemní.

STUDIE Z RENOMOVANÉ DÍLNY

Po naplnění všech administrativních záležitostí byla stavba zahájena a již mnoho let jsou byty využívány ke vší spokojenosti občanů. Projekt zástavby i provedení stavebních prací se vyznačují vysokou kvalitou. Autorem urbanistické studie areálu P. Holého byl renomovaný ing. arch. J. Zídka, také autor projektu rekonstrukce koupaliště a části náměstí v okolí kašny.

NEŠLO O NIC UTAJENÉHO NEBO PODRUŽNÉHO

13. září 2021 přichází místostarosta Horský se záměrem spolupráce s developerskou společností na megalomanskou výstavbu  513 nových bytů na pozemcích výše zmíněného areálu. Platná urbanistická studie z roku 2006 údajně “vypadla ze skříně”. O studii asi nemohl vědět, neboť v té době ještě “nepracoval pro město”, tehdy se zabýval činností v oblasti hazardu.

O VŠEM VĚDĚL MINIMÁLNĚ SOUČASNÝ STAROSTA – BYL “U TOHO”

Zastupitelé spolku “Čáslav pro všechny”, obhajující projekt spolupráce, řešili v té době asi problémy s dospíváním, nebyli informováni. Původní urbanistickou studii a plány na výstavbu schvaloval současný starosta Málek, tehdy jako zastupitel a radní města zvolený za sociální demokracii, mohl tudíž své spřízněné alespoň informovat a je s podivem, že jako renomovaný právník se za nový projekt výstavby tak vehementně zasazuje!  Cui bono?

MARKETING…

Cituji slova místostarosty Horského: “nabídka developerské firmy omladí a rozdýchá Čáslav”. Jeho přesvědčení je naivní stejně jako text písně svazáků minulého režimu: “to jsem já svoboda mladá v červený květ rozkvetlá”. Výstavba více než 500 bytů “město neomladí”. Podobná prohlášení jsou pouze marketingovými výstřely do tmy.

CUI BONO?

Možná, místostarostou navrhovaná spolupráce, vynese značné zisky developerovi, vzbudí zájem investorů a spekulantů o nákup investičních bytů, z nichž velká část se stane v budoucnu byty nájemními a z nového sídliště bude pouhá noclehárna pro občany, kteří budou trávit dlouhé hodiny v dopravních prostředcích na cestách za prací (nejspíše v Praze, kde také budou utrácet svoje peníze). Nelze ani odhadnout kolik movitých seniorů, možná i cizinců, vloží kapitál do bytů, které budou občasně užívat či pronajímat. Cui bono?

Nabízí se bezpočet otázek, které si vedení města mělo položit předtím, než předložilo podezřelý a nesmyslný záměr :

– Chceme postupně stavět nájemní byty, které zůstanou v majetku města? Takový je všeobecný trend v Evropě na západ od našich hranic!

– uvažujeme o družstevní výstavbě? V minulosti bylo naše město vzorem pro tento druh výstavby.

iniciovali jsme veřejnou debatu s občany města a uspořádali anketu pro zjištění zájmu o nové, leč drahé a nedostupné bydlení pro většinu z nich? 
Organisujeme videokonference o lávce přes rybník a vodotrysk, abychom demonstrovali naší transparentnost, na anketu o bydlení nezbyl čas – máme naspěch.

– uspořádáme veřejnou soutěž na výstavbu nových bytů?  
O vyhlášení veřejné soutěže, výběrového řízení na dodavatele bytů nepadla na jednání zastupitelstva, ze strany vedení města, ani zmínka!!! Bossové devadesátých let a ROPu severozápad připravovali výběrová řízení pro předem dohodnutého dodavatele; někteří tráví čas za mřížemi. Vedení našeho města chce naložit s veřejným majetkem tak, že ho chce předat za zjevně nevýhodných podmínek předem určenému zájemci, aniž by se obtěžovalo vyhlásit veřejnou soutěž! Cui bono? Nechť si občan vytvoří vlastní názor!

ANI BOJOVÝ SPORT, ANI ŠACHY S OBČANY MÍSTO FIGUREK

Jednání zastupitelstva nesmí být zápasem připomínajícím bojový sport na žíněnce, jak jsme byli svědky 13. září 2021. Zastupitelé jsou vázáni slibem konat ve prospěch města a občanů a občané nejsou figurkami na jejichž názor se vedení města ani neobtěžuje zeptat. V celé nahotě tak vedení města ukazuje tragickou neschopnost spravovat věci veřejné ku prospěchu občanů a mělo by vyvodit důsledky svého jednání okamžitým odstoupením. Je možné, že se jednou někdo zeptá: v čí prospěch – cui bono? – nebylo by to v této republice poprvé.

Poslední poznámka: Zabývá se vedení města otázkou, Jak budeme řešit problémy s případným nárůstem nakažených v souvislosti s možnou další vlnou koronaviru, je-li uzavřeno interní lůžkové oddělení a není dostatečný počet lékařů?

Přeji všem pevné zdraví a optimismus.

ing. Josef Ruml

20.09.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky