Nnoviny

Kolik bude letos stát údržba veřejné zeleně? V únoru se mluvilo o třech milionech, dnes už o deseti…

DOPLNĚNÝ TEXT – Po zveřejnění tohoto textu byly Nnoviny místostarostou města obviněny ze lži a manipulace, požadoval opravu článku. Aby tedy nemohlo k žádnému zkreslení dojít, přetiskujeme doslovně celou zmiňovanou diskusi. Čtenáři tak mohou sami posoudit, do jaké míry byla data a prohlášení zkreslena a zda k tomu vůbec došlo a zda jsou slova o lži oprávněná či nikoliv.

Zatímco v únoru obhajoval místostarosta plán údržby zeleně vlastními silami města finanční úsporou a náklady kolem tří milionů korun, na zářijovém zasedání zastupitelstva se mluvilo už o částce, převyšující deset milionů. Kam se tolik peněz podělo a opravdu šlo o výhodné rozhodnutí? Na to se ptal nejen zastupitel Ing. Jaromír Strnad…

Zářijové zasedání městského zastupitelstva se neslo hlavně ve znamení diskuse nad současným stavem nemocnice a také nad navrhovaným prodejem rozsáhlého území ve městě developerské firmě. Další body – kromě jediného – tak musely být odsunuty na mimořádnou schůzi, která se uskuteční v pondělí 27. září.

HRANICE 10 MILIONŮ BYLA PŘEKROČENA

Jeden další bod ale zastupitelé přece jen projednali. Bylo jím rozpočtové opatření, které mimo jiné navýšilo finance na údržbu veřejné zeleně. Právě tato částka ve výši 580 000 Kč vyvolala diskusi mezi Ing. Jaromírem Strnadem a místostarostou Martinem Horským, když bývalý starosta města a současný zastupitel Strnad konstatoval, že tímto přesunem financí překročily náklady na údržbu zeleně ve městě pro tento rok hranici 10 000 000 Kč.

Na výšku seče se názory ve městě různí…
Foto: nnoviny

ODPOVÍDÁ CENA KVALITĚ?

„Pokud si dobře pamatuji, běžná částka v rozpočtu města na údržbu zeleně se vždy pohybovala kolem 4 – 4,5 milionu korun. Chtěl bych se zeptat, kam těch 10 milionů přišlo, protože další náklady protečou ještě přes mzdy a podobně,“ ptal se Ing. Strnad a pokračoval: „Bylo řečeno, že sekání trávy (samozřejmě když pomineme investici do traktůrků) bude stát milion korun, protože to zajistí tři zaměstnanci. Ptám se tedy, jestli je to pravda,“ doplnil s tím, že by jej dále zajímalo, jestli péči o zeleň opravdu zajišťují pouze tři zaměstnanci, jaké výše dosáhnout ve finále skutečné náklady a zda stav zeleně je skutečně takový, jak si současné vedení města představovalo. Chtěl také vědět, jestli současný stav zeleně odpovídá vynaloženým nákladům.

NEPOČÍTALO SE S DEŠTĚM…

Na dotazy Ing. Strnada reagoval Martin Horský, který uvedl, že může zastupitelům zaslat rozklad uvedené desetimilionové sumy. Jako důvod navýšení uvedl na srážky výjimečný rok, který zvýšil počet nutných sečí.
„Veškeré vstupy včetně mzdových nákladů a pořízení techniky vypočítáme po dokončení sečí. Je to i pro nás důležitý výstup,“ sdělil s tím, že bude také ještě nutné započítat pohonné hmoty a další výdaje. 580 000 Kč, které byly pro zeleň schvalovány na posledním zasedání zastupitelstva, jsou určeny jednak na výsadbu a dále pak na novou techniku, jako jsou například další sekačky, křovinořezy a podobně. Jaké výše tedy dosáhnou celkové náklady na údržbu zeleně v tomto roce, kdy se vedení město rozhodlo jít vlastní cestou a nevyužívat služeb externích firem, teprve uvidíme.

DOPLNĚNÍ:

Pro přesné vyznění a na základě označení textu místostarostou města Martinem Horským jako lživého, uvádíme plné znění diskuse v přesném přepisu:

Ing. Strnad: Děkuji za slovo. Mě by zajímaly dvě věci – položka “veřejná zeleň” překročila tímto rozpočtovým opatřením částku deseti milionů korun Pokud si dobře pamatuji, tak běžná částka v rozpočtu na klasickou údržbu se pohybovala kolem čtyř až čtyř a půl milionu korun. Chtěl bych se zeptat, kam těch deset milionů přišlo, protože to není jen těch deset milionů, spousta prostředků proteče přes mzdové náklady. Tady bylo řečeno, že sekání trávy, samozřejmě když pomineme investici do traktůrků, bude stát milion korun, že to zajistí tři zaměstnanci. Tak se ptám, jestli je to pravda, že to opravdu zajišťují ti zaměstnanci, kolik ty náklady budou a jestli ten stav zeleně je opravdu takový ve městě, jak jste si představoval a jestli odpovídá těm finančním prostředkům.

M. Horský: Já budu reagovat na tu zeleň (a pak poprosím pana tejemníka, aby reagoval na ten druhý dotaz). Co se týče deseti milionů, ten rozpad vám samozřejmě rádi zašleme všem, protože to nenosím v hlavě přesně ty částky, abych vám je vlastně řekl. Nicméně kolik nás to bude stát – já bych chtěl poprosit jednu věc, na tohle přesně se ptal váš kolega z finančního výboru, kdy jsme to rozpočtové opatření vlastně rozebírali, já jsem mu to i vysvětlil, kdybyste si to předali ty informace, tak bychom ušetřili čas. Nicméně já to zopakuji, že my si ten rozbor v podstatě kolik nás to ve finále stálo, protože všichni víme, že tenhle rok je nadprůměrný srážkami, to znamená, že počet sečí se zněkolikanásobil, to už není tam, kde se soutěžilo – předpokládaná seč někde dvakrát, někde šestkrát, někde čtyřikrát, někde osmkrát, tak my jsme se zněkolikanásobili, takže my veškeré vstupy naprosto po dokončení vlastně sečí, tak vypočítáme samozřejmě včetně mzdových nákladů, včetně pořízení veškeré techniky a to vám samozřejmě rádi dáme, protože i pro nás je to důležitý vlastně výstup. Říkal jsem panu kolegovi panu Mikšovi, že to uděláme, až dokončíme poslední seč, až to všechno zjistíme včetně pohonných hmot a tak dále a tohle všechno dostanete. Takže jinak těch 580 000, o kterých se dneska teď bavíme v tuhle chvíli v tom rozpočtovém opatření, tak to jsem také zodpovídal, nicméně zhruba 300 000 je na výsadbu, 280 000 je na techniku a to je třeba například rider, křovinořezy, sekačky a tak dále. Nicméně těch 10 000 000 vám pošlu.

Ing. Strnad: Já bych tohle bral, kdybyste to řekl v tom dubnu (diskuse proběhla v únoru – pozn. red), kdy jsme upozorňovali – nebo já osobně – že za milion nejste schopni tu údržbu zajistit. Vy jste mi tady řekl: Já garantuju, že víc, jak milion, to stát nebude.

M. Horský: To je v pořádku, to jsem řekl a také je to pravda a já vám říkám, že se zněkolikanásobily seče, to znamená, že my víme, za kolik jsme vysoutěžili metr čtvereční, takže jenom proti tomu postavíme realitu, která by byla, kterou bychom platili AVE, protože za vás se soutěžilo počet sečí, který se nedal měnit. Proto víme, že se tady jezdilo, že jezdily sekačky, které vlastně sekaly trávu, která neexistovala. My jsme vysoutěžili předpokládaný počet sečí, aby se právě mohlo vlastně reagovat na klimatické podmínky, takže my tam zohledníme jak kolik by stály vlastně počet sečí těch metrů čtverečních a samozřejmě ty náklady. To porovnáme a ten výstup vám dáme. Tak to je a to je prostě realita dne.

Více než milion korun byl investován do proměny zeleně v parku na Žižkově náměstí. Nyní bude výsadba vyměněna
Foto: nnoviny
Letošní výsadba na části záhonů u sochy Jana Žižky je již minulostí…

JAK TO BYLO V ÚNORU?

VYHODNOTILI NEJJEDNODUŠŠÍ CESTU

Můžeme se ale ohlédnout za únorovým zasedáním zastupitelstva, kde místostarosta obhajoval zvolenou cestu péče o zeleň vlastními silami města. Tehdy na dotaz Ing. Strnada, proč byla zvolena tato varianta a zda je město skutečně schopno tuto stránku péče o město obstarat za tři miliony korun, Martin Horský odpověděl: „ Udělali jsme výběrové řízení na sekání zeleně pro rok 2021, a nárůst byl ohromný, dostali jsme se na 2,9 milionů. Je pravda, že jde o určitý nárůst zelených ploch a živých plotů, nicméně to nebylo zásadní k tak velkému nárůstu cen. Do výběrového řízení se přihlásila i další firma z Kolínska, která nabídla 1,5 milionu bez DPH, ale je to firma, která je zaběhlá v lesnictví, ale co se týká úpravy zeleně, tak zkušenosti nemá. Vyhodnotili jsme, že nejjednodušší cestou je mít svoji techniku, naši zaměstnanci objeli okolní města, zjistili si, jak se seká, a dále máme zkušenosti od AVE, kolik potřebovali techniky,“ vysvětlil, na základě jakých údajů bylo rozhodnuto.

LETOS ZA TŘI MILIONY, PŘÍŠTÍ ROK JEN “ZA MEGA” – OPRAVDU?

Na základě toho jsme zjistili, že po nákupu techniky se dostaneme na náklady jednoho milionu ročně. To je pro nás jasná výhodná ekonomika plus to, že jsme závislí jen sami na sobě a můžeme reagovat na to, co se děje. Tím nechci říct, že by firma AVE pro nás špatně sekala, ale toto je ekonomicky výhodnější. Teď je asi za 1,1 milionu výběrové řízení na traktůrky, jsou tam křovinořezy, jsou tam zaměstnaní tři lidé, kteří se o to budou starat,“ hovořil v únoru o tehdejší představě vedení města s tím, že zmiňovaní zaměstnanci budou navíc provádět drobné opravy městského mobiliáře a podobně. „Je to budování technických služeb, abychom na tom byli výhodněji,“ zakončil tehdy místostarosta města svoje vysvětlení.

DOPLNĚNÍ 2:
Stejně jako u zářijové diskuse doplňujeme také doslovný přepis debaty únorové:


Ing. Strnad: Já bych se zeptal – položka přes tři miliony na zeleň, nákup dvou traktůrků, dvou křoviňáků. Pochopil jsem tedy z toho, že má město v úmyslu si sekat trávu samo? Budou na to dva traktůrky stačit na komplet všechny plochy?

M. Horský: Ano, město dál jde tou cestou, kteru jsme před tím i prezentovali, že chceme si vytvořit technické služby, které nám dlouhodobě chybí a byli jsme závislí na externích službách, což ne vždy je výhodou. My jsme udělali výběrové řízení na zeleň na sekání pro rok 2021, kdy ten nárůst byl v podstatě ohromný, kdy jsme se dostali z 1,2 milionu původně vysoutěženo, teď od stejné firmy byla nabídka 2,9 milionu. Pravda je, že je tam nějaký nárůst ploch a nárůst živých plotů, ale to nebylo nicméně zásadní k tomu velkému nárůstu cen. Takže 1,2 a 2,9 milionu bez DPH, kde to DPH ani neuplatníme, tak je dost zásadní. V tom výběrovém řízení se přihlásila ještě jedna firma nová, která byla z Kolínska, kde byla nabídka 1,5 bez DPH, ale je to firma, která víceméně je zaběhlá v lesnictví, ale co se týče úpravy zeleně, tak ty dlouhodobé zkušenosti nemá. Takže jsme vyhodnotili, že v podstatě nejjednodušší cestou je mít svou techniku. Naši zeměstnanci úřadu si objeli okolní města, zjistili si, jak se seká, samozřejmě máme zkušenosti od AVE, když pro nás sekali, kolik potřebovali techniky, no a na základě toho jsme zjistili, že v podstatě po nákupu techniky se dostaneme na náklady zhruba milion ročně, což je jasná ekonomika pro nás výhodná plus teda to, že jsme závislí sami na sobě a můžeme si sami v podstatě okamžitě reagovat na to, co se děje. Tím nechci říct, že by firma AVE pro nás špatně sekala, prosím vás, to vůbec ne. Já jenom tvrdím, že ekonomicky je to pro nás mnohem výhodnější, my si teď za nějakých milion sto cca v podstatě je tam výběrové řízení na traktůrky, pak jsou tam nějaké křovinořezy, jsou tam zaměstnaní tři lidé, kteří se nám o to budou vlastně starat. Plus je tam ta přidaná velká hodnota, že ty tři lidi budeme už potom využívat celoročně, a to je právě na ty drobné opravy. Pro nás je nejhorší získat někoho, kdo nám ty opravy drobné bude dělat. Na velkou zakázku se vám lidi přihlásí, ale na zakázku za 5, 10 tisíc moc toho neseženete. Teď třeba vánoční výdoba, to bylo něco hrozného musím říct, a dostali jsme se do takové kolize, že v podstatě už pomalu aby se platilo zlatem. A já rozhodně nechci, aby naše město bylo v téhle pozici. Takže to je to budování technických služeb krok za krokem tak, abychom byli samostatní a ekonomicky jsme na tom byli výhodněji.


Ing. Strnad: Rozuměl jsem tomu dobře (já vím, že vystupuji potřetí, ale chci se zeptat), za milion korun, že budeme udržovat zeleň ve městě po celý rok?


M. Horský: Rozumějte tomu tak, že po nákupu techniky nás potom bude stát milion korun ročně náklady na údržbu zeleně.
Dobře, ale tu techniku je také potřeba rozpustit do těch nákladů.
To já neříkám, že ne. Ono nás to vychází první rok se vším všudy zhruba na ty samé peníze, co bychom zaplatili firmě AVE, to znamená 2,9 milionu. Takže ten první rok jsme v podstatě na stejných – samozřejmě můžeme říct, že jsme mohli vzít firmu za 1,5, ale je pro nás nevyzkoušená, ale my v podstatě kdybychom si – já jsme to vzal tak, úplně zjednodušeně, první rok tam dáme tuto investici a další roky už máme vlastně milion náklad. Tohle je jasná a jednoduchá matematika, která nám v podstatě pomohla se rozhodnout, že půjdeme touto cestou.

Zatímco v únoru se mluvilo o třech milionech, v září jde už o více než trojnásobek a zdá se, že ještě nejsme u konečné částky. K jaké výši se letos údržba zeleně v režii města vyšplhá? O tom bude jeho vedení, jak sdělil místostarosta města na zářijovém zasedání, informovat po konci sezóny.

Text byl na základě osočení ze lži a manipulace a požadavku místostarosty města “opraven”. Pro co nejpřesnější vyznění je tedy nyní uveden i přesný přepis obou diskusí. Je tak možné si udělat jasnou představu, zda ke zkreslení došlo či nikoliv.

22.09.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky