Nnoviny

“Rozhovor” s tajemníkem městského úřadu: Hlavně komunikovat konkrétně a konstruktivně, propaguje. A pak…

Diskutovat s tajemníkem městského úřadu, pokud člověk není veřejným příznivcem Čáslavi pro všechny nebo alespoň členem mlčící většiny, není jednoduché. A to přesto, že jde v rámci zdejší radnice o jednoho z nejvýše postavených lidí. A dostat konkrétní odpověď na konkrétní otázku? V takovém případě nemožné…

Pod článkem Nnovin, týkajícím se ceny za péči o zeleň se jen tak “mezi řečí” objevil i komentář tajemníka městského úřadu, jenž s daným textem sice přímo nesouvisející, podle mínění Ing. Ronovského však článek nese podobné znaky, jako i další texty, u nichž se rozpoutala pro radnici nepříjemná diskuse, snad včetně výhrůžek starostovi města (odkaz na komentář ale tajemník úřadu neposkytl s odůvodněním, aby nebyl smazán pro vyšetřování policií). Nic patrně nevadilo, že tentokrát šlo po zásahu místostarosty města o doslovný přepis jeho diskuse se zastupitelem Ing. Strnadem. I takový text je asi “nebezpečný”.

O co ve veřejně dostupném příspěvku, který mohli číst všichni uživatelé facebooku a jehož přetištěním tedy neporušíme žádná pravidla, šlo?

MÁME VE MĚSTĚ ŠKŮDCE

Martin Ronovský správci skupiny Čáslav:
Přijde Vám normální a transparentní, když moderátor Vaší skupiny veřejně prezentuje svou přízeň jinému politickému uskupení proti zájmu občanů města Čáslavi? Jaké pan ……… předloží podklady a důkazy proti? Pojďte diskutovat a ne štvát občany Čáslavi proti sobě na základě blábolů a lží. Kdy se sejdeme a nemám problém s veřejnou diskusí.“

Pomiňme, ačkoliv je to důležité, skutečnost, že veřejné projevení preferencí či přízně jakémukoliv politickému uskupení zkrátka JE normální a JE transparentní a nejedná-li se o nebezpečné extremistické skupiny, dokonce i bez jakékoliv postižitelnosti. A že moderátor veřejné skupiny pravděpodobně projevil svoji náklonnost jiné, než právě vládnoucí straně (tedy hnutí)? Je v tom nyní v Čáslavi nějaký problém?

NEŠTVĚME LIDI PROTI SOBĚ, ALE PROZRADÍM, ŽE VÁM “NĚKDO” UBLIŽUJE

A zamysleme se ještě jednou – co z tohoto příspěvku vyznívá? Tajemník úřadu nám naznačuje, či spíš sděluje, že je ve městě jakási jím blíže neurčená záškodnická skupina, o které by bylo asi lepší se vůbec nezmiňovat, aby se dotyčný nedostal do nelibosti. Čtenář, který by snad bral takové prohlášení vážně, se tedy musí logicky zamyslet: Kdo jde proti mému zájmu, kdo mě ohrožuje, na koho bych si měl dát pozor? Stane se ostražitým, přestane věřit lidem ve svém okolí. Ve stejném příspěvku ale zároveň odsuzuje štvaní občanů města proti sobě…

Správce skupiny se nato několikrát (a marně) snažil od tajemníka úřadu získat informaci, o jakém příspěvku zmiňovaného moderátora je řeč. Nedozvěděl se to – asi tajemství nebo zkrátka pocit převahy (já to vím a ty ne).

Mě ale zajímala (kromě dalších věcí, které sem nyní nepatří), hlavně jedna další záležitost – koho pisatel staví do role těch, kteří jdou proti zájmu občanů. Položila jsem tedy (ZN) šéfovi radničních úředníků (MR) jednoduchý dotaz:

PROČ NENÍ MOŽNÉ DOSTAT JEDNODUCHOU ODPOVĚĎ?

ZN: Pan ……. podle Vás někde vyjadřuje přízeň „jinému politickému uskupení proti zájmu občanů města Čáslavi“ Žádám o odpověď – stačí jednoslovná, stačí i zkratka (ale pochopitelná, logická a jednoznačná, prosím) – o které “jiné” politickém uskupení jde, které jiné politické uskupení považujete za to, které jde proti zájmu občanů našeho města. (Ne, nebudu to hledat, prosím o tuto informaci Vás, jako prvního z úředníků města, odpovědného za svá prohlášení.)

Reakce se objevila, ale jen na část mé předchozí otázky, tomuto tématu se tajemník úřadu zcela vyhnul.

Proto padla otázka znovu:
ZN: A ještě prosím o označení toho “třídního nepřítele”, tedy aby nebylo možné se mýlit, co tím myslím – mám na mysli “jiné politické uskupení proti zájmu občanů města Čáslavi“.

A odpověď tajemníka úřadu?
MR: Když dovolíte nejdříve by se to měl dozvědět pan ……, pokud bude mít zájem a osobně přijde své výroky a činy se mnou prodiskutovat. Pokud dojdeme k názoru, že se mýlím, pak se mu osobně omluvím. Přeji hezky den.

S diskusí samozřejmě nikdo nemá problém, činy a výroky pana …… nechť se diskutují v soukromí, jiná věc je ale veřejné označní jisté skupiny lidí za ty, které jsou proti zájmům občanů – a v tomto duchu také pokračovala debata:
ZN: Diskutujte, jak uznáte, v tom vám samozřejmě nikdo nebrání, ale veřejně jste označil jedno politické uskupení jako to, které jde proti zájmu občanů. A ti občané tedy mají jistě právo vědět, jaké uskupení považujete za škodící jejich zájmům.

MR: Děkuji a věřím, že skutečná fakta, věcná diskuze a konkrétní návrhy nám společně pomohou spravovat a rozvíjet naše město. Přeji hezký den. (Ano, toto byla skutečně odpověď na předchozí dotaz.)

ZN: Takže se v rámci věcné diskuse ta fakta – tedy odpověď na můj dotaz, které politické uskupení dle vašeho názoru jde proti zájmu občanů – jednoduše konkrétně, konstruktivně a transparentně nedozvím. Ne že bych od vás čekala něco jiného… (Ano, poslední věta byla zbytečná, to uznávám, ale v rámci objektivity ji nechávám tak, jak je.)

MR: Mou věcnou a věřím, že logickou odpověď máte výše, Vaše osobní problémy s Vámi skutečně řešit nebudu. Přeji hezký den. (Ne, odpověď na položený dotaz výše skutečně nebyla, tajemník úřadu odpověděl na připomínky, týkající se údržby města. A potenciální přítomnost skupiny lidí, kteří jsou proti zájmu občanů ve městě nepovažuji za osobní problém, ale za problém nás všech.)

ZN Nejde o můj osobní problém – určitou skupinu lidí jste osočil z toho, že jdou proti zájmu občanů. Jen mě zajímá, kdo to podle vás je. Na to jste neodpověděl a patrně neodpovíte a dobře víte proč. Kdyby šlo o podložený názor a ne jen plácnutí do vody, už by to tu bylo desetkrát.

MR: Není to osobní, ale jen Vás to zajímá… Nesuďte ostatní dle sebe a raději si vyřešte své problémy. Přeji hezký den.

KDYŽ UŽ NEVÍM KUDY KAM, URAZÍM TAZATELE

Tedy shrnuto – podtrženo: Nevíme nic. “Někdo” ve městě podle tajemníka úřadu jde proti zájmu občanů a pokud se chceme dopídit toho, kdo to je, po celodenní hře na shovávanou se tazatel dozví, že si má vyřešit svoje problémy. Patrně jen člověk s osobními problémy může chtít konkrétní odpověď na jednoznačně položený dotaz. Ti normální lidé bez problémů se totiž neptají. Skutečně?

Je tohle komunikace, kterou si jako občané města – byť třeba jako ti, kteří jsou bráni za ty “opoziční” – zasloužíme?

Je tohle ta transparentní a slušná komunikace, kterou jsme měli před volbami slíbenu?

Můžeme se ptát na vysvětlení veřejně prezentovaných názorů sice nevoleného, ale člověka, který má ve městě vysoké postavení v rámci radnice a také tak vystupuje?

A máme právo na to, dostat odpověď?

Podle této debaty zjevně nikoliv…

29.09.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky