Nnoviny

Předvolební agitace: politika versus zdravý rozum občanů

PŘIŠLO DO REDAKCE
V poštovní schránce jsem nalezl dopis občanům podepsaný: JUDr. Vlastislav Málek, starosta  – a téhož dne (27. 9. 2021) na telefonu příspěvek ze sociálních sítí od stejné osoby. Obě “díla” se vyznačují shodnou silou a hloubkou myšlenek, takže i bez podpisu by bylo velmi snadné identifikovat jejich autora.

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH…

Nejprve budu reagovat na příspěvek ze sociálních sítí (literární “veledílo”) a citovat slova autorova: “Jsem starosta a celé své působení v komunální politice vystupuji jako nezávislý”. Poněkud zmatená věta i když lze vycítit co chtěl autor vyjádřit. A dále: “Opustit teplé místo na kandidátce ČSSD ………..atd. nebylo žádnou sázkou na jistotu”. K čemu se starosta Málek přiznává?  Několik volebních období byl prominentní osobou na socdem kandidátce a dokázal z této posice  vydatně osobně těžit !!!

Jako zastupitel, radní a neuvolněný místostarosta za sociální demokracii inkasoval z městské pokladny vysoké sumy (cca 500 000,- korun ročně po dlouhá léta) za poskytování právních služeb městu, navíc odměny radního a plat téměř 18 000,- korun (měsíčně) za neuvolněnou funkci místostarosty. Celkově několik milionů korun  –  lze si představit grandióznější střet zájmů komunálního politika?!!! Bylo to skutečně velmi teplé místo, nejteplejší v Čáslavi a jejím širokém okolí!  Jako vlivný člen Rady města prosadil převedení (do té doby) velmi úspěšného vymáhání pohledávek města na jemu spřízněnou exekuční kancelář v Praze – komu ku prospěchu?

POLITICKÉ KABÁTY

Dlouhá léta má starosta Málek jasno, kterou politickou stranu (hnutí) využít a také ji volit. Vždy tu, která zajistí jeho osobní prospěch! Kolik politických kabátů už převlékl? Začínal jako komunista rudým a postupně jeho stranické kabáty měnily barvu. Nevím jakou barvu má dres STANu ani mě to nezajímá – tady si vysloužil jmenování do funkce předsedy dozorčí rady kolínské nemocnice (akciová společnost) – kolik za to? Další, možná ještě teplejší místečko ještě přijde. PirSTAN, jehož je starosta Málek příznivcem a pan Rakušan jeho přítelem a rádcem.

PIRSTAN

PirSTAN – ideově homogenní koalice – Liberární demokraté ve svazku s neomarxistickou (viz veřejné zdroje) a levicovou stranou. To musí Málkovi jako bývalému komunistovi a nyní demokratovi vyhovovat. Cituji starostu: “Piráti představují naději pro budoucnost”. Pokud, nedej bože, chtějí Piráti řídit tento stát stejným způsobem jakým spravuje starosta Málek Čáslav, čeká nás skvělá budoucnost! Na každém kroku to v našem městě vidíme 
–  r o z v a l !

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTY MÁLKA OBČANŮM ČÁSLAVI

Starosta nám radí a doporučuje koho máme volit v parlamentních volbách – PirSTAN, protože nabízí změnu! Změna, kterou přinesla  našemu městu “Čáslav pro všechny” v koalici s ODS a KDU-ČSL (Šance pro rodinu) dopadla na naše město jako zhoubná morová rána! Svéprávný a demokraticky smýšlející občan není hlupák, aby se řídil knížecími radami člověka, který nese hlavní odpovědnost a  v i n u  za současný a tristní stav města:

personální kolaps nemocnice padá jednoznačně na hlavu starosty (a tím je   JUDr. Vlastislav Málek) a na jeho spolupracovníky. Nejlepší lékaři naší, kdysi skvělé nemocnice, odešli pracovat jinam, neboť nemohli snášet diletantské vedení nemocnice a neschopnost vedení města, které nedokázalo řešit problémy jím způsobené!!! Angažování agentury, jež má vyřešit personální   k o l a p s   nemocnice je jenom zoufalým a drahým pokusem o překroucení totálního neúspěchu vedení města v imaginární možný úspěch, snad ve vzdálené budoucnosti, projevem alibismu a nezodpovědným vyhazováním peněz, které snad mohly být využity jako náborové příspěvky pro zdravotníky.

v historii úřadu nebývalá a neomluvitelná fluktuace, nevybíravá šikana i klíčových úředníků připomínající praktiky brutálního vymahače dluhů, je hanbou a ostudou města , tajemníka úřadu a zákonnou odpovědností starosty Málka. Klientelismus, jehož vrcholem je jmenování nedostatečně vzdělaného a profesně neschopného do funkce městské s.r.o. (o tom a jiném příště).

Transparentnost, otevřenost, diskuse, odpovědnost, dokonce snad i  láska – to byly sliby spolku “Čáslav pro všechny” před komunálními volbami 2018 – co zbylo? Prázdná slova. Změna přišla – ke škodě města a jeho občanů!

– chaos, arogance moci, všudypřítomný nepořádek, hledání a nacházení “škůdců města”, nesystémovost a intriky, neschopnost mnohých, totální fiasko údržby zeleně, na kterou se vynakládají násobně vyšší výdaje než v minulosti, přitom výsledek je více než žalostný! Neuvážený (?) pokus o “zakšeftování” majetku města, jak jsme byli svědky v přímém přenosu na jednání zastupitelů 13. září 2021 – návrhy záměrů místostarosty Horského, kdysi podnikatele v hazardu – skvělá kvalifikace pro výkon veřejné funkce. Mohl bych dlouze pokračovat, necháme si něco na příště.

Pane JUDr. Vlastislave MÁLKU, starosto

občané Čáslavi nejsou hloupé a nesvéprávné ovce postižené ztrátou paměti! Mají vlastní rozum a uvědomují si (jistě ne všichni), do jakého “svrabu” jste díky nekompetentnosti přivedl město, které mají rádi. Nepotřebují Vaše povýšené knížecí rady jak se chovat a koho volit. Potřebují funkční nemocnici, pořádek a odpovědnou správu věcí veřejných. Nepotřebují lacinou a hloupou propagandu, nevěrohodné a upachtěné vysvětlování nevysvětlitelného a zejména veřejně pronášené lži. Město Čáslav zažívalo dvacet let skvělou prosperitu  (jako kandidát ČSSD jste ji obhajoval) až do doby, než Vy jste se stal starostou a pevně věřím, že se k rozkvětu opět navrátí, až Vy jím nebudete.  Odstupte  –  včera už bylo pozdě!!! Prokážete tím, že i Vám je osud města dražší než Vaše vysněné křeslo starosty, které jste dobyl legálně, ale na základě falešných předvolebních slibů. Bude to první a patrně jediný úspěch ve Vaší téměř tříleté práci pro blaho města a jeho občanů!

Přeji všem pevné zdraví,

ing. Josef Ruml

01.10.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky