Nnoviny

Starosta města vysvětloval svoje působení v kolínské nemocnici. Koho napadlo nepřijímat čáslavské lékaře?

Čáslav – Na zářijovém zasedání městského zastupitelstva došlo samozřejmě také na informace o dění v čáslavské nemocnici a v této souvislosti starosta města připomněl také svoje působení v roli předsedy dozorčí rady kolínské nemocnice.

JAK STAROSTA K FUNKCI PŘIŠEL?
„Několikrát padaly dotazy, na které jsme nechtěl ani reagovat (protože mi ty otázky nebo spekulace v souvislosti s mým působením v dozorčí radě, připadaly nesmyslné) zda to má nějakou vazbu na propojení čáslavské a kolínské nemocnice, nebo jak já jsem se tam dostal. Zrekapituloval bych tedy, že Oblastní nemocnice Kolín je nemocnicí krajskou, jediný zřizovatel a vlastník je Středočeský kraj a ten také rozhoduje o složení orgánů této nemocnice, této akciové společnosti, tedy ať již představenstva nebo dozorčí rady,“uvedl JUDr. Málek.

STAROSTA MĚSTA VIDÍ VÝHODY – DOSTÁVÁ INFORMACE
„Takže pokud zřizovatel rozhodl o složení dozorčí rady a já jsem na jejím jednání byl zvolen předsedou, tak to nikterak nesouvisí ani s tím, že jsem zastupitel či starosta města, ani s tím, že to má nějakým způsobem znamenat nějaké propojení kolínské a čáslavské nemocnice. Na druhou stranu spatřuji v tom významné výhody v tom, že jsem v úzkém spojení každý měsíc s vedením nemocnice a můžeme jednat a reagovat na vývoj a na potřeby, které vyvstávají,“ doplnil dále.

PODĚLIL SE O INFORMACE “ZE ZÁKULISÍ”
„Na tomto jednání jsem se dozvěděl, že teď v kutnohorské nemocnici byl obsazen post na základě výběrového řízení. Jak jsem se dozvěděl z úst ředitele kutnohorské nemocnice, pana doktora Geřábka, výběrové řízení bylo dlouhodobě cíleně připravováno pro pana primáře Kersche, který nicméně nakonec tuto nabídku nepřijal a odešel úplně mimo region, přijal nabídku do západních Čech. Bylo zde ale na jednání dozorčí rady sděleno, že díky panu primáři Kerschovi přešlo do kutnohorské nemocnice tři lékaři z čáslavské nemocnice a sedm zdravotních sester.“

ZÁKAZ PŘIJÍMÁNÍ ČÁSLAVSKÝCH LÉKAŘŮ?
„Zdůrazňuji to jen z toho důvodu, že není to tak dávno, co zde bylo ventilováno to, že se nějakým způsobem zasazujeme, aby nikdo nebyl přijat do kutnohorské nebo kolínské nemocnice a že v tom máme prsty a že je to omezení svobody rozhodování o postu, kde kdo bude vykonávat práci. Takže myslím, že je to důkaz, že tomu tak není. To, že si kolegové vybrali působení v kutnohorské nemocnici je jejich osobní svobodné rozhodování a u mě to jen vzbuzuje rozpaky, když jsme slyšeli, jaké byly důvody k podání jejich výpovědi, že to je špatné řízení panem ředitelem Bublou a ty výpovědi padly až poté, co pan ředitel Bubla zde nebyl a tito lidé, lékaři a sestry odcházejí do kutnohorské nemocnice, která si myslím, že kdyby měla takové výsledky jako čáslavská, tak by si mohla blahopřát,“ konstatoval starosta města a předseda dozorčí rady kolínské nemocnice JUDr. Málek.

JAK O ZÁKAZU PSAL KUTNOHORSKÝ DENÍK?
Jak o ovlivňování vedení kolínské (a tím i kutnohorské nemocnice) promluvili pro Kutnohorský deník hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) a radní pro zdravotnicvtí Pavlík (ODS)? „Zákaz vydat nelze. Požádat ano. Zákaz to nebyl, ale pokyn nepřijímat skutečně zazněl, potvrdila hejtmanka. Spíš žádost, která byla aktuální dva až tři dny, upřesnil radní Pavlík s tím, že šlo o krok, mající zabránit zhroucení péče o pacienty v Městské nemocnici Čáslav, k čemuž se prý kolem přelomu května a června reálně schylovalo.“ – Kutnohorský deník 21. 6. 2021.

OSOBNÍ ZKUŠENOST
O zmiňovaném zásahu ví své i někteří dříve zdejší pracovníci. „Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že jsem měla nabídku z kutnohorské nemocnice, která ale byla nakonec stažena s tím, že přišel ‘pokyn zhora’ nepřijímat zdravotníky z čáslavské nemocnice,“ konstatovala na dotaz Nnovin MUDr. Běhounková, tedy jedna z lékařek, které již v čáslavské nemocnici nepracují s tím, že není sama, která se s takovým jednáním setkala.

KOHO TO NAPADLO?
Pokyn tedy možná nevyšel od vedení města, nicméně kraj, respektive hejtmanka nebo kdokoliv další z jeho vedení, by jistě těžko takovým způsobem zasahovali, pokud by o to nebyli požádáni nebo k tomu motivováni. Kdo tedy byl původcem takového nápadu, když se od této myšlenky starosta města tak velmi aktivně distancuje? Je možné věřit, že se sama hejtmanka nebo radní pro zdravotnictví rozhodli takto zásadně, byť dočasně, zasáhnout bez jakéhokoliv podnětu?

03.10.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky