Nnoviny

Vox populi, vox Dei

Uplynul krátký čas od parlamentních voleb – hlas lidu rozhodl. Nadšení vítězů opadá současně s tím jak roste vědomí budoucí odpovědnosti a zklamání poražených vyprchává, neboť odpovědnost ve velmi těžkých dobách bude padat na hlavy vítězů. “Koalice Koalic”, jejímž jediným cílem bylo odstavení premiéra se konečně dočkala kýžené možnosti ukázat proklamované schopnosti a docílit změny – “dát Česko dohromady”. Oposice byla šťastnou oposicí v dobrých časech a dobře už bylo. Naše město, Čáslav, už vůni a chuť změny zažívá tři roky.

Zemi, naší republice bude vládnout “Koalice Koalic” – pětikoalice. Tu větší “SPOLU” tvoří tzv. zavedené strany, které se v minulosti na moci podílely. Jak ?, nechám raději bez komentáře. Politický projekt  koalice PirSTAN, byl od samotného počátku odsouzen k neúspěchu. STAN se sám presentuje  jako liberálně demokratické hnutí, Piráti jsou považováni za stranu neomarxistické levice. Každá politická strana je založena na ideových a světonázorových základech a jistě tomu tak je i v koalici PirSTAN – kdo nevěří, ať tam běží.

Voliči hnutí STAN kanibalisovali ve volbách Piráty, tím jednoznačně rozhodli, že si koalici nepřejí a dali tak šéfovi STANu jasný vzkaz, že vznik této koalice byl a je zásadní amatérskou politickou chybou! Není nic výmluvnějšího než čísla:   37 poslaneckých křesel – pouze 4 pirátská. Výsledek hlasování voličů STAN – 10,8% pro původně dominantní koaliční stranu. Při volebním “úspěchu” 15,6 % je zisk Pirátů 1,68%, tedy krutý debakl na úrovni tzv. Volného bloku, navíc Piráti ztratili největší počet poslanců – 18. Za toto volební fiasko převzal předseda Bartoš, poteciální předseda vlády, odpovědnost – slovně. Měl by si uvědomit, že je prvním předsedou politické strany za posledních třicet let, který po takovém “výprasku” nedal funkci předsedy k disposici – kde jsou skutky?

Pirstan lavička (z dřevních dob) se objevila i v Čáslavi
Foto: J. Ruml

Jak z té šlamastiky vykličkovat? Jak utišit bolest a rozčarování? Rozdělíme pašalíky pro bývalé, neúspěšné poslance – rozšíříme počet funkcí ve sněmovně, ministerstev je dost, nějaká nová zřídíme, posty náměstků, poradců, šéfů správních a  dozorčích rad ve státem řízených firmách jsou teplá, něco vymyslíme a jistě něco zbude i pro kamarády.  Neutrpí tím stokrát proklamovaná pirátská čest, která v minulosti příkře odsuzovala přidělování “trafik” přátelům podle stranické příslušnosti? Nevím, tuším, možná budu překvapen, čekám! Předsedové stran této zvláštní koalice  vybudovali “dvojdomek”  na vratkých základech – ten se zhroutil jak domeček z karet hlasem lidu, abych byl korektní, hlasy voličů STAN – vox populi, vox Dei!

V předvolebním čase občané obdrželi dopis starosty Málka – dovolím si citovat: “Spolupracuji s hnutím STAN. Znám jeho čelné představitele i řadu starostů z jejich řad, zvelebujících své obce a města ……atd. Piráti představují naději pro budoucnost”. Neznám markantnější paradox! Je povinností starostovou zvelebovat město, které má spravovat jako řádný hospodář a takové starosty naše město posledních 30 let mělo – bohužel, jenom do komunálních voleb 2018! Tehdy nastala toužebná změna – máme starostu jehož “zásluhy” jsou nepopiratelné. Personální kolaps nemocnice, kde musela být omezena zdravotní péče, uzavřené interní oddělení a některé ambulance a pro nedostatek zdravotních výkonů bude zřejmě ohrožena i ekonomická situace v budoucnosti.

Nechci ani domýšlet, co přijde, při akutním nárůstu nemocných koronavirem. Vysvětlování problémů všeobecným nedostatkem lékařů? To je jenom fňukání – naše nemocnice měla donedávna dostatek vynikajících lékařů, kteří odešli pracovat jinam z důvodu neschopnosti vedení nemocnice a vedení města!!! Personální genocida na radnici, odkud byli “odejiti” pod brutálním nátlakem tajemníka i nejlepší úředníci. Zatím posledním v dlouhé řadě je vedoucí odboru financí – za téměř 16 let ve funkci tajemníka jsem nejspíš nepotkal lepšího profesionála. Vinu nese starosta, neboť je přímým nadřízeným tajemníka a do funkce jej jmenoval , bohužel.

Tragická úroveň veřejného pořádku a údržby zeleně na níž jsou vynakládány násobně vyšší finance než v minulosti, jmenování neschopných do důležitých funkcí je jenom plýtváním milionových částek z veřejného rozpočtu – mohl bych dlouze pokračovat (příště). Táži se pana JUDr. V. Málka – kde je Vaše zvelebování? Kde je “naděje pro budoucnost”? Jenom rozval kdysi prosperujícího města!

Panu presidentovi Miloši Zemanovi, zvolenému téměř třemi miliony hlasů občanů republiky, přeji uzdravení – zejména z hlediska lidského, existují i důvody další a všichni je známe. Jako bytostný demokrat, ve vší skromnosti, nechci komentovat aktivity některých senátorů. Společenská prestiž Senátu je již dlouho velmi nízká, což jednoznačně dokazuje volební účast v senátních volbách, nevím jak se změní. Připomínám, že volební model presidentských a senátorských voleb je totožný a celkový součet hlasů pro všech 81 senátorů je jenom částí hlasů, které dali občané v přímé volbě panu presidentovi Zemanovi. Tolikrát zmiňovaný článek 66 byl do Ústavy včleněn v době, kdy president byl volen na společném zasedání horní a dolní komory Parlamentu. Nejsem si jist, zda za úsilím Senátu není jen “Vystrčení” presidenta z jeho úřadu a pokud se mýlím, omlouvám se předem.

 Nechám promluvit nestora české demokracie, dr. Edvarda Beneše, druhého presidenta republiky: “veliká část poslanců často neví, co se zde děje, nebo co se díti má …. v našem parlamentě stala se proslulou známá “pětka”, později jsme měli “osmičky” ………..za cenu koaličnictví a koaličního handlování, korumpování a demoralisování politického života vůbec, v němž na konec rozhodují omezené kliky vůdců a podvůdců, důvěrníků a tajemníků”. 

Dále potom pokračuje: “veliké zlo demokracií kontinentálních: koaličnictví. Těžké otřesy našich demokratických institucí nevyvolával jen boj stran; také dohodování se stran, vzájemné kompromisy a koncese, vzájemné se podílení na moci, dělení se o výhody vládnutí, vzájemné si odpuštění vin a chyb  –  to vše se vždycky dělo na útraty státu a veřejné mravnosti… Nejčastější projev koaličnictví spočíval v tom, že se strany přímo nebo mlčky dohodly, že si každá vyhradí sféru vlivu, do níž se jí strana druhá nebude vměšovat…mělo to velmi demoralisující vliv na politický život státu”.

Před více než 80 lety nemohl dr. Beneš ani tušit, že v hlavách dnešních politických geniů se zrodí zcela nová myšlenka na zrod – KOALICE KOALIC!

Zaznamenali jsme podobné hluboké úvahy o stavu demokracie v naší veřejnoprávní televisi s celou její armádou komentátorů jednajících v  roli prodloužené ruky oposice a tendenčních politologů, jejichž ideovým “guru” je budoucí premiér, zhrzených politiků (političek) a neúspěšných bývalých presidentských kandidátů? Výsledek propagandy, promyšlené šíření lží, neskrývaná nenávist, obviňování a závist – matka zloby, neobjektivní informace některých medií, nestoudné i nepodložené špinění politického soupeře, v neposlední  řadě i prostá lidská hloupost a umanutá zarputilost některých politiků (političek) a celoživotní zhrzenost ze zmařených nadějí na vysoký vládní post, pomsta úspěšným za vlastní neúspěchy a malost, malost… 

Nejsme už jenom rozdělenou společností, jsme společností rozeštvávanou a rozeštvanou! Škoda pro nás všechny!

 Přeji pevné zdraví všem, hlavně panu presidentovi a trochu optimismu.

ing. Josef Ruml

25.10.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky