Nnoviny

Maso bude soudruzi, bude! aneb Krizový tým informuje…

V srpnu tohoto roku byl k řešení problémů zdejší nemocnice angažován interim krizový tým, který má zajistit stabilizaci nemocnice a její návrat k bývalému provozu. Na prvním následujícím zasedání zastupitelstva (proběhlo jako mimořádné, svolané právě k situaci v nemocnici) vystoupila i vedoucí týmu paní Radka Šušková přislíbila pravidelné repotry. “Zprávu” z listopadových Čáslavských novin okomentoval Ing. Ruml.


Je jisté, že občané potřebují positivní zprávy. Kdo byl zadavatelem zmíněného článku je jasné, aneb “koho chleba jíš, toho píseň zpíváš”. Při jeho čtení se mi vybavil projev komunistického presidenta Antonína “Tondy” Novotného z tribuny, při oslavě Svátku práce 1. máje – “maso bude, soudruzi, bude!”.

Několikrát je opakováno: “naše nemocnice” – je to sice emotivní, ale z úst člena interim krizového týmu krajně nevhodné, neboť jeho působení v “naší nemocnici” je pouhou podnikatelskou činností za účelem dosažení finančního profitu! Budu citovat: “Naše nemocnice je jako jedna velká loď atd”. Ta velká loď stále sleduje trajektorii Titanicu, což je důsledkem diletantismu a opakovaných, tragických rozhodnutí vedení města v čele se starostou M´alkem. “Veřejnost nám důvěřuje” – mělo by být vysvětleno jaká část veřejnosti a komu důvěřuje? “Naše nemocnice si prošla personální krizí” – to jsou slova ze zmiňovaného článku. Znamená to, že personální krise v nemocnici je zažehnána? Není a pokračuje personální kolaps! Kdo ho zavinil veřejnost ví!

Článek paní Šuškové je jenom propagandisticky “líbivým literárním dílkem”, nikoli odpovědí na otázky, na jejichž odpovědi široká veřejnost netrpělivě a s obavami čeká mnoho měsíců:

– kolik kvalifikovaných a zkušených lékařů se již podařilo angažovat, aby byli nahrazeni ti, kteří z naší nemocnice odešli? 

– kdy začnou pracovat zrušené ambulance po odchodu bývalých lékařů?

– kdy bude obnoven provoz interního oddělení, klíčového pracoviště naší nemocnice?

– budou nadále pokračovat převozy pacientů do vzdálených nemocnic, protože naše nemocnice není ve stavu je léčit?

– jaký je ekonomický výhled naší nemocnice do blízké budoucnosti při současném výpadku výkonů?

– jak je naše nemocnice připravena na případnou a téměř jistou novou vlnu koronavirového onemocnění?

Otázek je bezpočet a mohl bych pokračovat – přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší náročné a bezpochyby dobře finančně ohodnocené práci pro  n a š í  nemocnici.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

ing. Josef Ruml                                     


PRVNÍ (A POSLEDNÍ?)

Svému slibu poskytovat průběžné, pravdivé a ucelené informace tým dostál prvním velmi obšírným reportem ani ne po měsíci svého působení v čáslavské nemocnici. Byl ale prvním a zároveň také prozatím posledním takovým “hlášením”, ačkoliv měli občané slíbeny informace v měsíčních intervalech. Čekali bychom, že budou mít stále stejnou podobu, ale pravděpodobně se za takové reporty mají brát i po starostovi města vzkázané informace, prezentované na zastupitelstvu města, o jednáních.

PŘEKVAPUJÍCÍ ZPRÁVY

Na místech, kam zavítá běžný občan, hledající informace dnes hlavně na internetu, se ale dozvíme jen velmi povrchní a – tak, jak byl i předem avizovaný styl komunikace – ryze pozitivní a chlácholivé zprávy z oddělení, která byla problémy v nemocnici nejméně postižena. Z videí na FB se dozvíme, že na gynekologii poskytují péči ženám, na novorozeneckém oddělení (k překvapení všech) novorozencům, na geriatrii (světe div se) seniorům a v nemocniční kuchyni vaří jídlo pro pacienty. A jak to vypadá s chirurgií nebo s internou? O tom asi v některém z příštích dílů.

LIDÉ POSLECHLI A MLČÍ. POMÁHÁ TO?

“Zprávu” z listopadových ČN komentoval Ing. Ruml. Můžeme jen doufat, že se odpovědí na jeho otázky otázky dočkáme na pondělním zasedání městského zastupitelstva. Pokrok jistě nějaký musí být, již jen s ohledem na skutečnost, že většina diskutujících na FB uposlechla žádosti doktorky Mandákové, členky městské rady, která vyzvala znepokojené obyvatele města, aby krizovému týmu “pomohli tím, že budou mlčet”.

VŠECHNO JE V POŘÁDKU, ŘÍKAJÍ VIDEA

A tak mlčí facebook, poměrně poslušně mlčí i zaměstnanci nemocnice a krizový tým pouští jen pozitivní zprávy, z nichž ti, kteří se problému nevěnují do hloubky, mohou získat pocit, že je vše v nejlepším pořádku. Vše je tedy tak, jak si vedení města, nemocnice i krizoví pracovníci přáli. Podaří se touto metodou zamlčování obav lidí a problémů do naší nemocnice nalákat nové doktory? Tedy alespoň ty méně hloubavé, kteří se nebudou z vlastní iniciativy pídit se po skutečném důvodu odchodu bývalých lékařů či po stavu naší nemocnice, ale dají jen na několik líbivých videí?

Úvodní foto: Pixabay

31.10.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky