Nnoviny

Šéfka krizového týmu slibuje nové lékaře a pět lůžek na interně. Covid ale nemocnice nezvládne

Čáslav – Listopadové zasedání čáslavského zastupitelstva přineslo kromě jiných dalších zajímavých momentů také informaci o současném dění v čáslavské nemocnici. Co řekla šéfka interim krizového týmu Mgr. Šušková? Nejprve pro nemoc omluvila nově nastoupivší ředitelku nemocnice a dále přečetla poměrně obsáhlou zprávu, kterou slíbila spolu s vedením města zveřejnit. Snad na to také dojde. Prozatím tuto zprávu tedy přináší Nnoviny…

OMLUVA NEMOCNÉ ŘEDITELKY
„Paní ředitelka je v tuto chvíli nemocná, nicméně do nemocnice nastoupila 15. října a proběhlo setkání s vedoucími pracovníky. Byla svolána primářská porada, porada vedoucích sester a jednotlivě se pak seznamovala s dalšími vedoucími pracovníky nemocnice. Setkání proběhla tak, aby se dokázala co nejrychleji zorientovat v situaci nemocnice, k čemuž jsme jí připravili i podklady o práci na projektech a aktivitách, které jsme realizovali,“ uvedla Mgr. Šušková s tím, že v den, kdy proběhlo toto seznamování paní ředitelky, proběhlo i natáčení pro televizi Čáslav.

PRVNÍ DNY A DOJMY

„Kromě toho, že se seznamuje s nemocnicí, nás zastupovala na setkání s řediteli nemocnic v kraji, což proběhlo v minulém týdnu v úterý. Paní ředitelka se velmi dynamicky orientuje v situaci nemocnice a spolupracovala už před tím, než nastoupila, protože se zajímala o to, jaké situace a problémy nemocnice řeší. Mám z toho dobrý pocit a věřím, že je to i pocit zaměstnanců nemocnice tak, jak to vyjadřují při denním setkání.“

JAK JE TO S NOVÝMI DOKTORY?

„Pokud hodnotíme období od srpna do září, přijali jsme osm zdravotních sester, jednoho laboranta, jednoho fyzioterapeuta, tři THP pracovníky, kterými jsme pouze doplňovali stav v nemocnici, jednoho lékaře na chirurgii na plný úvazek a lékaře na internu na úvazek 0,6. Další nástupy plánujeme mezi listopadem a Novým rokem. S potěšením musím říct, že je zájem ze strany zdravotních sester, daří se doplňovat týmy i na oddělení, která byla dlouhodobě pod stavem. Od nového roku nastoupí staniční sestra na dětské oddělení a v jednání jsou další sestry na oddělení HTO,“ uvedla a doplnila informace ohledně lékařů. „Oddělení chirurgie máme v plném stavu s tím výhledem, že budeme přijímat mezi listopadem a lednem ještě lékaře. V tomto týdnu přicházejí dva lékaři, se kterými jedná pan primář Bělehrádek o detailech toho, na co se budou zaměřovat po svém nástupu. Jde o jednoho lékaře na úvazek 1,0 a druhého na úvazek 0,6 a ještě jeden lékař na úvazek 1,0 projevil zájem o naši nemocnici,” řekla a poděkovala primáři Bělehrádkovi.

DVA ADEPTI NA JEDNO PRIMÁŘSKÉ MÍSTO

Na ARO podle prohlášení Mgr. Šuškové nastoupí nový lékař na plný úvazek v lednu, další je v jednání. Další dva lékaři jsou nyní v nemocnici na dohody. Na pozici primáře jsou podle Mgr. Šuškové rozjednáni dokonce hned dva primáři a další tři běžní lékaři a proběhne jednání s další lékařkou, která zvažuje nástup mezi Prahou a Čáslaví. V jednání je lékař na rehabilitace a gynekologii. Zároveň v čáslavské nemocnici pracuje 16 externistů, tedy lékařů, kteří se na odděleních střídají v krátkých intervalech.

PODAŘÍ SE OTEVŘÍT “KOMORNÍ INTERNA”?

„K 1. 1. plánujeme otevření části ambulanci – nebyla uzavřena jen lůžková oddělení, ale také ambulance. Lékaři jsou ve výběrovém řízení, jedná s nimi paní ředitelka. Palčivým problémem je stále interní oddělení, ředitelka začala s personálem jednat tak, aby se od ledna mohlo otevřít alespoň 5 lůžek. V tuto chvíli stále probíhají převozy čáslavských pacientů do okolních nemocnic,“ uvedla.
Po ekonomické stránce nemocnice podle vyjádření šéfky interim krizového týmu není v krizi.

COVID NEMOCNICE NEZVLÁDNE

„Důležitou informací je období covidu, kterou jistě všichni vnímáme velmi citlivě. Informace, která bude potvrzena i s dalšími detaily je ta, že v tuto chvíli nejsme schopni přijímat covidové pacienty. Na každém oddělení je připraveno lůžko pro pacienta, u kterého by byl příznak covidu projeven. Tito pacienti budou dále překládání,“ konstatovala. Nemocnice není schopna zde takové pacienty mít, její ředitelka koordinuje postup s okolními nemocnicemi.

Podle výčtu, který Mgr. Šušková nabídla, mají lékaři o naši nemocnici zájem. Můžeme jen doufat, že nastoupí většina z těch, s nimiž krizový tým a nyní již i nová ředitelka jednají…

05.11.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky